På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Utebliven lön

Webbredaktionen

I tider när stats- eller krigskassan sinat har makthavare alltid prioriterat att soldaterna ska få ut sin ersättning eller sold (varför ordet soldat). Skälen var uppenbara, missnöjda krigs- eller sjömän vägrade antingen ut sig eller vände sig mot sitt befäl. Nu finns det inga jämförelser i övrigt men varje gång tillkortakommanden i Försvarsmaktens administrativa system uppstår som påverkar en enskild medarbetare skadar det tilltron till oss som myndighet, samhällsinstitution och arbetsgivare.

Johanne Hildebrandt har kommenterat detta i en kolumn i SvD och nu löjtnant M. som på bloggen Wisemans Wisdoms ger en detaljerad beskrivning över hur han/hon har manglats med utebliven lön. Personaldirektör Per-Olof Stålesjö har i en kommentar den 23 augusti 2011 konstaterat att brister inom detta område är oacceptabla. Eftersom saker inte kan vara mer eller mindre oacceptabla har jag inga ytterligare kraftord att ta till. Oacceptabelt är sagt, och oacceptabelt det är.

Jag har under gårdagen pratat med personaldirektören och C FM HRC (chefen för Försvarsmaktens HR-centrum) för att skapa mig en bild av det som lt. M beskriver och arbetsläget i stort.

Vad gäller det fall som lt. M beskriver kommer det att tas upp på ÖB ledningsmöte på måndag för att med ledning av uppgifterna och med stöd av FM HRC och angiven förbandschef åtgärdas som särskilt ärende.

Grundproblemet med felaktiga löner kommer sig av att FM HRC inte var dimensionerat för den nya personalförsörjningen. Kravspecifikationer och HR-transformationen gjordes när värnplikten fortfarande var aktuell. Nu springer produktions- och personalstaben vid Högkvarteret samt FM HRC ikapp för att skapa rätt förutsättningar. Både genom resursförstärkningar men också genom förändrade arbetssätt. FM HRC har ett ansvar för att få fungerande processer men ska inte lastas för systemfel. Det gäller också enskilda handläggare som under rådande omständigheter gör det bästa möjliga. Ansvaret faller på Försvarsmaktens ledning.

Felen är inte fler än tidigare, dvs innan FM HRC och PRIO (myndighetens ekonomistödsystem). De fellistor som produceras ger vid handen att antalet fel är lika som tidigare. Skillnaden är att det istället för att hanteras lokalt går direkt centralt och att den enskilde uppfattar att det försvinner in i ett mörkt hål. Detta på samma gång som PRIO är oförlåtligt. Matas fel uppgifter in så kommer fel uppgifter ut. Det senare måste varje chef och handläggare förstå även om det kan tyckas oerhört arbetsamt i dagsläget.

Frågeställningen generellt hanteras nu som en prioriterad uppgift inom Högkvarteret och HRC där följande är gjort eller kommer att göras i närtid:

 • En intern översyn över lönesystemet på uppdrag av GD.
 • Kvalificerad utbildning av personaladministratörerna inom FM HRC.
 • Extra kontroller inför varje löneutbetalning.
 • Förenklingar i systemuppsättningen för löneindateringar.
 • Förändrade rutiner för att hantera fel.
 • Personalförstärkningar på HR-direkt.
 • Chefer får egen tid i HR-direkt för att minska kötiden.
 • Utbildning av chefer i underlagshantering.
 • Vissa fall redovisas särskilt för CLEDS för uppföljning.

C FM HRC meddelar att de stora problem som kan beröra hela kollektiv, t ex soldater i våra insatsområden nu har arbetats igenom och kommer att vara avklarade i och med oktoberlönen.

Hur hanteras då eventuella felaktigheter för den enskilde? Grundlönen utbetalas i förskott (före intjänande månaden). Eventuella felaktigheter för denna utbetalas inom en vecka efter löneutbetalning.

Tillägg utbetalas i efterskott (efter intjänandemånaden). Felaktigheter hanteras på nästkommande lön för att inte dränera personalresurserna som först ska säkerställa felaktiga grundlöner. Om det finns särskilda omständigheter kan även felaktiga tillägg utbetalas inom en vecka.

Avslutningsvis kan jag konstatera att fel i lönehantering inom Försvarsmakten inte är något nytt. Det kan till del förklaras av att vi har mycket komplicerade anställningsvillkor. Tjänstgöring på annan ort eller utomlands, många avtal, olika arbetsgivare inom och utom Försvarsmakten. Det är ingen ursäkt men ett konstaterande. Det har nog också funnits en återhållen attityd till att fel inte är något att hetsa upp sig över, ”det ordnar sig till nästa lön”. Det är helt uppåt väggarna och kanske mer en tilltro till den låga personalrörligheten. Vi har idag 2 procents årliga avgångar bland officerare när jämförelsetalet inom staten i övrigt är mellan 10 och 20 procent. Det gör inget om det blir fel för personalen är kvar ändå. Men denna inställning är fel och måste upphöra nu i den mån den förekommit. Denna utsago delar jag med PERSDIR och C FM HRC. Vi betraktar inte längre lönefel som icke-problem.

När jag kom till Högkvarteret 2006 för det som skulle vara en projektanställning under två år som reservofficer i grundorganisationen (RO i GRO) upphörde min lön halvvägs in i projektet. Nästkommande månad det hände igen gick jag in till min chef och meddelade att om jag inte har lönen på kontot efter lunch går jag hem. Pengarna kom in och jag är kvar. Men jag tycker fortfarande att det var anstötligt av Försvarsmakten att missköta sig så och det tog för mig, liksom för alla andra medarbetare med samma erfarenheter, alldeles för mycket kraft och onödigt engagemang. Vi kan inte kräva insatser och ordning och reda om Försvarsmakten inte själv svarar upp mot det mest basala, nämligen att ge korrekt ersättning vid rätt tid.

Summa summarum. Försvarsmaktens ledning eller berörda funktioner tar inte lättvindigt på denna fråga. Försvarsmakten ska nu komma tillrätta med detta och vi rör oss steg för steg mot en tillfredställande situation redan under året. De som fortsättningsvis drabbas ska inte behöva skriva debattinlägg för att få den rätt som de tillkommer. Frågan kommer att redovisas på nästa förbandschefsmöte.

Erik Lagersten

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Försvarsmaktens kommunikationsdirektör eller annan chef i myndigheten kommenterar aktuella frågor. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

7 kommentarer

 • Wiseman 25 september 2011 10:47

  Mycket bra svarat! Ser fram emot bättringen.

 • Lt i kav 25 september 2011 12:20

  Mycket välformulerat svar!! Bra jobbat!

 • CS 25 september 2011 14:38

  Lagersten, skönt att du tar ditt arbete på allvar. Du är en tillgång för FM.

 • LogSold 29 september 2011 00:23

  Vi var ett stort antal soldater (50-100st) som inte fick någon lön alls under två månader under övergången till Prio. Jag är kvar, men många ledsnade på FM. Erik Lagersten kan sin retorik men men en skitmacka luktar lika illa hur länge InfoS än polerar den !

 • Kn M 1 oktober 2011 13:00

  Tjänstgör utomlands sedan början av sommaren.
  Löneutbetalningarna i juni, juli, aug och nu senast i sept har tyvärr inte varit rätt. Visst, det handlar inte om hela månadslöner, men det är betydligt mer än en liter mjölk kostar. Och frågan är när det är acceptabelt att lönen inte är rätt?
  3kr, 300kr eller 30 000kr??

  Dessutom undrar jag om jag är lika viktig för FM som herr Lagersten att jag kan hota med att åka hem om jag inte får rätt lön snart. För det fungerade ju för informationsdirektören att säga:
  "...meddelade att om jag inte har lönen på kontot efter lunch går jag hem. Pengarna kom in och jag är kvar."

  För nog måste man vara rätt viktig för att lyckas få ut en ny lön samma dag...

  Ps
  Det saknades närmare 10 000kr i lönetillägg i aug 2010 och det dröjde ända fram tills april 2011 innan de dök upp... Så inget förvånar längre. Ds

 • Mattias 11 oktober 2011 21:50

  Tre månader efter min tjänstgöring i NBG upphörde har jag fortfarande inte fått ersättning för mina sparade semesterdagar. Då jag kontaktar FM blir jag bollad mellan HrC, min förra chef och förbandets HR enhet. Beklämmande, oproffsigt och framför allt olagligt!

 • Kn Stofil 30 oktober 2011 15:20

  Det är säkert som Lagersten skriver att felutfallet inte är större med PRIO än med tidigare system. Statistik etc. Kan bara konstatera att jag faller utanför statistiken i och med att jag kan kontrollera samtliga mina lönebesked från det att jag drog på mig gröna kläder. JA, det var i mitt fall bättre förr, mindre fel i löneutbetalningarna. Minst fel var det när lönen hanterades på förbandet. Om det då mot förmodan blev något fel så knallade man bort till Kameral som snabbt och effektivt fixade problemet. Det gick oftast fortare att få det fixat genom att gå dit än det tar idag att sitta i telefonkö.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *