På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

FoF Rikskonf. – Vad innebär ekonomi i balans?

Webbredaktionen

I ett inlägg på bloggen Cynismer är signaturen upprörd över mitt inlägg från Sälen där jag säger att Försvarsmakten har kontroll på ekonomin och att vi klarar verksamheten inom nuvarande inriktningsperiod.

På bloggen beskrivs situationen vid ett förband, dock inte namngivet, som ger en mycket negativ bild av situationen inom i stort sett alla områden. Vidare säger Cynismer att generalerna tillsammans med politikerna verkar se åt ett annat håll.

Låt mig förtydliga mitt inlägg och kommentera några av Cynismer synpunkter. För det första är det viktigt att när vi nu påtalar obalanser så får det inte tolkas som att vi har dålig kontroll på ekonomin. Vi sköter vår ekonomi med tilldelade medel och det är en förutsättning för att överhuvudtaget vara trovärdiga när vi framför behov av ökade anslag. Det innebär inte att tillvaron är bekymmersfri och vi måste ständigt göra prioriteringar. Men planen följs vad avser tillväxt inom nuvarande inriktningsbeslut. Jag vill påminna om att personaluppfyllnaden vad avser GGS/K och GSS/T enligt planen inte är slutförd förrän 2018/2019.

Däremot har vi tvingats reducera i övningsverksamheten under 2011 och inför planeringen för 2012 vilket vi öppet redovisat.  Skälet för detta är bl a att vi har osäkerheter som är svåra att prognostisera och just för att inte riskera likviditetsbrist och därmed förtroendekris måste vi planera med viss säkerhet. Cynismer anger att det inte finns medel för övningar med GSS/T. Det är just ett område där vi varit noga med att inte lägga några begränsningar. Glädjande är att vi sannolikt får ett bättre ekonomiskt resultat än väntat 2011 och vi kan därför i närtid tillföra mer medel för övningar 2012.

Vi är också väl medvetna om att det finns materielbrister inom flera förband. Men kom då ihåg att vi startade 2009 med en organisation där ca 40 procent av krigsförbanden hade tre års beredskap utan några som helst krav på vare sig personell eller materiell uppfyllnad. Nu finns det fastställda krigsförbandsspecifikationer för alla förband och därmed blir det än tydligare vilka brister som ska åtgärdas.

Cynismer ger skenet av att vi inte bryr oss eller avsiktligt försöker ge fel bild av läget. Jag tror att den debatt som nu pågår om behov av ökade anslag på sikt är ett bevis på motsatsen. Det är kanske inte alltid ett välkommet budskap för våra politiker men det är just för att få igång en debatt och diskussion i tid inför nästa försvarsbeslut som vi för fram det.

Jag vill framhålla att produktionschefen och hans stab har täta och kontinuerliga dialoger med förbandscheferna och deras medarbetare för att kunna balansera uppgifter och resurser på bästa sätt. Försvarsmaktsledningen besöker också alla förband för att få verksamheten beskriven direkt av medarbetarna och därmed få en så rättvis bild av verkligheten som möjligt.

Avslutningsvis, trots alla bekymmer så får vi också många bevis, inte minst vid besök på förbanden, på bra verksamhet, positiva medarbetare och en fantastisk kreativitet för att bidra till transformeringen av Försvarsmakten.

Jan Salestrand
Chef Ledningsstaben

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Försvarsmaktens kommunikationsdirektör eller annan chef i myndigheten kommenterar aktuella frågor. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

5 kommentarer

 • J.K Nilsson 17 januari 2012 16:08

  Osäkerheten om budget skriver jag om här: http://insatsen.blogspot.com/2010/03/forsvarsekonomi-en-tragikomisk-pjas-akt.html

  Hur mycket av det här fortsätter? Anslagsbesparande, är det en osäkerhet? Försvarsteknikprisindex, är det en fortsatt osäkerhetsfaktor?

  J.K Nilsson

 • Cynisk 17 januari 2012 19:04

  Tack för repliken. Jag har responderat i en kommentar på Cynismer.

 • FV-sergeanten 17 januari 2012 21:41

  Ett bra inlägg, en välbehövlig förklaring. Men jag har ändå en kvartstående känsla av en ganska kraftig obalans. Visst är ekonomin i balans, bra jobbat. Men när övningsverksamheten så drastiskt (min upplevelse) dras ner i slutet av 2011 och i planeringen av 2012 anser jag att många för oss i FM viktiga saker riskeras:

  - Utvecklingen mot IO14 känns kraftigt försenad. 2018-2019 lär väl snart bli 2020-2021. Det känns inte seriöst. Det är inte det insatsförsvar vi i FM eller det svenska folket vill ha. Här och nu!

  - Vi anstränger oss för att rekrytera och framförallt bibehålla personal. Nedskärningar i verksamhet lär göra det ännu svårare än det redan är.

  - Vår förmåga, som många anstränger sig för att bygga upp till en acceptabel nivå, kommer återigen att nedgå. Vi måste öva, försök inte lura någon att tro annat.

  - Vår verksamhet taktar inte med regleringsbreven. Det finns flera skrivningar som FM på något sätt lär behöva slingra sig ur (frågan är om någon bryr sig). En för mig näraliggande, ganska tydlig skrivning är att "under 2012 ska huvuddelen av... flygstridskrafterna... vara bemannade av anställd eller kontrakterad personal." Idag är flygvapnets basbataljoner -en stor del av flygstridskrafterna- INTE bemannade. Jag vill hävda att vi har bland de lägsta uppfyllnaderna och tillväxttakterna av GSS av alla förband idag. Kommer det att fortsätta så?

  - Lyssnade på försvarsdebatten på Studio Ett i eftermiddags. Politikerna i Försvarsutskottet verkar inte ha förstått att FM skär ner i verksamheten och stoppar GSS-tillväxten för att klara av den ekonomiska balansen. Kanske har den så kallade "öppna redovisningen" av läget då inte nått fram dit den ska?

 • Bo 19 januari 2012 18:01

  Vad jag tycker är ganska uppeendeväckande är att så fort någon från FMV eller försvarsmakten uttalar sig så är allting jättebra och de problem som finns beror på för låga anslag eller politikers klåfingrighet! Märkligt.

  Vill bara påminna om att redan år 2000 så påbörjades nedmonteringen av den almänna värnplikten och försvaret ökade takten avsevärt i nedläggningen av förband. Man (Ni) skulle då bli smalare och effektivare. Nu 11 år senare så har försvarsmakten fått samanlada anslag i paritet +400 MILJARDER TOTALT och försaret kan ställa upp 150 soldater till att skydda vår aliansfrihhet och nationella gränser. Man hoppas kunna ställa upp 50,000 om 2 år (tveksamt med tanke på historiken).

  Min fråga är. Finns det ingen som hellst självrannsakan inom svenska försvarsmaktens officerare om hur man hanterar sina anslag och om man inte är lite väl klantig och slösaktig med hur mycket matererial och projekt får sluka och fördyras.

  Önskade att ekonomerna fick mer att säga till om inom försvaret. det är inte alltid så att den som skuter bäst är bäst på att leda försvaret. Kanske kan vara dags att släppa in lite anndra kvalifikationer än militär bakgrund snart? Ni har ju investerat några miljarder i SAP systemet för ekonomisk styrning så att missa kostnader och budgetar borde väl inte ens kunna ske?

  Att fundera på innan taggarna åker ut:
  400 miljarder på senaste 10 åren och vårt försvar består av 150 stridsdugliga soldater.

  Underbetyg är ett understatment! Skäms och skärpning.

 • J.K Nilsson 19 januari 2012 20:01

  Det var ärliga frågor jag ställde och inte retoriska. Jag känner en olust i att allt det här kanske renderar återigen ett underskridande av budgeten.

  J.K Nilsson

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *