På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Flygvapenchefens läslista 2018

FVI Sekreterare

Flygvapenchefens läslista är en sammanställning av litteratur tänkt att inspirera, mana till eftertanke och stimulera alla flygvapenmedarbetare till att reflektera och bidra till fortsatt utveckling av Flygvapnet. Det är genom personalens engagemang och vilja att alltid göra sitt bästa vi kan utvecklas; visionärt, doktrinärt och förmågemässigt. Min läslista 2018 utgörs av 12 titlar samt ett urval intressanta artiklar.

Rådande omvärldsläge och den tydliga återgången till fokus på nationellt försvar gör att ”Fredens illusioner” är en fond att reflektera kring utifrån vad som hänt under de senaste 20 åren av neddragningar.

Totalförsvaret är förutsättningen för att få en stabil återgång och kring detta tecknas en heltäckande bild i ”Ett trovärdigt totalförsvar”.

Flygvapnet är mer än en organisation. Flygvapnet representerar idén att nyttjandet av den tredje dimensionen i grunden förändrat krigföringen. Genom åren har idén utvecklats till en kultur, ett uttryck för en identitet, att tillhöra Flygvapnet. Idén om den tredje dimensionen och identifieringen med Flygvapnet kompletterar Försvarsmakten som en organisation. Flygvapnets särart bidrar med unika operativa förmågor till Försvarsmakten och den gemensamma striden. Luftmakt, eller ”Air power” på engelska är ett mångfacetterat begrepp som är i ständig utveckling. Jag vill bl.a. rekommendera den nyutgivna ”Routledge handbook of air power” som vår norske kollega John-Andreas Olsens är redaktör för och som med stöd av ett antal välrenommerade medförfattare tecknar en bred bild av såväl politiska drivkrafter bakom som militär nytta med luftmakt.

Flygvapnet måste kunna verka inom hela konfliktspektrumet, det vill säga alla konflikstadier, konflikttyper och konfliktnivåer. Den ökande sammanlänkningen av operationsmiljöns klassiska komponenter (mark, sjö, luft) som sker genom rymden, informationsmiljön och cyberrymden, ökar komplexiteten ytterligare. Därför krävs en välkoordinerad, stabil och sammanhängande verksamhet under lång tid för att inrikta och möjliggöra verklig nytta av den forskning och teknikutveckling som sker och bygga vidare på det som byggts upp under drygt 90 år och bana väg för kommande generationer av Flygvapenmedarbetare. Jag önskar att vi som människor i allmänhet och som flygvapenmedarbetare i synnerhet tillskansar oss och utvecklar en positiv syn på världen samt har ett faktabaserat förhållningssätt till händelser kring oss. Hans Rosling ger i ”Factfulness” mycket kunskap att reflektera över som är till nytta i den kontinuerliga utveckling vi alla är en del av.

Skönlitterärt

Måsen – Richard Bach, 1973 ISBN 9789113017259
Boken beskriver själva essensen i flygandet o upplevandet av den tredje dimensionen. Lättläst och inspirerande.

Säkerhetspolitik

Fredens illusioner – Wilhelm Agrell, 2010 ISBN 9789173535137
En mycket intressant betraktelse över den svenska försvarsavvecklingen under 90-talet o drivkrafterna bakom samt konsekvenserna därav.

Ett trovärdigt totalförsvar, slutrapport från projektet KV21 – Björn Andersson/Tommy Jeppsson KKrVA, 2018
Under benämningen Krigsvetenskap i det 21:a århundradet har Akademien har under tre år arbetet med en studie som omfattar ett framtida militärt och civilt försvar. Björn Andersson och Tommy Jeppsson är redaktörer för denna nyligen utgivna bok sammanfattar de olika studieområdena.

Doktrin/Strategi/Taktik

The air weapon, doctrines of air power strategy and operational art. – Andrew G B Wallance, 1996 ISBN978-1-349-24420-1
Andrew G B Wallances bok är utmärkt om man vill lära sig grunderna för luftkrigföring. Boken tar sin utgångspunkt i flygstridskrafternas grundläggande förutsättningar och författaren för en logisk diskussion utifrån dessa för att förklara hur luftmakt som teori hänger ihop. Många länders moderna doktriner använder sig av Wallances resonemang utifrån möjligheter och begränsningar.

Airpower for strategic effect. – Colin Gray 2012 ISBN 9781780397856
Professor Gray gör en akademisk granskning av luftmakt och visar på dess möjligheter och begränsningar. En tänkvärd bok som sätter luftmakt i olika samanhang för att bena ut varför synen på luftmakt är som den är. Författaren uppmanar läsaren att reflektera över ämnet och vad det innebär att nyttja luftmakt som ett medel i konflikter.

Routledge Handbook of air power – John Andreas Olsen, 2018 ISBN 9781138632608
John-Andreas Olsen är redaktör för boken som är det allra senaste verket som avhandlar luftmakt. Den innehåller bland annat kostnadsaspekter såväl som ett avsnitt om Ryssland. Boken ger en heltäckande bild om luftmakt och kommer inom kort både vara på RAF och USAF Reading list.

The mind of war, John Boyd and american security – Grant T. Hammond, 2001 ISBN 9781588341785
Boyd bör läsas av alla flygare då hans tankar är en viktig bas i mycket av modern luftmaktsteori, inte minst hans OODA-loop. Boyd låg också bakom den så kallade energy-maneuverability (E-M)-teorin som påverkade utformningen av bl.a. F-15 och F-16.

Strategy, air strike and small nations – Shaun Clarke RNZAF, 1999 ISBN 0 642 26547X
Övlt Clarke ger ett småstatsperspektiv på luftmakt och problematiserar hur en mindre stat, ofta strategiskt defensiv påverkas av krigets lagar och även kan nyttja dem till sin fördel. Hans tes är SPOT-bombing (Strategic Persuasion Oriented Targeting) som ett ”paradigm” för små nationer syftande till att nyttja taktisk snarare än numerisk eller teknologisk överlägsenhet för strategiska effekter.

Air force blue – Patrick Bishop, 2017 ISBN 978-0-00-743313-1
2018 fyller RAF 100 år. Patrick Bishop beskriver dess utveckling under WW2 då de i vissa stycken räddade nationen. Genom dagböcker, brev och intervjuer tecknas skapandet av en identitet byggd på innovation, flexibilitet och där personalens kompetens värderades högre än dess bakgrund.

Framtid

Ghost Fleet – A novel of the next world war – PW Singer and August Cole, 2015, First Mariner Books. ISBN 9780544705050
En “techno-thriller” om ett krig i en inte alltför avlägsen framtid; ett ”modernt Pearl Harbor” mellan Kina och USA. Stridspiloter i duell med smygutformade obemannade flygplan; tonåriga hackers slåss i ett virtuellt slagfält; Silicon Valley mobiliserar för ett cyberkrig. Utkomsten, segern tillfaller den som bäst kan kombinera erfarenheter och framtida vapensystem.

Factfulness – Hans Rosling, 2018, Natur & Kultur, ISBN 978-91-27-14994-6
För att alla bör läsa denna bok! (Om man inte sett några av Hans Rosling föredrag de senaste åren.) Eller för att (fritt) citera Bill Gates: Kanske den viktigaste bok jag någonsin läst.

Historik

Med invasionen i sikte – Flygvapnets krigsplanläggning och luftoperativa doktrin 1958-1966. Tommy Petersson, SMB, 2009, ISBN 978-91-85789-38-2
I Tommy Petterssons bok beskrivs Flygvapnets utveckling under det som får betecknas som storhetstiden 1958-1966. I och med återgången till nationellt försvar utgör detta en viktig referens.

Rapporter/utredningar

Säkerhetspolitik

Luftförsvarsutredningen 2040, slutbetänkande. SOU 2014:88
Den parlamentariskt sammansatta utredningen avseende långsiktig inriktning av luftförsvaret.

Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov. SOU 2018:7, 2017
Regeringens särskilde utredare Ingemar Wahlberg beskriver hur Försvarsmakten materiellt behöver utvecklas mot 2030-talet. Utredningen innehåller många intressanta slutsatser för Flygvapnet.

FOI-R-4326 ”Russian Military Capability in a Ten-Year Perspective”, 2016
I denna rapport analyseras rysk militär förmåga i ett tio-årsperspektiv. Det är den åttonde utgåvan. Rysslands militära handlingsfrihet analyseras avseende tre övergripande uppgifter: operationer med försvarsgrensgemensam strid, fjärrstrid och strategisk avskräckning.

FOI-R-4563 ” Västlig militär förmåga -En analys av Nordeuropa 2017”, 2018
Denna studie bidrar till en samlad bild av de militärstrategiska förhållandena i Nordeuropa, genom att analysera västländernas militära närvaro och förmåga i Sveriges närområde.
En analys av västländernas säkerhets- och försvarspolitik och deras försvarsmakter gör det möjligt att dra slutsatser om kvantitet, kvalitet och tillgänglighet avseende militär förmåga.

Doktrin/Strategi/Taktik

FM Perspektivplan 2018, En grundläggande svensk försvarsförmåga – tillväxt för ett starkare försvar
Försvarsmaktens plan för utveckling av FM-struktur -35 syftande till att möta de militärstrategiska målsättningarna på lång sikt.

Militärstrategisk doktrin, MSD 16, 2016. FM2016-7616:1
Därför att denna bör alla officerare kunna…

TR LuftOp 2017, taktikreglemente för luftoperationer, 2017
Därför att denna bör alla flygvapenofficerare kunna…

Teknik

Slutrapport projekt Effektiv simulatorträning och utbildning 2015-2017. FOI-R-4520-SE, 2017
Nyttjande av simulatorer ökar år för år och nya metoder att effektivt nyttja syntetiskt utbildningsstöd utvecklas i hög takt. Ett av nyckel begreppen är LVC (Live-Virtual-Constructive), dvs hur verkliga, simulerade och virtuella entiteter sammansmälter till en komplex träningsmiljö.

Historik

FortV rapporter om FV baser: Svenska reservvägbaser – planering och utveckling av Flygvapnets reservvägbaser FortV 2006:1 – Lennart Andersson samt Svenska militära flygbaser – Introduktion, grundbegrepp och flygbasförteckning FortV 2007:1 – Bernt Törnell
Fortifikationsverket har givit ut dessa rapporter som bl.a. beskriver FV baskoncept Bas60 som sedermera utvecklades till Bas90. Detta är inte bara historia utan en av byggstenarna i utvecklandet av FV nya baskoncept för 2020-talet.

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Chefer i flygvapnet kommenterar och lyfter frågor och idéer för diskussion. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *