På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Upprörande spekulationer

Erik Lagersten

Anhöriga till de stupade officerarna i Afghanistan har – mitt i sorgearbetet – tvingats ta del av spekulationer och utspel om deras käras död. Det gör mig upprörd och visar stor brist på respekt. Försvarsmaktens princip är att de anhöriga i lugn och ro får ta del av Försvarsmaktens undersökningskommissions rapport, när den är klar. De ska också ges tid att fundera och ställa frågor innan medierna får del av underlaget.

Men även de soldater som nu tjänstgör i Afghanistan har drabbats av spekulationerna som nu förts fram innan vi har en färdig rapport med analys och slutsatser.

Försvarsmaktens undersökningskommission kommer i mitten av nästa vecka genomföra en delredovisning för armétaktisk chef. Därefter kommer Försvarsmakten att redovisa de delar av rapporten som inte stör åklagarens utredning. När detta är klart fortsätter arbetet med att färdigställa rapporten.

Det finns anledning att redogöra för vad Försvarsmaktens undersökningskommission har för uppdrag eftersom det skiljer sig från den förundersökning som leds av åklagaren.

Uppdraget är att undersöka de händelser, olyckor och tillbud till olyckor som berör Försvarsmaktens ansvarsområde och är av den art att de från säkerhetssynpunkt bör analyseras på central nivå. Uppdraget är inte att bedriva en rättslig utredning eller att utreda ansvarsfrågor.

Om en svensk medborgare utsätts för våldsbrott utomlands är det rutin att svensk polis och åklagare utreder brottet under förutsättning att det råder svensk jurisdiktion, det vill säga svensk lag är tillämplig. Vid händelsen den 7 februari 2010 i Afghanistan misstänks en civil medborgare att ha dödat tre personer varav två svenskar och en afghansk tolk. Med anledning av detta har chefsåklagare Krister Petersson inlett en förundersökning om misstanke om mord. Försvarsmakten stödjer åklagaren i denna förundersökning som är belagd med förundersökningssekretess.

I Aftonbladet har det framförts att Försvarsmakten dröjt med att överlämna viss utrustning som kan ha betydelse för förundersökningen.

Fakta är att utrustningen kom till Sverige den 28 februari 2010. Den 1 mars kontaktades polisen av Försvarsmakten. Polisen och ansvariga inom Försvarsmakten har överenskommit om överlämnandet. Detta kommer att ske i inledningen av den här veckan. Transporten i sig är speciell eftersom den måste vara en säkerhetsskyddad transport enligt särskilda bestämmelser vad avser säkerhet och sekretess.

En annan fråga som lyfts fram är varför polisen inte fick skicka med en utredare i flyget till Afghanistan. När riksmordkommissionen ställde frågan till Försvarsmakten om att resa till Afghanistan tolkades detta som ett erbjudande om stöd till Försvarsmaktens egen utredning. Bedömningen som gjordes var att det fanns polis på plats i Afghanistan som räckte för undersökningskommissionens arbete.

Hade Försvarsmakten uppfattat frågan som en formell begäran hade det självklart beretts möjlighet för polisen att få följa med. Om åklagare eller polis behöver resa till Afghanistan nu eller senare kommer Försvarsmakten självfallet att stödja detta.

Försvarsmakten avser som en erfarenhet av det inträffade att se över rutiner för ansvar och samverkan med åklagare och polis.

Jag vill betona att det är beklagligt att rykten eller obekräftade uppgifter får spridning innan förundersökningen har visat på vad som verkligen har hänt. Detta inte minst mot bakgrund av den press som anhöriga till de stupade befinner sig i, och de soldater som nu tjänstgör i insatsområdet och osjälviskt löser sina viktiga uppgifter.

Generalmajor Berndt Grundevik

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Försvarsmaktens kommunikationsdirektör eller annan chef i myndigheten kommenterar aktuella frågor. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

Mats Ström är kommunikationsdirektör. Han ger uttryck för myndighetens principiella uppfattning, här på bloggen Försvarsmakten kommenterar, när han framträder i media eller i andra sammanhang samt på Försvarsmaktens Facebook-konto och Twitter.


delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *