På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Vi behöver diskussionen

admin

Är Försvarsmakten ett ämne som engagerar? Som informationsdirektör skulle jag gärna vilja svara ja på den frågan men tvingas tyvärr se sanningen i vitögat. Debatten går stundtals het och känslorna svallar till exempel på bloggar eller på Svenska Dagbladets ledarsida och nyhetsplats. Men det är inte representativt för allmänhetens syn eller våra politikers uppmärksamhet. Försvars- och försvarsmaktsdebatt är ofta introvert, navelskådande och utan att väcka ett bredare intresse.

Under de senaste 20 åren visar mätningar att förtroendet för Försvarsmakten och vår förmåga stadigt minskat. På senare tid kan jag dock se en förändring bland män där förtroendet saktar ökar. Hos kvinnor är det fortsatt negativt.

Är detta ett problem? Pliktsystemet gav oss lyxen att inte behöva fundera över rekrytering och samhällets stöd. Vi kunde betrakta både ett vikande förtroende och ett lågt allmänintresse med en viss flegmatism. Våra soldater och sjömän kom till grinden vad Försvarsmakten än gjorde. Nu är förutsättningarna helt annorlunda. Vi konkurrerar på en öppen marknad och synen på Försvarsmakten (eller för den delen vårt eget inre liv) kommer nu att vara en fråga som kanske avgör vår attraktionskraft.

Vi behöver gemensamt positionera Försvarsmakten som en naturlig del i samhället och skapa jordmån för att känna och visa stolthet som anställda i Försvarsmakten. Vi behöver väcka försvarsfrågan och intresset för vår verksamhet. Ett sätt att nå detta är en ständig, livaktig debatt som berör fler än de som i dag känner starkt för området. Våra kommande medarbetare och de som nu finns inom Försvarsmakten behöver kunna läsa om vad som händer inom organisationen. De ska kunna kommentera vad som händer och tillåtas föra en dialog.
För detta har Försvarsmakten nyligen skickat ut en remiss för användandet av sociala medier. Den innehåller både myndighetens inställning till området och förhållningsregler och stöd för våra anställda.

Ju fler som deltar i samtalet eller som vill beskriva sin vardag med glädjeämnen och brister desto bättre. Våra nya medarbetare törstar efter information och den bästa företrädaren för yrket är de som arbetar eller är frivilliga inom Försvarsmakten och deras berättelser.

För mig är det självklart att följa debatten där den förs och att uppmuntra till denna. Det är också i mitt intresse att den är så bred som möjligt och inte ensidigt berättar en ståndpunkt. För detta behövs fler som deltar, såväl officiella företrädare som enskilda.

Är anonymiteten ett problem? Nej, inte i sig. Relevanta texter påverkas inte om det är anonymt. Däremot skulle jag gärna se att fler uttalade sig under eget namn, både för att jag tycker att det ger en bättre argumentation och för att de skäl som framförs för att göra det anonymt är besvärande för myndigheten. Påståenden som risk för repressalier, hot om efterverkningar etc. Sådant är inte förenligt med Försvarsmaktens demokratiska uppdrag och något som jag med kraft kommer att ingripa mot.

Inlägg och diskussion ska alltid föras med hänsyn till de råd som säkerhetstjänsten ger. Sunt omdöme, tydliga handlingsregler och stöd från myndigheten är den bästa metoden att närma sig användandet av sociala medier. Det är myndighetens anvisningar i direktiv och instruktioner som är vägledande för namn- och bildpubliceringar samt vilken information som betraktas som skyddsvärd. Enskilda befattningshavares uppfattningar eller tyckanden utgör inte grund för ställningstaganden eller kan användas som argument för att begränsa möjligheterna att använda den grundlagsfästa rätten till yttrande- och meddelarfrihet.

Näthat, insinuationer och en ringaktning för den egna arbetsplatsen som ibland kommer till uttryck är ett problem. Att som företrädare för Försvarsmakten läsa sådana kommentarer gör mig både bestört och bekymrad. En sund inre kritik är välgörande för Försvarsmakten men förakt och misstro är destruktivt. Detta måste tas på stort allvar och Försvarsmaktens chefer oavsett nivå behöver hitta sätt att på arbetsplatsen ta diskussionen kring detta. Problem löses bäst genom handling och dialog, inte genom att låta bitterheten rinna osedd och ohörd i anonyma inlägg på internet.

Framöver kommer vi att skapa utrymmen för diskussion och kommentarer inom Försvarsmaktens officiella kanaler. Vi uppmuntrar debatt och kommer själva att vara närvarande i såväl nya som traditionella medier. Försvarsmakten kommer inte att kunna kommentera allt, utan jag väljer när Försvarsmakten officiellt deltar i samtalet. Det betyder inte att en åsikt är mindre värd, men ibland är det svårt eller mindre lämpligt att myndigheten tar del i just den diskussionen.

Den som vill kan lämna kommentarer eller förslag med namn eller anonymt på remissen rörande sociala medier på http://forsvarsmaktenremiss.wordpress.com/.

ÖB följer vad som skrivs i sociala medier med intresse och med respekt för det som där kommer till uttryck. Det är i dag minst lika relevant som den traditionella mediebevakningen. Vi ska inte blunda för svårigheter och utmaningar. Det ska berättas men behöver kombineras med den goda berättelsen. Detta uppmuntrar ÖB alla våra medarbetare och frivilliga att bidra till.

Erik Lagersten, informationsdirektör

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Försvarsmaktens kommunikationsdirektör eller annan chef i myndigheten kommenterar aktuella frågor. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *