Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Svensk ledning av operation Atalanta

Jimmie Adamsson

Italienska Fregatten ITSCarabiniere RHIB Conducting Friendly Approach on Fishing VesselNu har Sverige återigen en ledande befattning i EUNAVFOR Operation Atalanta, den Marina insats utanför Somalia som pågått sedan 2008. Den 21 januari tog jag, Jonas Wikström, över som Deputy Operation Commander, vilket innebär att jag under Operation Commander kommer att leda den dagliga verksamheten under de närmaste sex månaderna.

Operation Atalanta är en framgångsrik operation där antalet faktiska piratattacker, försök till piratattacker eller misstänkt verksamhet till sjöss har minskat avsevärt. Den senaste attacken där ett handelsfartyg togs var 2012. Under åren 2009-2011 då pirater var som mest aktiva i Adenviken och Indiska oceanen var risken påtaglig för att bli angripen och den civila sjöfarten fick förändra såväl beteende som rutiner vid passage runt Afrikas horn.

stat

I princip beror den minskade piratverksamheten på tre faktorer. Den första är de marina operationer med tre styrkor (EUNAVFOR Task Force 465, NATO Task Force 508 och Combined Maritime Forces Task Force 151) som koordinerat genomförs i operationsområdet. Till detta kommer också ett antal fartyg från enskilda nationer, exemplevis Kina och Indien som genomför sjöfartsskydd, primärt i Adenviken. Den andra faktorn är de defensiva skyddsåtgärder som den civila sjöfarten vidtar i enlighet med en rekommendation som heter Best Management Practice (BMP). Den tredje faktorn är de privata beväpnade säkerhetsteam som regelmässigt finns ombord på handelsfartyg som passerar genom området.

Men pirathotet är inte borta. Risken för att piratverksamheten återkommer är avhängigt tre saker. Att piratnätverken har förmåga, vilket de fortsatt har; att de har avsikt, vilket vi bedömer att de har; samt att de har tillfälle att genomföra sina attacker, vilket de tre faktorer som beskrivs ovan har förhindrat. Risken kan dock öka om den marina närvaron nedgår och/eller sjöfartens vilja att följa BMP och nyttja säkerhetsteam ombord minskar. Vi ser tendenser på det.

Spansk Fregatt ESPS Victoria

Operation Atalanta präglas idag såklart av marin närvaro till sjöss men också av ett förebyggande arbete i hela regionen där samarbetet med andra organisationer, aktörer och nationer är av stor betydelse. Utmaningarna idag ligger fortfarande i att skapa maritim säkerhet men också till stor del i att få ihop de initiativ och insatser som görs i och utanför Somalia där EUNAVFOR har haft och fortfarande har en betydelsefull roll. Under det här året ska den framtida inriktningen formas inte bara för operationen men på många sätt även för den maritima verksamheten i området. Jag återkommer med mer information om det senare.

Besök gärna hemsidan för att läsa mer om operationen http://eunavfor.eu/

Jonas Wikström

Officiell blogg

Ett forum för oss som är intresserade av marinen och marina frågor. Vi uppmanar alla att delta i debatten.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *