På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Luft- och robotförsvars- seminarium

Louise Levin

 

Deltagarna vid luft- och robotseminaret Air and Missile Defence Seminar. Foto: Angela Ullman/Försvarsmakten

För att möta morgondagens utmaningar och hot genomför Försvarsmakten en ombeväpning av dagens luftvärnsbataljoner. Flygstaben ansvarar för att utveckla metoder för taktisk ledning av de nya luftvärnsförmågorna inom ramen för ett gemensamt luft- och robotförsvar. Som ett led i detta anordnades luft- och robotförsvarseminariet ”Air and Missile Defence Seminar”, vid Flygstaben i Uppsala den 2?5 mars.

Luft- och robotförsvaret syftar till att upprätthålla svensk territoriell integritet, säkerställa skydd av vårt lands befolkning, skydda viktiga svenska samhällsfunktioner och infrastruktur samt att utgöra stöd för olika delar av Försvarsmakten. Kontroll av luftrummet och ett starkt luft- och robotförsvar är en förutsättning för alla delar av totalförsvaret och den samlade luftförsvarsförmågan är en viktig del av vår svenska militära försvarsförmåga. Det är också en förutsättning för såväl armén, marinen och flygvapnet som andra delar av försvaret av Sverige ska kunna verka.

Två av arrangörerna, överstelöjtnant Roger Åhfelt till vänster och major Hans Östman till höger.
Foto: Angela Ullman/Försvarsmakten

? De nya kvalificerade luftvärnssystem som tillförs Försvarsmakten under de kommande åren kommer att höja vår förmåga väsentligt inom luft- och robotförsvaret. Införandet av robotsystem 98 (Iris-T) och robotsystem 103 (Patriot) kommer tillsammans med lednings- och sensorsystem innebära att ett stärkt försvar mot bland annat kryssningsrobotar och ballistiska robotar, säger överstelöjtnant Roger Åhfelt, Ställföreträdande chef för Planeringssektionen på Flygstaben och en av arrangörerna.

Under Försvarsmaktsövning 20/Aurora som är planerad att genomföras under maj?juni kommer Flygstaben få möjlighet att tillämpa interoperabla metoder för ledning av luft- och robotförsvaret. Detta görs då tillsammans med inbjudna internationella luftvärnsförband.

? Syftet med seminariet var att ge grundläggande kunskaper om hur Nato leder motsvarande luftvärnsförmågor. I och med införandet av Patriot så krävs kunskaper om systemet liksom om dess roll i ett integrerat luft- och robotförsvar. Målet med seminariet var att ge nyckelfunktioner inom det svenska luft- och robotförsvaret grundläggande kunskaper för att i ett första steg kunna leda egna och internationella luftvärnsförband under den planerade Försvarsmaktsövningen Aurora, säger Roger Åhfelt.

Flygstaben genomförde seminariet med stöd av Luftvärnsregementet, Lv 6, samt Natos Competence Center Surface Based Air and Missile Defence (CCSBAMD) från Ramstein.
Seminariet riktade sig främst till luftstridskrafternas befattningshavare för ledning av luft- och robotförsvaret, en stor del av deltagarna var inbjudna representanter från Försvarsmaktens olika försvarsgrenar, staber och förband.

Bakgrundsfakta

Luft- och robotförsvar är den mest grundläggande uppgiften för luftstridskrafterna, för att skapa förutsättning för all annan militär aktivitet på land, till sjöss och i luften.

Genom att utöva kontroll av luftrummet dygnet runt kan den territoriella integriteten stärkas. Med en kontinuerlig luftbevakning inom ramen för incidentberedskap luft skapas ett system som utgör grunden för nationell beredskap och verksamhet. De nya förmågorna som tillförs Försvarsmakten är Robotsystem 98 (Iris-T) och Robotsystem 103 (Patriot).

Robotsystem 98 är redan under införande medan Patriot-systemet införs med start under 2021. Bataljonerna är fullt ombeväpnade 2025. Förvärvet av Patriot innebär att Sverige, om så beslutas, kommer att kunna koordinera och utöka luft- och robotförsvaret med andra länder som redan har systemet. Nationell och internationell samverkan inom luftförsvarsområdet är till gagn för stabilitet och säkerhet i hela norra Europa. Alla system bidrar till en ökad tröskeleffekt.

Luftvärnsbataljonerna med de nya förmågorna blir en svensk strategisk försvarsresurs lämpad för bland annat skydd av befolkningscentra, samhällsviktig infrastruktur och militära baser. Bataljonerna är organiserade med både robotsystem 103 och 98 vilka kompletterar varandra.

Robotsystem 103 (Patriot) är ett luftvärnssystem med medellång räckvidd, med förmågan att bekämpa luftmål på ett betydligt längre avstånd än dagens system. Patriot är ett av världens mest avancerade luftvärnssystem med förmåga att bekämpa många olika typer av luftmål bland annat kryssnings- och ballistiska robotar.

Robotsystem 98 (Iris-T) är ett luftvärnssystem med kort räckvidd som i första hand är optimerat för försvaret mot kryssningsrobotar. Iris-T robotarna är av samma typ som används på Jas 39 Gripen.

Text: Angela Ullman

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Chefer i flygvapnet kommenterar och lyfter frågor och idéer för diskussion. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *