Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Väderskola – Chockartat bad

metoccutb

Du hoppar glatt från bryggan ner i det sköna vattnet... och får en chock. Det är svinkallt!!

Hur kan det komma sig, det var ju hur varmt och skönt som helst i går. Badtermometern visade 21°C och nu visar den 15°. 15!!! Vad har hänt?

Generellt brukar man säga att pålandsvind ger lite varmare vatten vid badstranden medan frånlandsvind ger lite kyligare. Det har att göra med att ytvattnet oftast är varmare än vad det är bara någon meter ner och att vinden blåser in varmare ytvatten mot stranden. Detta har du säkert märkt när du trampar vatten en bit ut från bryggan. Det är varmt om axlarna medan det nästan biter i tårna.

Det fenomen som beskrevs i inledningen är något annat. Det kallas upwelling, eller på svenska, uppvällning. Detta är ett mer storskaligt fenomen som påverkar hela kuststräckor som t.ex. Hanöbukten eller Höga kusten.

Uppvällning sker som ett resultat av att vinden tvingar vattnet att börja röra sig åt någorlunda samma håll som det blåser. Vetenskapligt säger man att ytvattnet strömmar med en riktning som skiljer sig 30° från vindriktningen och vattnets rörelse är ut åt höger i förhållande till vinden.

Som exempel; Om vinden blåser rakt mot norr kommer ytvattnet att strömma mot nord nordost (se bild 1 nedan).

I nästa steg påverkar ytvattnet ett djupare vattennivåer på samma sätt vilket gör att det djuparevattenlagrets strömriktning skiljer sig än mer mot vindriktningen.

Resultatet blir att den övre delen av vattenvolymen rör sig 90° åt höger i förhållande till vinden.


Bild 1 Vattenflödet sett uppifrån

När ytvattnet börjar strömma bort från stranden på det sätt som visas i bild 2 måste det fyllas på med vatten från annat håll om det inte skall bli torrt vid stranden.

Denna påfyllning kan bara ske på ett sätt och det är att det börjar komma upp vatten underifrån. Ytvattnets ström ut från kusten startar alltså ytterligare en vattenström och den kommer att gå från botten och upp mot ytan inne vid kusten.


Bild 2 Vattenflödet sett från sidan.

Eftersom vi nu ersätter varmt ytvatten med kallt bottenvatten blir det snabbt betydligt kallare vid stranden. Det är inte alls ovanligt att uppvällning medför en temperatursänkning på 3-6° under loppet av 12-24 timmar.

Som framgår av bild 1 måste det blåsa så att om du står med vinden i ryggen har du land till vänster. Detta innebär att sydvind (vid från söder) kommer att kunna skapa uppvällning längs ostkusten. På motsvarande sätt kommer nordvind att skapa uppvällning på Västkusten.

Om det nu blåser tvärt om då? Alltså nordvind på ostkusten, vad händer då? Jo då kommer ju resultatströmmen att pressa in vatten mot stranden och ska det inte bli översvämning måste vattnet ta vägen någon annanstans. Det blir nedåt. Det varmare ytvattnet trycks ner mot djupare nivåer från stranden och ner mot botten. Föga förvånande kallas detta downwelling eller nedvällning. Detta fenomen är inte alls lika omtalat som upwelling.

Personlig blogg

Bloggen om Försvarsmaktens vädertjänst och hur det är att jobba som försvarsmeteorolog.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.