Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Om FM vädertjänst

”Med insikt om Vädrets Inverkan på Militära Operationer ökar Försvarsmaktens operativa förmåga.”

Militär vädertjänst har funnits sedan början av 1900-talet och som egen funktion inom Försvarsmakten sedan 1944. Försvarsmaktens vädertjänst är en viktig funktion för att Försvarsmakten skall kunna verka effektivt och med hög säkerhet under militära insatser såväl i Sverige som internationellt samt vid utbildning och övning inför dessa uppgifter.

FM vädertjänst tillhandahåller en unik meteorologisk och militär kompetens avseende vädrets inverkan på militära operationer, VIMO.

Var finns vi?
Ledningen för vädertjänsten finns vid Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Där har man det övergripande ansvaret för ledning och utveckling av funktionen vädertjänst samt samverkar med andra vädertjänster nationellt och internationellt.

METOCC, Försvarsmaktens meteorologiska och oceanografiska centrum finns vid Ledningsregementet i Enköping. Här utarbetas väder- och oceanografiprognoser på såväl kort som lång tidsskala avsedda för våra armé-, marin- och flygstridskrafter. Man gör även samlade bedömningar över hur vädret/klimatet kan komma att påverka militär verksamhet oavsett om den bedrivs i Sverige eller utomlands. METOCC är bemannat dygnet runt, året om och består av produktion-, utbildnings-, metod- och systemavdelning.

Vid flygvapnets flottiljer, F 7, F 17, F 21 och Helikopterflottiljen finns det lokala väder- eller METOC-enheter. Dessa har som främsta uppgift att utarbeta, delge och följa upp detaljerade prognoser om väderförhållanden vid egen flottilj och i flygövningsområdet. Man gör även specifika prognoser vid förbandet och för närliggande förband som är i behov av väderinformation.

I flottiljmeteorologens uppgifter ingår även att vid behov genomföra väderspaning från flygplan (SK60), delta i planering av övningar där väderfunktionen ingår och till viss del utbilda personal vid eget eller närliggande förband.

Arbetsuppgifter
Försvarsmaktens vädertjänst har dels militära befattningar som försvarsmeteorolog, dels civila befattningar som meteorolog, oceanograf, meteorologassistent, väderobservatör, systemutvecklare och systemadministratör.

Som anställd inom Försvarsmaktens vädertjänst bidrar du till att sprida kunskap om vädrets inverkan på militära operationer inom Försvarsmakten så att användarna rätt förstår väderfaktorns betydelse och kan använda den kunskapen i sitt beslutsfattande. Verksamheten pågår dygnet runt, året om.