På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Upphandlingskritik

admin

Under dagen har internrevisionens rapport om Försvarsmaktens marknadsaktiviteter återigen förekommit i nyhetsförmedlingen. Då det är en nyhet som återkommit några gånger de senaste veckorna vill jag redovisa faktaläget som jag uppfattar det idag.

Som informationsdirektören skriver i sin kommentar den 29 juni så har internrevisionen funnit felaktigheter, brister eller oklarheter i hanteringen av upphandling av medietjänster.  Rapporteringen kan framförallt delas upp i två delar: upphandling för åren 2007-2010, samt påstådd jävssituation i samband ny upphandling i slutet av 2010.

Generellt kan sägas att det är anmärkningsvärt att de brister som belyses genom internrevisionens rapport inte framkommit tidigare. Informationsdirektören hemställde hos mig att genomföra en granskning i syfte att säkerställa att de nya rutiner som utarbetats vid informationsstaben är förenliga med lagen om offentlig upphandling och det interna regelverk som gäller inom Försvarsmakten. Syftet var att rutinerna ska vara stabila och hålla för de framöver kraftigt ökade kostnaderna för verksamheten. Det är bra att bristerna identifieras nu och inte senare. Samtidigt är det bekymmersamt att Försvarsmaktens interna styrning och kontroll inte gett myndighetens ledning, informationsdirektören eller andra chefer i Försvarsmakten tillräckligt stöd för att tidigare kunna agera. Jag har därför anledning att tro att detta inte är ett isolerat problem till våra marknadsaktiviteter utan ett generellt problem inom Försvarsmakten. Av detta skäl kommer jag att under hösten 2011 att initiera en förnyad genomgång av kvaliteten i den interna styrningen och kontrollen.

2007-2010
När det gäller våra medieköp under perioden 2007-2010 så har Försvarsmakten gjort fel. Det avtal som antogs vara giltigt, det så kallade rikspolisstyrelse (RPS)-avtalet, har inte varit användbart på det sätt arbetet har bedrivits. De rutiner som använts har inte varit korrekta. Vi har brutit mot lagen om offentlig upphandling och mot hur använt ramavtal var utformat.

Har vi då förlorat pengar? Den bedömning som är gjord är att Försvarsmakten inte lidit ekonomisk skada av den felaktiga hanteringen. Huvuddelen av de summor som har fakturerats är annonskostnader som skulle ha uppkommit oavsett vilken byrå som upphandlats korrekt. En sammanställning för informationsstaben ger vid handen följande belopp:

Medienetto: 92 506 201 kr

Arvode: 2 820 559 kr

Införingsavgifter: 233 228 kr

Till detta kommer ytterligare medieköp som andra funktioner inom Försvarsmakten gjort, totalt cirka 110 miljoner.

Jäv vid senaste upphandlingen
Vid upphandlingen av en strategisk mediebyrå i slutet av 2010 har personal från informationsstaben varit med vid kravställning av anbudsunderlaget samt vid urval. Internrevisionen finner att med den metod som valts är det ”svårt att undvika jäv”. Jag ser allvarligt på kritiken men konstaterar samtidigt att internrevisionen inte påstår att jäv har förekommit utan att det kan vara ”svårt att undvika jäv”. Frågan är inte enkel då det förekommer olika syn bland experter på hur arbetsprocesser ska läggas upp i samband med upphandlingar. Min slutsats är att vi måste se över hur dessa ska utformas tillsammans med de rutinföreskrifter som vi har vid upphandlingar så att inte ens misstanke om jäv förekommer.

Det centrala är att samtliga anbudsgivare ges samma möjlighet att få information. Relationen mellan mediebyrån och informationsstaben har enligt min bedömning varit professionell som den ska vara mellan beställare och utförare. En relation som även fortsättningsvis kommer att krävas för att kunna lösa ställda uppgifter.

Jäv är en allvarlig anklagelse och vi välkomnar åklagarens granskning men det är skillnad på att jävssituation kan uppstå och att jäv har förekommit. Det senare påstår inte internrevisionen.

Den kritik som förekommit att anbudsgivningen varit upplagd så att enbart en byrå skulle kunna bli aktuell är enligt min bedömning fel. Kraven i anbudsunderlaget var högt ställda och två byråer klarade kraven, inte en som det påståtts i vissa medier.

Ansvar och konsekvenser
Överbefälhavaren och jag har bett Försvarsmaktens chefsjurist att gå igenom internrevisionens rapport och redovisa vilket ansvar som ska utkrävas med anledning av den och eventuella konsekvenser. Detta ska redovisas efter sommaruppehållet.

Försvarsmakten står inför extraordinära utmaningar. Överbefälhavaren och jag inser uppdragets komplexitet och uppskattar det arbete som informationsdirektören och informationsstaben utför. Detta samtidigt som det måste betonas att arbetet måste bedrivas förvaltningsmässigt korrekt och i enlighet gällande lagar och regler.  Min förhoppning är att internrevisionens rapport leder till rutiner inom Försvarsmakten som möjliggör ett arbete med högt tempo och resultat utöver det normala samtidigt som regelverket följs.

Generaldirektör Ulf Bengtsson

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Försvarsmaktens kommunikationsdirektör eller annan chef i myndigheten kommenterar aktuella frågor. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *