På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Försvarsmaktens kommentar på Riksrevisionens rapport om personalförsörjningen

Webbredaktionen

I går publicerades Riksrevisionens rapport; Expansion utan prioritet – personalförsörjningen av kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän. Försvarsmaktens tjänsteförrättande personaldirektör brigadgeneral Fredrik Ståhlberg och Försvarsmaktens förbandsproduktionschef Jonny Lindfors kommenterar rapporten så här:

Försvarsmakten välkomnar Riksrevisionens rapport, vi känner igen oss i mycket av det som står och den kommer att vara ett bra stöd i det fortsatta arbetet med att utveckla den starka och skyndsamma tillväxt vi befinner oss i.

Efter att ha läst rapporten finns det ett par saker vi omedelbart kan konstatera. Rapporten omfattar åren 2016 till 2020, en period som var omvälvande för Försvarsmakten och som innebar en avgörande omställning från ett försvar byggt på frivillighet med anställda soldater och sjömän till ett försvar med återinförd värnplikt och anställda/GSSK. Innehållet i rapporten är baserat på försvarsbeslutet från 2015. Sedan dess har Försvarsmakten ett nytt försvarsbeslut att förhålla verksamheten och dess mål till. Försvarsmaktens nuvarande mål är drastiskt förändrade jämfört med målen för åren 2016-2020.

Försvarsmakten har inte stått still. 2016 hade vi ingen värnplikt men utbildade cirka 2 500 i grundläggande militär utbildning under tre månader. I dag har vi cirka 5 000 värnpliktiga under utbildning emellan 9, 11 och 15 månader. Under den förändrings- och tillväxtresa som Försvarsmakten befunnit sig på de senaste åren har vi genomfört och genomför ett antal åtgärder för att säkerställa en robust personalförsörjning i alla personalkategorier. Vi har stärkt infrastrukturen och ökat antalet regementen och flottiljer på ett flertal platser i landet. Styrmetoderna har utvecklats och är under arbete att utvecklas ännu mer med ökade mandat och ansvar vid försvarsgrenar och stridskrafter. Men med det sagt så är vi medvetna om att utvecklingen i personalförsörjningen inte gått i den takt vi har önskat och vi vet att det finns en hel del kvar att göra.

En del av den kritik som framkommit i rapporten tyder på att soldaterna upplever att de inte är lika prioriterade som de värnpliktiga. Det är något vi tar på allvar. Det är en produkt av en stor förändring i samband med värnpliktens återinförande. I dag råder ett nytt normalläge där anställda och värnpliktiga har ömsesidigt positiv påverkan på krigsförbandens förmåga. Nationell beredskap är tydligt i fokus och våra stående förband nyttjas i betydligt större omfattning än för något år sedan. Det råder dock alltjämt ett behov av att turas om att nyttja materiel för grundutbildning och för att vidmakthålla stående förband och så kommer det att se ut under många år framåt. I den väldigt snabba tillväxt vi nu befinner oss i kan det vara svårt att hitta balansen, det måste vi hjälpas åt med.

Försvarsmakten utvecklas nu i en helt ny omvärld där det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde förändrats radikalt med anledning av Rysslands krig i Ukraina. Sverige har ansökt om Nato-medlemskap och Försvarsmakten har en ny långsiktig nivå för försvarsanslag (2% av BNP). Den utvecklingen ställer stora krav och höga förväntningar på hela myndigheten.

Det kommer att innebära ökade satsningar inom alla personalkategorier, fler krigsförband, ny materiel, mer övningar, fler operationer och en justering av vår beredskap.

Personalförsörjningen har av ÖB särskilt lyfts fram och ska prioriteras skyndsamt de kommande åren.

Vi ska också visa att vi kan hantera olika och flera frågor samtidigt och möta de förväntningar som finns på oss som Sveriges försvarsmakt. Vi ser idag ett ökat intresse för att göra värnplikten, fler vill ta anställning som soldat eller sjöman, fler söker sig till officers- och specialistofficersutbildningarna och intresset för att engagera sig i Hemvärnet har nått rekordnivåer. Anställningstakten och engagemanget i Försvarsmakten har aldrig varit större. Det gör det än mer angeläget att vi håller i alla personalkategorier i tillväxten.

Ute på förbanden där krigsförbanden utbildas och tränas varje dag görs ett både viktigt och utmärkt arbete. Att i den snabba tillväxt som nu sker och med det mycket osäkra omvärldsläget se det engagemang och den professionalism som finns vid våra förband är imponerande. Det är i ett högt tempo vi utvecklar Försvarsmakten och vi vet att det fortfarande finns utmaningar vi måste besegra. Vi kommer fortsätta att lyssna, analysera och agera för att fånga in det vår personal ser att vi tillsammans behöver förbättra. Personalen är Försvarsmakten – Försvarsmakten är personalen!

Fredrik Ståhlberg
Tjänsteförrättande personaldirektör
Jonny Lindfors
Förbandsproduktionschef

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Försvarsmaktens kommunikationsdirektör eller annan chef i myndigheten kommenterar aktuella frågor. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

1 kommentar

  • Philip 8 september 2022 21:43

    Ni kommer aldrig satsa på personalen. Det är tomma ord innan ni motbevisat det

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *