Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Årets taktiker inom luftstridskrafterna

Louise Levin

Vid årets flygvapenmöte som ägde rum på Flygstaben i Uppsala utsåg Flygvapenchef generalmajor Carl-Johan Edström löjtnant Christofer Olander till årets taktiker inom luftstridskrafterna.

Christofer, som tillhör LSS, fick priset för sina föredömliga insatser inom underrättelsetjänsten där han, inom uppdragsstödstjänst på strilkompanisnivå, har utvecklat nya metoder, tekniska lösningar och organisationen på ett sätt som främjar flygvapnets och luftstidskrafterna verksamhet.

Till beredningen av årets taktiker inom luftstridskrafterna har det inkommit åtta förslag. Samtliga förslag innehåller verksamhet som gagnar och utvecklar luftstridskrafterna.

Christofer Olander var rörd och överväldigad när han tog emot priset.
Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

– Tack till alla chefer, kompanichefer och bataljonschefer som stöttat mig. Utan er hade detta inte varit möjligt. Vi kommer att utveckla och förvalta detta förtroende väl, ödmjukast tack, säger han.

Flygvapenchefens motivering
Löjtnant Christofer Olander har utvecklat underrättelsetjänsten inom ramen för uppdragsstödtjänst på strilkompaninivån genom hela konfliktskalan. Christofer har utvecklat underrättelsetjänsten på strilkompaninivå med nya metoder, tekniska lösningar och organisation. Ny teknik genom att på egen hand utveckla applikationer i Excel som parallellt omhändertar tre av underrättelsecykelns fyra ben, inhämtning, bearbetning och delgivning för de av FS ställda uppgifter till strilkompanierna. Metodiskt och organisatoriskt genom att tagit initiativet till och utvecklat en underrättelseoperatörsbefattning i StriC som bemannas vid höjd beredskap. Hela konceptet medger väsentligt ökade möjligheter till precisa bedömningar när kraftsamling av luftförsvaret bör ske. Applikationerna har vidare uppmärksammats av FM UndSäkC som inlett en studie avseende en formellt framtagen programvara anpassad för respektive arena. löjtnant Christofer Olanders arbete har bidragit till ökad operativ effekt på ett handfast och konkret sätt.

Fakta
Priset årets taktiker inom luftstridskrafterna instiftades år 2004 av den dåvarande chefen flygtaktiska kommandot. Syftet med priset är att stimulera intresset och engagemanget för luftstridskrafternas taktik- och övningsutveckling. Alla personalkategorier kan komma ifråga för utnämningen.

Kriterier
Till årets taktiker kan den utses som bidragit till luftstridskrafternas utveckling enligt något av följande kriterier:

1. Har lämnat ett skriftligt förslag till förändrat taktiskt uppträdande som bedöms medföra en utökad taktisk/stridsteknisk förmåga av luftstridskrafterna.
2. Har lämnat ett skriftligt förslag till modifiering/uppgradering eller införande av ett nytt materielsystem som bedöms medföra en utökad taktisk/stridsteknisk förmåga av luftstridskrafterna.
3. Har genomfört praktisk utbildnings- eller övningsverksamhet som bedöms medföra en utökad taktisk/stridsteknisk förmåga av luftstridskrafterna.
Alla personalkategorier kan komma ifråga för utnämningen.
Chefen för Flygvapnet utnämner den bäst lämpade bland de nominerade till årets taktiker.

Pris
Vinnaren erhåller dels ett vandringspris i form av en större modell av Jas 39 Gripen och dels ett individuellt pris i form av en mindre modell av Jas 39 Gripen. Det individuella priset behålls av vinnaren medan vandringspriset förvaras på Flygstaben.

Vandringspriset.
Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Vinnare av årets taktiker 2003–2018
2003 – Stefan Wilson, F 16
2004 – Michael Herre, F 20
2009 – Mikael Magnusson, F 17
2010 – Peter Lund, F 7
2011 – Mats Liegnell och Kristian Pecci, F 17
2012 – Torbjörn Jönsson och Johan Bergström, Helikopterflottiljen
2013 – Anders Brunvall, 1.Strilbataljonen, LSS
2014 – Lars-Olov Johansson, LSS
2015 – Christian Bertilsson, F 17
2016 – Filip Arildsson, LSS
2017 – Lars-Åke Siggelin, LSS
2018 – Christofer Olander, LSS

Text: Angela Ullman

Officiell blogg

Chefer i flygvapnet kommenterar och lyfter frågor och idéer för diskussion. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *