På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Värnplikten – fundamentet för framtida tillväxt

Louise Levin

I veckan genomfördes en seminariedag med Flygvapnets grundutbildningskompanichefer (GU-kompanichefer) vid Flygvapnets grundutbildningsförband.

Seminariedagen hölls vid Flygstaben i Uppsala. Syftet med dagen var att skapa ett nätverk och ett forum för erfarenhetsutbyte. Syftet var också att titta tillbaka på och utvärdera genomförd verksamhet samt att förbereda för kommande utbildningsår. Detta för att stärka tillväxten inom Flygvapnets förband.

En prioriterad fråga

Att säkerställa tillväxten inom Flygvapnets förband är en prioriterad fråga för Flygvapnet och flygvapenchefen generalmajor Carl-Johan Edström. Det är också en viktig fråga inom ramen för förändringsarbetet FM Agera (tidigare kallat FM 2025) vars främsta uppgift är att finna vägar för att uppnå Försvarsmaktens vision om ett starkare försvar med ökad militär förmåga och stolta medarbetare. FM Agera ska också finna vägar för att öka förtroendet för Försvarsmakten både i samhället och inom organisationen. Förutom GU-kompanichefer deltog två representanter från Värnpliktsrådet, Flygvapenförvaltare från F 7, F 17 samt LSS, ORE Militärhögskolan Halmstad och Flygvapenchefen generalmajor Carl-Johan Edström. Seminariet leddes av Flygvapenförvaltare Ulrik Danielsson som också leder förändringsarbetet FM Agera inom Flygvapnet.

GU-kompanicheferna från Flygvapnets samtliga förband föredrog sin verksamhet och tankar inför framtiden. Här Kapten Tina Dahlström GU-kompanichef vid Blekinge flygflottilj F 17.

Seminariedagen

Ulrik Danielsson inledde med en presentation där han bland annat tog upp FM Ageras roll i Flygvapnet, tillväxten inom Flygvapnet. Vikten av att bygga förtroende och att engagera unga för den fortsatta personaltillväxten samt de utmaningar vi står inför i och med ett förändrat omvärldsläge.

GU-kompanicheferna – presentationer

Efter det tog GU-kompanicheferna från Flygvapnets samtliga förband vid. De presenterade planerna inför det kommande utbildningsåret med tankar kring hur synergieffekter skulle kunna nyttjas förbanden emellan. GU-kompanicheferna reflekterade också kring upplägget av utbildningen. Frågan om utbildningen ska bedrivas förbands-/funktionsvis eller med uppblandade plutoner med olika funktionstillhörigheter togs också upp.

– Det är värdefullt att vi får träffas här i dag. Det är viktigt att vi skapar ett nätverk och att vi får möjlighet utbyta erfarenheter och lära av varandra. Det är glädjande att se att ledningen prioriterar denna fråga och att vi får deras stöd, säger löjtnant Rickard Viberg, ställföreträdande GU-kompanichef vid Helikopterflottiljen.

Pliktrådet

Pliktrådet föredrog sin verksamhet. Pliktrådet är det centrala medinflytandeorganet för totalförsvarspliktiga under grundutbildning. De representerar Sveriges totalförsvarspliktiga, är en oberoende organisation och de har en granskande roll. Pliktrådet utses av Värnpliktskongressen och de är fristående från Försvarsmakten.

Pliktrådet som deltog vid seminariedagen föredrog sin verksamhet. Pliktrådet är det centrala medinflytandeorganet för totalförsvarspliktiga under grundutbildning.

De har en genväg till politiker och journalister och de har en unik möjlighet att driva frågor tillsammans med Flygvapnet, för gemensamma intressen.

– Som oberoende har vi i Pliktrådet en unik inblick i de värnpliktigas vardag. Vi har mandat att driva frågor på en politisk nivå och att driva opinionsbildning för våra gemensamma intressen. Vi ser de utmaningar som finns inom värnpliktsutbildningen från en annan vinkel, inifrån. Vi är glada att vi blivit inbjudna till denna seminariedag, tillsammans kan vi skapa en meningsfull och värdefull värnpliktsutbildning, säger Olof Wärmländer och Sven Blomberg från Pliktrådet.

Grupparbeten

Efter lunch genomfördes grupparbeten. Två grupper sattes samman med en blandning av roller och kompetenser. Det fanns en representant från Värnpliktsrådet med i respektive grupp.

Grupparbeten genomförs med diskussioner kring ovälkommet beteende och hur det ska motverkas samt planer för utbildningsåret 2021/2022.

Ovälkommet beteende

Årligen genomförs en medarbetarundersökning vid Försvarsmakten kallad FM Vind. I årets sammanställning, för de värnpliktiga respondenterna, har det framkommit att det finns ovälkommet beteende inom Flygvapnet. Gruppen utbytte också erfarenheter, drog slutsatser och diskuterade vilka åtgärder som skulle kunna vidtas för att motverka ovälkommet beteende.

Flygvapenförvaltare Ulrik Danielsson.

– Ovälkommet beteende får inte förekomma, det underminerar Försvarsmaktens och Flygvapnets anseende och påverkar förtroendet negativt, i samhället och hos Sveriges befolkning. För att säkerställa personaltillväxten och öka engagemanget och intresset för Flygvapnet hos våra unga måste förtroendet för Flygvapnet och Försvarsmakten fortsatt vara högt, säger Ulrik Danielsson.

Utbildningsåret 2021/2022

Under grupparbetet fortsatte diskussionerna kring det kommande utbildningsåret 2021/2022. De frågor som diskuterades var bland annat om det går att skapa fler synergieffekter mellan förbanden i Flygvapnet. Vilket som är det effektivaste sättet att driva utbildningen på, förbands-/funktionsspecifik eller med uppblandade plutoner med olika funktionstillhörigheter. Vidare diskuterades vilka behov eller förslag som finns vid GU-kompanierna och som snabbt skulle kunna ge ökad effekt i utbildningen.

Flygvapenchefen avslutar

Flygvapenchefen deltog vid seminariedagen, för honom och Flygvapnet är tillväxten och den långsiktiga personalförsörjningen en prioriterad fråga. Flygvapenchefen fanns på plats för att ta del av det som diskuterats vid seminariedagen och för att svara på GU-kompanichefernas frågor.

– Vi står inför en framtid där vi ska tillväxa vilket innebär att den långsiktiga personalförsörjningen måste säkerställas. Basen för den fortsatta tillväxten är de unga, de som gör sin grundutbildning i Flygvapnet. Därför måste vi säkerställa ett fortsatt intresse och ett ökat förtroende för Flygvapnet i samhället. Där spelar ni GU-kompanichefer en viktig roll, det är grundutbildningen som lägger fundamentet för vår framtida tillväxt, säger Carl-Johan Edström.

Vid seminariedagen deltog Flygvapenchefen generalmajor Carl-Johan Edström. För flygvapenchefen är tillväxten och den framtida personalförsörjningen inom Flygvapnet en viktig fråga.

De frågor som ställdes till Flygvapenchefen var bland annat; Hur ska vi öka intresset hos våra unga för att söka till grundutbildning? Hur säkerställer vi att vi kan erbjuda våra värnpliktiga en meningsfull utbildning med hög kvalitet? Hur vi ska få de som genomfört grundutbildningen att stanna kvar i Försvarsmakten? Vilka åtgärder kan vi vidta för att motverka ovälkommet beteende och hur ska vi gå tillväga för att säkerställa att andelen kvinnor som vill genomföra grundutbildningen ökar?

Målsättningen är att andelen kvinnliga YO/K ska ha ökat med 20 % och antalet kvinnliga GSS/K ska ha ökat till 30 % år 2023.

– Ett mer jämställt Flygvapen är ett starkare Flygvapen och grundutbildningen är utgångspunkten för detta. Det är av yttersta vikt att vårt värdegrundsarbete genomförs vid våra förband. Vi har kommit en bra bit på väg men vi är inte i mål. Här har GU-kompanichefer ett stort ansvar och vi ska fortsatt stödja. Det ni gör är viktigt och ni förtjänar att det uppmärksammas. Ni har ledningens stöd, säger flygvapenchef generalmajor Carl-Johan Edström.

En givande dag avslutades med en sammanfattning av alla deltagare. De var överens om att det viktigaste under dagen var att skapa ett nätverk och att utbyta erfarenheter. Det är nyckeln för att vi tillsammans ska kunna möta framtiden med ett starkt Flygvapen.

Seminariedagen för Flygvapnets GU-kompanichefer är årligt återkommande.

Text och bild: Angela Ullman

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Chefer i flygvapnet kommenterar och lyfter frågor och idéer för diskussion. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *