På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Utvecklad ungdomsverksamhet

Webbredaktionen

I ett inlägg på armébloggen skriver tillträdande generalsekreteraren i Försvarsutbildarna om tankar för hur ungdomsverksamheten ska utvecklas. Jag har i allt väsentligt samma positiva grundsyn som Bengt Sandström och vill komplettera med några saker som kan vara värdefullt att ha med i diskussionen framöver.

Först vill jag börja med att hälsa Bengt välkommen som ny generalsekreterare för Försvarsutbildarna och ser fram emot ett gott samarbete.

Det är ett trendbrott på gång vad avser ungdomsutbildningen framöver. Det är i sammanhanget viktigt att poängtera att detta inte är avgränsat till enbart markstridskrafterna utan är en fråga för hela Försvarsmakten och alla frivilligorganisationer. Jag hoppas att vi kan behålla bredden i ungdomsverksamheten så att vi skapar förutsättningar för ett framtida intresse likt det som Bengt beskriver, men av fler skäl än så. Vi som arbetar med dessa frågor ser potentialen med en välutvecklad ungdomsverksamhet till gagn för rekrytering men också som en viktig del i allmän försvarsupplysning och -förankring.

Försvarsmaktens framtida kontakter med ungdomar kommer att ha ett större anslag än den än den traditionella verksamheten i frivilligrörelsen. Vi kommer att behöva vara närvarande på nya arenor och nya mötesplatser på ett sätt vi varken tänkt eller behövt tidigare. Vår ungdomskommunikation kommer att behöva använda sig av ett språk och tilltal som våra ungdomar tar till sig och attraheras av. Jag ser här goda möjligheter för ett växelspel mellan Försvarsmakten och frivilligrörelsen där tydliga roller inom denna ungdomskommunikation utvecklas där Försvarsmakten väcker intresse och frivilligorganisationerna följer upp.

Det är MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) som har regeringens huvuduppdrag att närma sig skolorna och utveckla samhällets information inom området till unga. Försvarsmakten deltar inom ramen för det så kallade informationsrådet i arbetet. Utformningen av detta kommer att vara tongivande för att skapa intresse för prova-på-verksamhet vid förbanden och frivilligorganisationerna. Den stora utmaningen blir inte att hitta de som söker sig till oss idag utan de som inte gör det.

Jag tror också att samhällsreformen en förändrad personalförsörjning stärks av att målet med ungdomsverksamheten är relationsbyggande. Detta då alltför uttalade mål om rekrytering i åldrarna 13-17 kan verka avskräckande. Rekryteringen får bli en positiv eftereffekt av de möten som kommer till stånd.

När det gäller ungdomar i frivilligorganisationerna är det viktigt att inte utesluta de som har som främsta drivkraft frivilligengagemanget och inte enbart värdera verksamheten efter eventuell rekryteringspotential till yrket soldat eller sjöman. Försvarsmakten ser ett egenvärde i en bra tillförsel av nya medlemmar till Hemvärnet, Lottorna, Bilkåren, Sjövärnskåren, Flygvapenfrivilliga med flera. Ungdomsverksamheten för dessa är en utmärkt grund för nyrekrytering till respektive organisation. I förlängningen säkerställer detta att de avtalsplatser som finns i insatsorganisationen är bemannade och att vi utöver detta har en stark frivilligrörelse till gagn för riket.

Med detta sagt ska naturligtvis genomförd frivilligutbildning vara meriterade för fortsatt utbildning eller tjänstgöring i Försvarsmakten. Jag har själv goda erfarenheter av detta där genomförd sjövärnsutbildning var meriterande i föranmälan till officersutbildning. Min egen ungdomsutbildning är enbart förknippat med starka positiva minnen och jag hoppas att fler får den förmånen.

Rent praktiskt pågår nu ett arbete vid Högkvarterets personalstab i samarbete med produktions- samt informationsstaben att ta fram ett program som kvantitativt och kvalitativt beskriver hur Försvarsmakten ska arbeta med ungdomsverksamhet framöver. Inriktningen är nu under slutberedning och kommer därmed snart att kunna presenteras för aktuella intressenter.

I programmet kommer förslag likt de Bengt för fram att tas med i arbetet.

Erik Lagersten
Informationsdirektör

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Försvarsmaktens kommunikationsdirektör eller annan chef i myndigheten kommenterar aktuella frågor. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

4 kommentarer

 • M 5 november 2011 00:33

  Äntligen!
  Jag tycker det är jättebra att Försvarsmakten drar upp den här frågan! Jag ser det som en självklarhet att de ungdomar som genomfört ungdomsutbildning bör gynnas i antagningen inför GMU och ev. officersutbildning.
  Jag hoppas att det kommer några bra förslag i detta program du beskriver. Förslag som också blir verklighet.

  :D

  /M (FVRF-ungdom)

 • Kn jan-olov holm 5 november 2011 10:20

  Bra!

  Du skriver"Det är MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) som har regeringens huvuduppdrag att närma sig skolorna och utveckla samhällets information inom området till unga"

  Det är viktigt att försvarsmakten finns framme med information till skolorna som komplement till den ensidiga bild MSB förmedlar kring civila händelser och utesluter militära dito.

  Det är också väsentligt titta igenom de utbildningsmaterial böcker mm skolorna och lärarna förmedlar. de är bara internationella insatser som beskrivs.

  De lärare jag talat med tror att de är internationella insatser som är försvarsmaktens huvuduppgift.

  Kn Jan-Olov Holm

 • Sinuhe the Egyptian 1 januari 2012 20:17

  Min egen karriär i Försvarsakten startade som medlem i FBU för väldigt många år sedan. Mina kompisar var ofta medlemmar i Sjövärnskåren eller var hemvärnsungdomar.

  Det går inte att överskatta vikten av ungdomsverksamheten när det gäller att stödja rekrytering till Försvarsmakten via GMU.

  GMY

  Sinuhe

 • Johnny P Boklund 15 januari 2012 13:16

  Äntligen tar man upp ungdomsverksamheten!!
  Har jobbat med detta i över tio år!
  Äntligen har man försått att det är en solklar rekryteringsbas till det nya försvaret. Nu kanske ungdomsverksamheten blir lite mer prioriterad, inte bara tomma ord!!
  Ner i Blekinge bedrivs ju verksamheten över alla gränser från Hemvärn till Fvrf och SVK. Detta har ju gjorts i nästan 10 år och vi har ju sett hur detta faller väl ut när ungdomarna går vidare!!! Äntligen tack

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *