På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

ÖB video-kommentar

Webbredaktionen

Idag kommer en DVD till förbanden med ÖB video-kommentar till bland annat omstruktureringen (inklusive bemanningsarbetet) och den långsiktiga ekonomin. 

Eftersom Försvarsmaktens intranät, i dagsläget inte klarar av tunga mediefiler distribuerar vi inslaget på detta sätt. Vi är väl medvetna om begränsningarna detta innebär men eftersom innehållet inte är tidskritiskt kan varje förband motsv. hantera skivorna efter egna förutsättningar. Som komplement till skivorna publicerar vi också en kortversion på försvarsmakten.se och en skriven sammanfattning av inslaget på Försvarsmaktens intränat. ÖB bjuder också in till mejlfrågor från medarbetare och frivilliga som kommer att publiceras i ett urval på Emil och webben tillsammans med svar allteftersom de kommer in.

Youtube-klippet ovan är den kortversion som publicerades på forsvarsmakten.se. Förbanden har för visning internt fått en något längre version utan kommentatorsröst.

 

Varför gör vi då detta?

Syftet med detta initiativ är att bidra till och få del av alla de diskussioner som förs varje dag på arbetsplatser och mässar, bloggar och i medier. Inslaget svarar inte på alla de frågor som medarbetarna har, men det bidrar med ÖB:s syn på helheten och varför beslut har fattats som påverkar enskilda och skapar frågor.

Behovet av tydlig kommunikation är särskilt angeläget när en organisation förändras. Samtidigt innebär förändringen i sig, och de nya krav som skapas av den moderna medieutvecklingen, att de metoder som använts tidigare behöver uppdateras för att svara mot nya tiders förväntningar och behov.

En av de tyngsta slutsatserna från den nyligen genomförda medarbetarundersökningen, FM Vind, är det bristande förtroendet för hur Försvarsmakten leds. En bidragande orsak till detta kan vara att vår internkommunikation ibland uppfattas som enkelriktad, otydlig eller frånvarande. Förändring innebär ofta att reformen uppfattas olika beroende på var i processen den enskilde själv befinner sig eller som ÖB uttrycker det i inslaget: loket och vagnarna är inte i synk.

Centralt i förändringskommunikation är att chefer på varje nivå ges möjlighet till att skapa förståelse, förklara och fördjupa. Detta uppnås genom att chefen med budskap och föredöme leder organisationen, men också genom att medarbetarnas synpunkter och tankar inhämtas så att dialog och eftertanke uppstår innan beslut fattas vilket underlättar den därpå följande förankringen.

Som stöd till ett sådant arbetssätt rullar Försvarsmakten ut ett nytt intranät i april 2013. Tanken är att det nya intranätet ska svara mot en modern organisations behov av diskussion, dialog och kunskapsutbyte på en plattform som upplevs som lättillgänglig och angelägen.

Förbandscheferna har ett stort ansvar i linjen att svara mot medarbetarnas krav och förväntningar på dialog i samband med förändringarna. Det är en svår uppgift och vi vill därför under 2013 bredda anslaget. En frågeställning och diskussion ska kunna föras på många sätt, i olika forum och med flera deltagare, även högre chefer från ÖB och försvarsmaktsledning till inspektörer/produktionsledare och förbandsledningar. Försvarsmaktens förändring har bäst förutsättningar att lyckas om vi har flera ”lok” och på så sätt kommer snabbare i synk.

Det nya intranätet kommer att ge oss bättre förutsättningar för såväl video som chatt, men vi vill inte vänta på det. Vi använder därför idag de metoder som står oss till buds. Det innebär DVD-utskick, filer att hämta, en kortversion på forsvarsmakten.se och mejl-möjlighet. Detta då vi vill nå så många som möjligt, inklusive reservofficerare, hemvärnssoldater och tidvis tjänstgörande soldater och sjömän, på de sätt förbanden finner lämpligt med hänsyn till lokala förutsättningar.

Erik Lagersten
Försvarsmaktens informationsdirektör

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Försvarsmaktens kommunikationsdirektör eller annan chef i myndigheten kommenterar aktuella frågor. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

7 kommentarer

 • B Stolphammar 10 oktober 2012 02:28

  Att genomföra omfattande förändringar som på olika sätt påverkar personalen, kräver ett ledarskap där förståelse, insikt, lyhördhet och förmåga att kommunicera öppet och sakligt utgör vikitga förutsättningar.

  Som vi uppplever nu så är det ofta före ett beslut inte alltid tydligt och begripligt kommunicerat, det skapar därför misstroende och en negativ känsla bland personalen. En känsla av att inte vara med i processen, utan att bara ledas i den.

  Delaktighet och insyn är viktiga förutsättningar när man skall göra organisationsförändringar och motivera beslut som påverkar många människor. Som det är nu så förs diskussionen oftast efter att besluten är fattade - då är det ofta redan för sent.!

 • Lars Rössle 11 oktober 2012 21:53

  ÖB har spelat in en video som dels ska distribueras internt, dels finns att beskåda, om än i bantad version, på forsvarsmakten.se. Syftet med videon kan man läsa i ett PM som Infodirektören Erik Lagersten lagt ut på EMIL.

  Jag har ännu inte haft tillgång till den interna versionen, bara sett de första 2-3 minuterna av web-versionen innan jag stängde av.

  Varför? Jo därför att ÖB inte sa någonting nytt, ingenting som jag inte hört eller läst ett oräkneligt antal gånger det senaste året. Visst, det kunde ha kommit något guldkorn längre in i videon, men vid det laget hade mitt intresse falnat. Jag kan inte svara för hur alla andra resonerar, men i mitt fall var inspelningen fullständigt bortkastad.

  Men eftersom jag känner starkt för Försvarsmakten och för vårt uppdrag, att skydda Sveriges oberoende, återvände jag till Lagerstens brev för att se om det fanns några ledtrådar till syftet med videon.

  Jag får ge Erik en eloge, för jag fann PM:et betydligt mer informativt än videon – fast kanske inte på det sätt som skribenten avsett.

  Det framgår ganska tydligt att FM Vind sänt ett tydligt budskap till ledningen, att det finns ett ”bristande förtroende för hur Försvarsmakten leds.” Bara det faktum att videon tillkommit visar att man kommit till någon form av insikt.

  Att sedan Infodirektören måste skriva ett PM för att förklara varför man ger ut ÖBs video visar att man insett att man har ett stort problem. Däremot visar Lagerstens text att man uppenbarligen inte har den minsta aning om varför problemet uppstått och än mindre har den minsta aning om hur man ska komma till rätta med det.

  Den slutsatsen grundar jag på följande. Genomgående tema i texten är begreppet kommunikation.

  ÖB ska ge sin syn, chefer på alla nivåer ska skapa förståelse, förklara och fördjupa, nya forum ska lanseras osv.

  Mellan raderna kan man ana att man är bekymrade över att det är fel saker, eller åtminstone fel perspektiv på det som diskuteras i fikarum och i bloggar.

  HALLÅ!? Är det ingen som ser mönstret?
  Varför är det ingen som lyssnar på ÖB? Varför fortsätter de (delvis) kontraproduktiva diskussionerna på bloggarna?

  En hel infostab och ingen ser mönstret?
  Kommunikation kan ske envägs, t ex ÖB gör en video, eller tvåvägs där jag samtalar med någon annan. Vilken form av kommunikation är den mest effektiva? Rätt gissat – samtalet.

  Hur mycket samtal, och då menar jag verkligt samtal, har ÖB, FML och dess handgångne män och kvinnor i HKV egentligen fört med oss längst ute på linan under processen?

  Hur mycket verklig informationsinhämtning har föregått de så hårt debatterade och kritiserade besluten?

  Hur mycket förklarande av detaljer har skett i samband med processen?

  Handen på hjärtat… inte särdeles mycket, eller hur?

  I bristen på samtal ligger roten till problemet, men också lösningen. Ska ni, som Lagersten uttrycker det, få loket och vagnarna i ”synk” så måste ni börja föra verkliga samtal -NU!.

  I Lagerstens PM står att ”ÖB bjuder också in till mejlfrågor som kommer att publiceras i ett urval”. Hur stor del av förtroendekrisen kommer det att lösa tror ni? Jag är övertygad om att svaret är noll och intet av den enkla anledningen att det inte blir ett samtal!

  Sverker, jag ska ge dej ett bättre erbjudande. Du är välkommen till min verklighet. Jag erbjuder ett samtal mellan fyra ögon för att resonera om stort och smått.

  Jag tror att både du, jag och Försvarsmakten skulle må bra av det.

  Lars Rössle. LSS

  • B Stolphammar Lars Rössle 12 oktober 2012 00:33

   Kan bara hålla med dej Lars Rösse.! Jag kan ta några konkreta exempel på hur dialogen och lyhördheten fungerat ur mitt och många andras "grodperspektiv". I januari 2011 var jag uppe i Stockholm på ett stort nationellt uppstartsmöte inför GMU-rekryteringen som då skulle lanseras.

   Jag påpekade under mötet att jag tyckte att lönerna för de blivande anställda soldaterna inte höll rätt nivå i konkurrens med arbetsmarknaden i stort. Jag fick då bla till svar att "soldaterna får ju åka på utlandsmissioner och då får de högre löner". Man uttalade också från ansvariga i HR att "det kanske inte bara är de soldater som ser till lönen som vi skall ha". Att dessa argument och uttalanden för de flesta framstår som verklighetsfrämmande är ju ganska självklart.

   Så småningom har verkligheten kommit ifatt även Försvarsmaktsledningen för på ÖB:s besök i Eksjö Garnison den 2 oktober så talade han om vikten av att "höja soldatlönerna för att möta konkurensen i det civila samhället".
   På alltfler områden har det lokala inflytandet över verksamheten begränsats och Försvarsmaktsledningen kört över tidigare fungerande förbandsvisa rutiner som tex GSU-GMU-rekrytering, tillsättande av plutonchefer m.m.
   ÖB är som det verkar en mycket uppgiftsinriktad person som ser uppgiften som det primära, och som inte alltid tycks förstå att uppgiften kanske inte kan lösas på bästa sätt om man inte har personalen med sig. Det behöver inte innebära att alla får som dom vill, eller att det aldrig fattas beslut (även obekväma sådana) men det måste vara en balans som är rimilg och som de flesta kan förstå. Väl motiverade och underbyggda beslut med insyn och delaktighet ger förmodligen det bästa slutresultatet.
   Björn Stolphammar Ing 2

  • Sverker Göranson Lars Rössle 22 oktober 2012 23:19

   Lars Rössle kommenterar, dels på Försvarsmaktens egen blogg- ”Försvarsmakten kommenterar", dels på Wiseman´s Wisdoms det videoinslag som skickats ut till förbanden och som i förkortad form även finns på webben. I inslaget ger jag min syn på Försvarsmaktens långsiktiga ekonomi,uppgraderingen av JAS och omstruktureringen.

   Syftet med videon var inte att presentera några nyheter. Däremot ville jag till Försvarsmaktens anställda och frivilliga upprepa det jag sagt i intervjuer i media, i utskott, Almedalen och inte minst vid de förbandsbesök som jag genomfört under året. Jag ville att så många som möjligt skulle ges möjligheten att höra det direkt från mig.

   I videon bjöd jag också in till dialog och kommunikation och just nu arbetar jag och mina medarbetare på svaren på några av de frågor som skickats in efter att videon visats på förband, skolor och centra.

   Lars Rössle menar dock att det krävs mer, att jag och övriga i myndighetsledningen inte varit tillräckligt lyssnande i samband med omstruktureringen. Jag hör vad du säger Lars!

   2010 besökte jag alla förband för att berätta om de förändringar som låg framför oss. För att lyssna. För att möta medarbetarna. Besöken har fortsatt under 2011 och 2012 från mig, från övriga i Försvarsmaktsledningen, från inspektörerna och PROD-ledarna. Men jag inser att vi inte kan luta oss tillbaka.

   Försvarsmakten är, precis som jag sa i videoinslaget, inne i sin största förändring på hundra år och vi kan bara gör det här tillsammans. Jag och andra i myndighetsledningen kommer därför under hösten och nästa år öka våra ansträngningar ytterligare för att på ett bra sätt kommunicera med medarbetarna i Försvarsmakten. För att få förståelse och acceptans för de svåra beslut som vi fattat och kommer att behöva fatta. Ibland kommer det ske med hjälp av video, webb och bloggar, andra gånger vid personalsamlingar men också vid personliga möten, på mässar, i matsalar och på befälsrum. Du och alla andra är välkomna att delta i samtalet!

   Sverker Göranson
   Överbefälhavare

 • Patrik Lander 19 oktober 2012 16:44

  Jag tror, för att uttrycka mig kortfattat, att det inte spelar någon som helst roll hur budskapet kommuniceras, presenteras, dialogiseras, monologiseras etc - om det inte är trovärdigt.
  Exempel: "vi bygger nu en modern, flexibel försvarsmakt med hög tillgänglighet". Denna parafrasering av ett av FM budskap kan dialogiseras, monologiseras etc etc i all oändlighet. Men så länge mottagarna inte upplever att budskapet är sant eller trovärdigt - spelar det ingen roll!

  Det har alltså inte med kommunikation att göra - det handlar om trovärdighet.

  Patrik Lander
  FA/kn

  • B Stolphammar Patrik Lander 20 oktober 2012 00:16

   Självfallet räcker det inte med att kommunicera men avsikten med att det är ju att få insikt i hur andra uppfattar budskap, organisationsförändringar och kommande beslut. Om man då är lyhörd som chef så inser man, eller borde inse att man måste ta hänsyn till vad personalen tycker, eftersom det är de som skall driva verksamheten på fältet.
   Vid en sådan dialog (vart tog medbestämmande lagen vägen?) kan man då mycket väl tala om att budskapet inte är trovärdigt.
   Som det är nu så får vi ju först efter att besluten är fattade uttrycka missnöje och då är det ofta för sent och till ingen nytta.

   • Patrik Lander B Stolphammar 22 oktober 2012 21:34

    Du har helt rätt, Björn. Beslut etc som skall dialogiseras mår ju bäst av att dialogiseras i ett ärligt syfte att vilja förklara, inhämta synpunkter mm. Och då helst i god tid, eljest minskar ju trovärdigheten även där...

    Chefer har ju dock också att fatta beslut som inte skall dialogiseras, men ur ledarskapsmässig synvinkel bör ju då också beslutet vara trovärdigt/rimligt.

    Men jag förstår vad du menar.

    Patrik Lander

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *