På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Slutövning för kadetter i Nyköpings- och Oxelösundsområdet

Jimmie Adamsson

Den 12 – 21 juni pågår en slutövning, s.k. syntes, för den 217:e kursen för kadetter i det operativa programmet på Militärhögskolan Karlberg. Övningen genomförs i Nyköpings och Oxelösundsområdet och genomförs Joint, d.v.s. försvarsmaktsgemensamt, inom ramen för det numera välkända Bogalandscenariet som används vid CJSE och Vikingövningarna.  

Omhändertagande av människosmugglare i Nyköpings hamn.

 

Ingripande i samband med etniska motsättningar i Nyköpings hamn.

Syftet med övningen är bland annat att öva taktik, truppföring och stabstjänst samt ledarskap. Det är tredje året i följd som kadetternas slutövning genomförs på detta vis och i samma område. De olika övningsmomenten belyser och genererar på ett bra sätt samverkan och samordningsbehov mellan armé, marin och flygstridskrafter samt ställer ofta övninsdeltagarna inför en rad komplexa situationer och friktioner, vilket på ett utmärkt sätt speglar verkligheten. SWEDINT, Sjöstridsskolan, Sjövärnskåren, Frivilliga Flygkåren och Hemvärnet (Södertörnsgruppen) bidrar på ett utmärkt sätt med insruktörer, statister, fordon, båtar och flygplan som tillsammans ger övningen en hög kvalitet.

Quick Response Unit anländer till Nyköpings hamn.

I måndags den 18 juni besökte jag och min adjutant övningen i Nyköping. Vi fick tillfälle att följa ett övningsmoment, besöka stabsplatsen och prata med flera kadetter ur samtliga försvarsgrenar. Jag konsterar att de var mycket nöjda med övningen och upplägget, vilket också tydligt märktes på det engagemang och entusiasm som alla inblandade uppvisade.

 
Omhändertagande av flyktingar i Nyköpings hamn

 

Den 29 juni genomför kadetterna officersexamen. Huvuddelen av kadetterna går därefter vidare till förbandstjänst, medans marinens nautiker fortsätter sin utbildning i nautik i Sjöstridsskolans regi.

Ett givande och bra besök – Bra gjort av alla inlandade!

Jan Thörnqvist
Marininspektör

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Ett forum för oss som är intresserade av marinen och marina frågor. Vi uppmanar alla att delta i debatten.

3 kommentarer

 • jan-olov holm 27 juni 2012 10:14

  jan

  Skulle önska att vi byte ut scenariet till ett nationellt scenario istället.
  jag anser att marinen i denna övning prioriterar fel målbild/scenarie.

  Styrningen är prioritet av nationellt försvar nu så borde ändra till nästa år.

  Ser framemot att få ett referat nästa år med annat secenarie.

  hoppas dock att övningen gav mycket trots allt

  Kn Jan-Olov Holm

  • Jan Thörnqvist jan-olov holm 27 juni 2012 13:35

   Jan-Olof,

   Tack för din kommentar! Det är trevligt att du engagerar dig och värnar så om vår nationella försvarsförmåga. Jag kan också glädja dig med att tala om att övningen gav kadetterna en hel del som de kommer att ha nytta av i sin fortsatta tjänstgöring i Försvarsmakten, såväl nationellt som internationellt, varför inget i denna övning på något sätt går emot statsmakternas styrningar. Det scenario som användes i övningen har sedan flera år tillbaka framtagits och årligen setts över och kompletterats inför stabsövningarna CJSE och Viking, Samma scenario har också tidigare använts av Försvarsmakten i flera andra olika sammanhang, av den enkla anledningen att det på ett enkelt sätt genererar ett bra övningsinnehåll och bra övningsmoment. I en övning som denna är det emellertid primärt inte valt scenario som står i fokus. Det är rätt övningsinnehåll och övningsmoment samt tillfällen till samverkan och samordning mellan armé, marin och flygstridskrafter som är viktigt och prioriterat, vilket det valda scenariot mycket väl tillgodoser. Huvuddelen av övningsmomenten är också direkt applicerbara såväl i ett nationellt som internationellt perspektiv. Därför har MHS K valt att använda ett färdigt scenario som direkt finns tillgängligt. Det kanske också är på sin plats att förtydliga att övningen i sin helhet planeras, genomförs och utvärderas av MHS Karlberg, vilka också väljer scenario, prioriterar ingående övningsmoment etc, i detta fall alltså inte marinen.

   Du verkar vara intresserad av hur vi övar i marinen, Jan-Olof. Jag vill därför här kort passa på att beskriva förbandsövningsupplägget för dig. Marinen har mot bakgrund av givna styrningar tagit fram och fastställt en årlig marin övningsserie, en övningstrappa, med en tydlig och mätbar målsättning. Som en del i denna övningsserie övar vi sedan ett par år tillbaka i en rent nationell övning som vi kallar för SWENEX. I sin helhet planeras, genomförs och utvärderas denna övning av marinen själv - d.v.s. rent nationellt. Inom ramen för SWENEX övas och utvecklas vår nationella marina förmåga i olika avseende och, då tillfällen ges, även vår förmåga att samverka och samordna insatser och verksamhet med andra stridskrafter, t.ex. flyg. Marinen deltar dessutom även i övningar tillsammans med andra nationer, t.ex. Cold Respons, Baltops och Northern Coast, vilket valts då de på ett bra sätt vidmakthåller och utvecklar vår förmåga i multinationella sammanhang. I de senare övningarna har vi även möjlighet att öva inom ramen för en större förbandsmassa, d.v.s. fler ingående enheter och förband, vilket höjer kvalitén och gör övningarna mer avancerade. Huvuddelen av det som övas i marina multinationella sammanhang är också direkt applicerbart och användbart i vårt nationella försvar.

   Trevlig sommar!

   Jan Thörnqvist

 • jan-olov Holm 28 juni 2012 05:26

  Bäste MI Jan

  Tack för ett synnerligen uttömande och intresseväckande genomgång av övningsverksamhet omfattning och nytta.

  Jag hoppas att kadetterna fått en bra uppdatering på hur närområdesläget ser ut och hur vi skall kunna agera om det skulle skorpa till sig rejält

  Önskar skön sommar.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *