På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Försvarsmaktens ekonomi 2008 och 2009

Webbredaktionen

I samband med Folk och Försvars rikskonferens i januari 2010 kommenterade Försvarsmakten det ekonomiska resultatet för 2009. Resultatet är aktuellt igen i samband med den formella årsredovisningen.

Nyheten återgavs då av flera nyhetskällor, bland annat SVT. I dagarna uppmärksammas åter igen Försvarsmaktens ekonomiska redovisning. Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, TT med flera samt ett antal bloggar anger att Försvarsmakten under 2008 gick med ett underskott om 1,5 miljarder år 2008 samt ett överskott om 2,5 miljarder år 2009.

Vad är då sant?

2008
Försvarsmakten gick inte med ett underskott om 1,5 miljarder kronor. För en myndighet innebär ett underskott att det i slutet av året saknas pengar i förhållande till den ekonomi som riksdagen beslutat om. Försvarsmakten anmälde tidigt 2008 att den ambitionshöjning som riksdagen bestämt inte skulle täckas av det anslag som fanns tillgängligt för förbandsverksamheten. Skillnaden mellan ambitionshöjningen och tilldelade anslag för förbandsverksamheten var 1,5 miljarder.

ÖB beslutade att sänka ambitionsnivån, senarelägga övningar samt andra åtgärder för att inte riskera att överskrida anslaget. I april 2008 beslutade riksdagen och regeringen att omfördela 850 miljoner kronor från anslaget för materiel till förbandsverksamheten. Reduceringarna hade dock gått så långt att knappt 500 miljoner av tilldelade medel för förbandsverksamheten inte kunde utnyttjas och därmed uppstod ett anslagssparande.

För att klara ökade kostnader under 2010 och 2011 använde Försvarsmakten detta anslagssparande, tillsammans med ytterligare ett anslagssparande under 2009 till grund för förbandsverksamheten 2010 och 2011. Totalt finns 800 miljoner kronor sparade från 2008 och 2009.

Klart är att de besparingsåtgärder som vidtogs 2008 var inom vissa områden mycket negativa för förbandsverksamheten.

2009
Försvarsmakten har genomfört verksamheten enligt de mål som riksdagen beslutat om. I förhållande till ekonomiska ramar har Försvarsmakten inte ett överskott om 2,5 miljarder kronor.

Finansieringen av Försvarsmakten är fördelad på ett antal olika anslag och kan vara en källa till förvirring. Riksdagen beslutar om Försvarsmaktens anslag.  Anslagen är 7 stycken (se nedanstående beskrivning) och uppgick 2009 till sammanlagt ca 39,7 miljarder kronor. Varje anslag innehåller en bestämd summa pengar som inte får flyttas mellan anslagen utan riksdagens bestämmande.

Av totalt tillgängliga medel utnyttjades inte 2,5 miljarder kronor under 2009. Vad beror detta på?
Regeringen beslutade i regleringsbrevet för Försvarsmakten 2009 att 500 miljoner kronor för internationella insatser (anslag 1.2) samt 360 miljoner kronor avsett för materiel (anslag 1.3 och 1.4) inte fick utnyttjas.

Under året blev sedan kostnaderna för den internationella verksamheten (anslag 1.2) ca 300 miljoner kronor lägre än vad som förutsågs. De viktigaste förklaringarna till detta var lägre kostnader för operation Atalanta (den marina insatsen i Adenviken) och KFOR (insatsen i Kosovo).

För förbandsverksamheten (anslag 1.1) tillkom för Försvarsmakten ett antal oväntade effekter, bland annat en återbetalning från Fortifikationsverket om 94 miljoner kronor, bokföringstekniska åtgärder om 94 miljoner kronor samt flera ”mindre” poster från olika delar inom Försvarsmaktens verksamhet. Som tidigare nämnts planerade Försvarsmakten för ett sammantaget anslagssparande om 800 miljoner kronor i förbandsverksamheten.

Underutnyttjandet på förbandsanslaget (anslag 1.1), utöver vad som anges ovan, är således drygt 200 miljoner kronor år 2009. Det optimala är naturligtvis att utnyttjandet slutar på plus/minus noll. Varje avvikelse från planeringen ger därför Försvarsmakten anledning till ytterligare analys och eventuella åtgärder för att stärka den ekonomiska uppföljningen och kontrollen. Så sker nu, bland annat genom införandet av det integrerade resurs- och ekonomiledningssystemet, PRIO. Totalt sett måste det dock anses vara acceptabelt med en avvikelse uppgående till 1 %. Låt oss för ett ögonblick fundera på rubrikerna om vi dragit över med ett antal miljoner kronor.

Återigen, Försvarsmakten har inte utnyttjat eller kunnat utnyttja 200 miljoner kronor i sin verksamhet. Det är mycket pengar – pengar som hade kunnat användas på ett bättre sätt. Vi kunde ha övat ytterligare, flugit, varit till sjöss eller utvecklat våra ledningssystem, men sett till anslagets storlek är det inte anmärkningsvärt och inte något som borde rendera i svarta rubriker eller en undran om Försvarsmakten inte har koll på sin ekonomi. Det är roligt att skriva så men är inte sant.

Erik Lagersten, informationsdirektör

 

Sammanställning av 2009 års underutnyttjande

Av regeringen ej beviljade/tilldelade medel för int insatser 500
Av regeringen ej beviljade/tilldelade medel för mtrlanskaffning 360
Planerat anslagssparande för förbandsverksamhet 800
Lägre kostnader för internationell verksamhet 300
Återbetalning från Fortifikationsverket 94
Bokföringstekniska åtgärder 94
Övrigt 90
Ej utnyttjat förbandsanslag 200

 

 

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Försvarsmaktens kommunikationsdirektör eller annan chef i myndigheten kommenterar aktuella frågor. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *