På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

GD – kompletteringar om ekonomin

admin

I dag har Försvarsmaktens långsiktiga ekonomi diskuterats på Folk och Försvar i Sälen. Med anledning av diskussionen ger generaldirektören några kompletteringar.

Här kommer kompletterande information om Försvarsmaktens långsiktiga ekonomi.

För det första: Överbefälhavaren var mycket tydlig med att påtala att fram till 2014, dvs den period som riksdagens och regeringens nuvarande inriktningsbeslut om försvaret omfattar, bedömer Försvarsmakten att vi löser våra uppgifter inom nuvarande ekonomiska ramar. Detaljerna kring hur den planeringen ser ut lämnar vi till regeringen i vårt budgetunderlag den 1 mars i år. Budgetunderlaget anger vårt förslag till genomförande 2012 och vår planering för åren 2013 och 2014.

Vi arbetar just nu med bokslutet för 2010 och i dagsläget är vår bedömning att vi kommer att redovisa att vi levererat det statsmakterna beställt och att vi gjort detta inom de ekonomiska ramar som regeringen anvisat. För 2011 planerar och genomför vi nu verksamheten inom tilldelade medel.

För det andra: För att klara verksamheten inom angivna ekonomiska ramar åren 2012 till 2014 krävs löpande effektiviseringar inom Försvarsmaktens alla verksamheter. I likhet med alla andra statliga myndigheter har vi ett uppdrag att effektivisera verksamheten. Bland annat kommer det att beröra Högkvarteret men även flera andra verksamheter i Försvarsmakten. Vidare bygger planeringen på att vissa antaganden uppfylls.

För det tredje: Åren efter 2014, det vill säga den period som riksdagen och regeringen inte tagit ställning till är vår bedömning att dagens ekonomiska förutsättningar inte räcker till för ett långsiktigt genomförande och vidmakthållande av IO 14 med dess framtida materielinvesteringar. Precis som ÖB sade så är detta ingenting nytt – Försvarsmakten påtalade detta redan under 2009.

Vad beror det då på?

Nuvarande ekonomiska resurser och tillhörande materielbeslut, till exempel anskaffning av ett nytt medeltungt helikoptersystem, har inneburit att vi har skjutit investeringar i materiel framför oss. Vi vet också att vi under de kommande åren måste fatta beslut i många stora materielprojekt, t.ex. framtiden för vårt stridsflygsystem, som har långtgående konsekvenser för Försvarsmaktens ekonomi.

Flera äldre materielsystem måste också moderniseras eller ersättas med nya om vi ska behålla operativ förmåga i paritet med vår omvärld. I ljuset av såväl omvärlds- som teknikutvecklingen kommer vi också med största sannolikhet att få ta ställning till behovet av helt ny materiel och nya förmågor. Detta är avgörande frågor för utformningen av Försvarsmakten och frågor som direkt påverkar ekonomin.

Vi ska heller inte glömma bort att materielen slits på ett sätt vi inte upplevt tidigare när den används i insatser. Detta märker vi nu, inte minst i Afghanistan. Underhålls- och reservdelsbehovet blir större än vi tidigare planerat. Ett tydligt exempel på detta är slitaget av våra stridsfordon.

Vad gäller materielkostnader mer specifikt har vi analyserat studier från andra länder, till exempel Norge, Kanada och Australien. Studierna visar att kostnaderna för framförallt försvarsmateriel stiger betydligt mer än de index som ligger till grund för nuvarande priskompensation. För att få en god empirisk grund för kommande försvarsbeslut avser vi göra motsvarande studier på svenska materielsystem.

Ytterligare en faktor att ta hänsyn till är de slutsatser som kommer att läggas fram i det nu pågående arbetet med Försvarsstrukturutredningen. Det är först i början av april som vi kommer att veta hur förslagen från kommittén ser ut och vilka konsekvenser det har för Försvarsmaktens ekonomi och operativa förmåga.

Avslutningsvis är det viktigt att poängtera att behovet av en diskussion om långsiktig ekonomi efter 2014 till största delen är föranledd av utvecklingen som får konsekvenser för materielanslagen. Det gäller kostnader för såväl nyanskaffning som underhåll.

Ulf Bengtsson, generaldirektör Försvarsmakten

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Försvarsmaktens kommunikationsdirektör eller annan chef i myndigheten kommenterar aktuella frågor. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

Mats Ström är kommunikationsdirektör. Han ger uttryck för myndighetens principiella uppfattning, här på bloggen Försvarsmakten kommenterar, när han framträder i media eller i andra sammanhang samt på Försvarsmaktens Facebook-konto och Twitter.


delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *