Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Flygvapenchefens första förbandsbesök

Mats Gyllander

Besöket vid Luftstridsskolan den 19 oktober blev det första officiella besöket som Mats Helgesson genomförde i sin rundresa till alla flygvapenförbanden.

Mats Helgesson tar emot flygvapenpersonalen vid Luftstridsskolan och Uppsala garnison

Mats Helgesson tar emot flygvapenpersonalen vid Luftstridsskolan och Uppsala garnison

Den 1 oktober 2015 tillträdde Mats Helgesson som ny flygvapenchef, FVC.

Mats Helgesson har 30 års tjänst bakom sig och har bland annat varit divisionschef på F7, flottiljchef på F17, tjänstgjort i Afghanistan och varit chef för insatsstabens utvecklingsavdelning på Högkvarteret.
Sedan 2013 har han varit chef för test och evaluering på Försvarets Materielverk, FMV.
Vid tillträdandet som flygvapenchef befordras Mats Helgesson till generalmajor.

Besöket inleddes med att FVC höll en genomgång för personalen i idrottshallen. Medarbetare från LSS och övrig personal med flygvapentillhörighet på Uppsala garnison med omnejd var kallade.

Ett stort antal medarbetare träffade sin nya flygvapenchef i idrottshallen på Uppsala garnison

Ett stort antal medarbetare träffade sin nya flygvapenchef i idrottshallen på Uppsala garnison

Flygvapenchefen tydliggjorde sin syn på flygvapnets och luftstridskrafternas huvuduppgifter avseende luftförsvar, offensiva företag, luftburna transporter, underrättelseinhämtning och stöd till övriga stridskrafter och samhället i stort. Han belyste detta utifrån både vad vi skall göra men även hur vi skall förhålla oss i ett övergripande perspektiv kopplat till flygvapnets karaktär och natur.

Generalmajor Mats Helgesson och överste Anders Persson.

Generalmajor Mats Helgesson och överste Anders Persson.

Efter den en timme långa genomgången med personalen fick FVC möjlighet att träffa C LSS och flera av LSS enhetschefer och företrädare för funktioner.
Mats Helgesson delgavs en mycket bra bild om LSS inklusive flera av våra närmaste utmaningar. Dialogen var konstruktiv och FVC ställde många frågor kopplat till sin ambition att lära känna sitt flygvapen.

Det första officiella mötet med förbandspersonal är nu avklarat i Uppsala.

Det första officiella mötet med förbandspersonal är nu avklarat i Uppsala.

Innan lunch fick vår nya flygvapenchef tillfälle att föra samtal med våra lokala företrädare för ATO.

-Luftstridsskolan utgör för mig en särskild roll med sin omfattade verksamhet och är i praktiken min förlängda arm i flygvapnet i flera avseenden, sa Mats Helgesson i summeringen av sitt besök.

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Chefer i flygvapnet kommenterar och lyfter frågor och idéer för diskussion. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *