På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Marina frågor

Webbredaktionen

Korvetterna HMS Gävle, HMS Kalmar, HMS Sundsvall, HMS Göteborg.

Korvetterna HMS Gävle, HMS Kalmar, HMS Sundsvall, HMS Göteborg.

På senare tid har det ställts frågor i såväl riksdagens interpellationsdebatter som på nätet (bland annat på bloggen Skipper) om marina utveckling- och finansieringsfrågor. Det finns därför anledning för Försvarsmakten att kommentera arbetsläget i myndigheten.

Frågan om den marina materielplaneringen är komplex, och innehåller många olika dimensioner. Den är extra komplicerad då flera aspekter i dagsläget faller under såväl försvarssekretess som kommersiell sekretess. Arbetet sker i nära dialog mellan Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Regeringskansliet. Inom Försvarsmakten hanteras frågan på högsta nivå och vi följer också den debatt som förs och är medvetna om den oro flera debattörer ger uttryck för.

Av de sekretesskäl som anges ovan har vi inte möjlighet att i dagsläget kommentera den pågående beredningen men inriktningen är att finna en helhetslösning som är genomförbar och optimerad utifrån tid, kostnad och operativ förmåga på kort och på lång sikt.

Jan Salestrand
Chef för ledningsstaben

Jan Salestrand

Jan Salestrand

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Försvarsmaktens kommunikationsdirektör eller annan chef i myndigheten kommenterar aktuella frågor. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

11 kommentarer

 • Jan-olov Holm 14 december 2013 17:08

  Det är efterlängtat, helt nödvändigt och därför mycket bra att C Ledningsstaben kommenterar materielfrågorna som ligger på regerings bord.
  Konstaterar att frågorna kvarstår obesvarade som antalet korvetter och bevakningsbåtar mht till sekretess.
  Jag hoppas och jag upprepar min förväntan på Försvarsmaktsledningen och den är:
  Driv materielförsörjningen utifrån de operativa behoven och hur vi vill föra striden.
  Jag önskar enträget att ni lämnar den ekonomiska konstantnivån och kommunicerar vad vi behöver istället utifrån försvarsmaktens unika kompetens som politikerna inte kan ha.
  Tycker att ni skall titta lite på hur Trafikverket eller Migrationsverket agerar.
  Det berättar om behoven och vad det kostar.
  Det gör INTE tvärtom som försvarsmakten berättar vilka behov /förmågor vi kan få vid konstant ekonomi.

  Sverige är fantastiskt och värt och försvara men tyvärr går det inte just nu och mycket anser jag beror på att Försvarsmaktledningen inte varit tydlig med behoven utifrån en exponentiell accelererande rysk förmåga.

  Jag väljer att tolka dagens utspel positivt och ett första steg på den vägen.

  Med vänlig hälsning och avkopplande helg

  Kn Jan-Olov Holm Hemvärnsbefäl

 • Perman 15 december 2013 13:21

  Man kan bara instämma med föregående talare. Hoppas att detta är ett tecken på att materielfrågan kommer att lösas på ett godtagbart sätt och att det finns en framtid för Marinen och dess personal.

  Jag undrar även lite om den fina bilden på de fyra korvetterna av Göteborgsklassen. Detta är den första bilden jag sett på alla fyra tillsammans. Gissar att den är tagen nån gång 2002-04, men har ingen aning om var den är tagen. Finns den i större format för nedladdning kanske?

  • Erik Lagersten Perman 15 december 2013 14:42

   Bilden finns i vårt arkiv. Tyvärr saknas fullständiga meta-data som närmare beskriver vem som tagit bilden och i vilket sammanhang. Det går dock att se att bilden är från 2002. Jag mailar bilden i originalformat till den e-post adress du angett.

   Med vänlig hälsning,
   Erik Lagersten / INFODIR

 • Anna Reulenstierna 15 december 2013 13:24

  Jan,

  Först blev jag mycket glad över att FM-ledningen väljer att kommentera det svåra läge som Marinen befinner sig i. Men när jag sedan läste ditt inlägg blev jag mycket besviken.

  Jag är helt övertygad att FM:s ledning kan kommentera sin syn på marinens utveckling och de materiella utmaningar denna för med sig utan att bryta någon sekretess. Det är myndighetens ansvar att reagera när den verkställande och lagstiftande makten kommer med olika direktiv och undviker att fatta för nationen strategiskt enormt viktiga beslut, där den lagstiftande makten säger sju korvetter och den verkställande på eget bevåg reducerat till fem. Då är det myndighetens demokratiska ansvar att OFFENTLIGT göra allmänheten uppmärksammad på detta eftersom det är allmänheten som genom olika kontrollorgan ansvarar för (och har intresse för) att våra myndigheter genomför den politik som parlamentet beslutat om. Detta ska inte gömmas bakom några hemligstämplar och det är nästintill skamligt att det endast är genom försvarsbloggar som detta uppmärksammas i debatten.

  Vidare tycker jag att FM ledning mycket väl kan föra en offentlig debatt om vilken typ av marin man anser sig behöva inom ramen för nu gällande omvärld. Våra politiska beslut är ögonblicksbilder när de fattas, men myndigheterna kan stå för kontinuiteten och har förmågan att se bortom fattade politiska beslut. Om man (ni) inte vill förmedla den kunskap man (ni) besitter om detta till svenska folket kommer vår försvarspolitik alltid bli ett resultat av den partipolitiska striden vid respektive försvarsbeslutstillfälle och inte en djup, professionell analys som löper under hela tidsperioden.

  Och nej, att hänvisa till Perspektivstudien räcker inte, eftersom den är alldeles för tunn på detaljer för att komma med några tydliga riktvärden om åt vilket håll utvecklingen bör gå. Här har FM dessutom enligt mig begått ett mycket stort misstag när ni genomfört PerP med fokus på prolongerad ekonomi.

  Återigen: se bortom politiken och våga för en gång skull säga vad vi behöver för att lösa vår (av riksdagen) ålagda uppgift: "försvara Sverige och främja vår säkerhet genom att hävda Sveriges suveränitet, värna suveräna rättigheter och nationella intressen, förebygga och hantera konflikter och krig, samt skydda samhället och dess funktioner i form av stöd till civila myndigheter". Denna uppgift löser man omöjligt med fem klent beväpnade korvetter och (ursäkta versalerna): NI OCH INGEN ANNAN ansvarar för att detta förmedlas till svenska folket!

 • JohanT 17 december 2013 14:03

  Hur ska vi civila, såväl politiker som väljare kunna diskutera, argumentera och förstå skillnaden mellan försvarets kapacitet och behov, utifrån omvärldens kapacitet och utveckling, om inte Försvarsmakten tydligt och offentligt talar om detta för oss?

  Istället hamnar vi i den situationen att de som vill verka och argumentera för ett bättre försvar tvingas gissa och hitta på egna lösningar som de vill arbeta för. I vardagsdiskussionerna med vänner och arbetskamrater runt om i samhället saknar människor försvarsmaktens tydliga ställning om vad som behövs och vilka argumenten för detta är.

  Nu får man tyvärr intrycket att försvarsmaktens huvudsakliga uppgift är att foga sig inom regeringens budgetram och att försvara dem i den kritik som riktas mot hur försvaret sköts.

  Ni, som de enda som kan och vet helheten, måste skapa en opinion baserad på verklighetens behov som kontrast till den förskönade bilden av vad man klarar av inom befintliga anslag och beslut som basuneras ut från regeringens håll i olika medier..

  /Civil

  • Jan Salestrand JohanT 17 december 2013 15:13

   Tack för ditt mail och engagemang. Du har rätt i att det är inte lätt att förstå skillnader på behov av kapacitet och utveckling.

   Vi genomför nu det beslut Riksdagen tog 2009 vilket innehåller flera stora förändringar jämfört med tidigare. Kraven på tillgänglighet hela vår krigsorganisation är avsevärt högre än tidigare beslut. Inget förband ska ha lägre beredskap än 6 månader och huvuddelen lägre än tre. En annan stor förändring är att vi 2010-07-01 övergick till ett frivilligt försvar och lämnade den aktiva värnplikten. Den insatsorganisation som då beslutades ofta benämnd IO 14 ansåg FM var rimlig utifrån de säkerhetspolitiska bedömningar som då gällde.

   Du säger att vi fogar oss i regeringens budgetram. Vi har att genomföra de politiska beslutet precis som alla myndigheter. Men vi har också ett ansvar för att lämna underlag och konsekvenser inför beslut och anmäla avvikelser efter beslut. Som Du säkert vet lämnade vi på regeringens uppdrag en redovisning 2013-03-01 (RB 7) på hur den långsiktiga ekonomiska utvecklingen skulle se ut förutsatt att nu gällande beslut ska fullföljas dvs bemanna, utrusta och öva vår krigsorganisation enligt de krav som vi uppfattar som en följd av inriktningsbeslutet och övriga följdbeslut. Av vår redovisning i RB 7 framgår de behov som vi anser behövs inom förbandsverksamheten och materielområdet. Vi har vare sig fogat oss eller konfronterat utan så objektivt vi kan redovisat konsekvenser.

   Den 1 oktober lämnade vi vår perspektivplan där vi på motsvarande sätt anmälde konsekvenser av bibehållen anslagsnivå. Vi pekade också på behovet av nya viktiga förmågor.

   Nu pågår arbetet inför nästa inriktningsbeslut och försvarsberedningen jobbar nu på regeringens uppdrag att lägga sin rapport på hur Försvarsmakten bör utvecklas i nästa period. Deras första rapport är redovisad som handlade om den säkerhetspolitiska analysen och där inte minst utvecklingen av de ryska stridskrafterna belystes. Det ingår inte i myndighetens uppdrag att skapa opinion för den egna verksamheten utan att lämna saklig information som kan förbättra underlaget för politiska ställningstaganden. Det är vår förhoppning att de svårigheter vi redovisade i våras och de utmaningar vi anmälde i perspektivstudien tas omhand inför kommande beslut.

   Mvh
   Jan Salestrand

   • JohanT Jan Salestrand 18 december 2013 03:34

    Hej Jan, och tack för snabbt svar.

    Jag är medveten om myndigheters roll. Men att skapa opinion går inte ut på att Försvarsmakten tar på sig en egen åsikt likt ett politiskt ställningstagande. Myndighetens funktion är att vara utförare och kan i princip inte ha en åsikt skild från regeringens. Men opinion kan skapas hos medborgare genom öppenhet och information. FM kan mycket väl informera självmant om vad det innebär för svensk säkerhet att det står Iskander-robotar i Kaliningrad. När människor själva får fakta på bordet och kan se skillnad mellan verklighet och kuliss så ges man också möjlighet att ta ställning i försvarsfrågorna. Allt för mycket av informationen delges enbart regeringen och i hemlighet.

    FM arbetar nog redan idag till viss del med detta, och något bättre har det blivit på senare tid, bland annat genom den ökade insynen i incidentberedskapen. FM har möjlighet att engagera genom att upplysa. Redskap för att nå ut och legalt utrymme finns. Här har FM dock mycket kvar att göra och det blir än viktigare ju färre i samhället som själva har eller har haft insyn (sedan värnplikten blev vilande). Att information som t.ex. incidentberedskapen delges allmänheten bör dock inte tvingas fram av grävande journalister, utan bör istället ske ex oficio med målet att ge människor chansen att ta ställning till försvarsfrågor. Annars förblir försvaret ett "särintresse" även bland allmänheten och ingen hörsammar eller förstår problemen.

    /Civil

 • Lars 17 december 2013 18:07

  General,
  Du säger att myndigheten FM inte har något uppdrag att skapa opinion. Mig veterligen finns det ingenstans uttryckt att en myndighet INTE får skapa opinion. Detta avgör man således själv som myndighetschef. Nu inser jag naturligtvis det kontraproduktiva att från HKV lansera en opinionskamp som både indirekt och direkt kommer utpeka uppdragsgivaren regeringen som en skurk. Men icke förty, och här vill jag ge credit till Annas inlägg ovan: om inte FM berättar hur det är och hur det bör vara för svenska folket, vem ska då göra det? Folk oh försvar och FHS i all ära men den djupa kunskapen och kompetensen finns hos oss yrkesofficerare som jobbar i FM. Ingen är bättre än oss på att analysera vilken typ av våldsmakt som är lämplig för att möta de hot som utpekas i aktuella omvärldsbeskrivningar.

  När organiserad brottslighet kom på tapeten under 90-talet var det aktiva polischefer som stod på piedestalen, slog på trumman och berättade för både folk, media och Svensson vad som var på väg att ske. En tydlig opinionsskapande åtgärd. Som lyckades, polisen fick enorma mängder resurser från slutet på 90-t och ca tio år framåt.

  Varför vågar inte FML ta bladet från munnen? Varför göms så mycket bakom hemligstämplar? Varför förutsätter vi att framtidens org måste inrymmas i nuvarande ekonomisk ram i våra perspektivstudier när varenda officer vet att vi knappt orkar försvara våra Ölands södra udde med det vi har idag?

  • Jan Salestrand Lars 20 december 2013 19:14

   Svar till Lars och Civil

   Tack för era kommentarer.

   Myndigheten har inte till uppdrag att bedriva opinion för sin egen verksamhet. Däremot får vi informera om vår verksamhet på flera sätt och av flera skäl, skapa förståelse för myndighetens verksamhet, bidra med saklig information som kan förbättra underlaget för politiska ställningstaganden samt rekrytering.

   Till syvende och sist är det en balansgång om var gränserna går. Jag kan dock försäkra att såväl ÖB som övriga i ledningen är mycket tydliga gentemot försvarsdepartement eller när vi kallas att informera i försvarsutskottet. Vårt svar om långsiktig ekonomi från 2013-03-01 är mycket konkret och tydligt om konsekvenserna av bibehållna anslagsnivåer. Även perspektivstudien som presenterades är tydlig med att vid bibehållen anslagsnivå kommer det att krävas tuffa vägval.

   Som ni nämner försöker vi att ständigt bedöma var gränserna går för att informera om händelser och utvecklingen i vårt närområde. Vi har anpassat och anlagt en mer öppen information kring incidenthändelser och det finns skäl att alltid ifrågasätta om hemligstämpeln är nödvändig.

   Men när Lars säger att vi inte ens kan försvara Ölands södra udde är jag inte med. Det är inte en rättvisande beskrivning utifrån det säkerhetspolitiska läget. Vi ser inget ensidigt angrepp mot Sverige som realistiskt. Däremot är det osannolikt att vi skulle kunna står utanför om en väpnad konflikt skulle uppstå i vårt närområde i framtiden. Det är i den kontexten vi måste se vårt försvar. Oavsett om vi får direkt stöd eller inte måste en angripare förhålla sig till alla länders resurser och möjligheter även om inte alla är engagerade direkt. Vår uppfattning är att volymen motsvarande insatsorganisation (IO 14) krävs för uppgiften. Det vi har redovisat är att det inte finns förutsättningar att bemanna, utrusta och öva den på det sätt som krävs inom ramen för nuvarande anslagsnivåer.

   Med detta sagt vill jag tillägga att när man nu tittar på nästa inriktningsbeslut finns det inget, utifrån Försvarsmaktens bedömningar relativt de som gjordes inför beslutet 2009, som motiverar att sänka ambitionen vad avser volym och innehåll i IO 14. Utvecklingen i närområdet förstärker behovet av att vår insatsorganisation inte får urvattnas. Av perspektivstudien framgår att insatsorganisationens innehåll bör förändras där hänsyn succesivt tas till behovet av nya förmågor.

 • Järnvargen 18 december 2013 08:30

  Måste påpeka att pinsamt hemligt inte är en officiellt erkänd form av hemligstämpling...

  Skulle vara intressant om FML åtminstone hade stake nog att diskutera problemen med att få stora materialprojekt godkända av regeringen.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *