Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Återblick 2014 – Episode 3

FVC

I min roll som Flygvapenchef ingår att upprätthålla och utveckla internationella relationer. Det innebär en rad resor till andra länder med olika syften bla möten med mina motsvarigheter samt deltagande i konferenser och mässor. Det senare är oftast motiverat av den exportfrämjande verksamheten där resan genomförs på uppdrag av FXM. Under 2014 har jag rest till ett tiotal länder. Några av resorna kommenteras i särskild ordning nedan.

Förutom resor tar vi emot en rad besök varje år. Under 2014 har jag bland annat stått som värd för den turkiske flygvapenchefen, general Akin Öztürk, under ett officiellt besök.

Jag kan konstatera att det finns ett stort intresse kring FV bland mina utländska kollegor. Det finns förstås flera och olika skäl till det beroende på vilket land och vilket flygvapen det handlar om. Det finns dock ett par saker som är gemensamma. Det ena är det faktum att vi verkar i ett geografiskt läge som över tiden i allmänhet och just nu i synnerhet väcker stort intresse. Det handlar förstås om omvärldsutvecklingen i vårt närområde med Ryssland i fokus. Ett annat område som intresserar många är ”det lilla, vassa och effektiva flygvapnet”. Många av mina motsvarigheter står inför stora förändringar med krav på rationalisering och effektiviseringar. Mycket av det de har framför sig har vi redan genomfört.

Resor
I början av året, den 10-12 februari, genomfördes en resa till Island för att träffa nordiska kollegor för ett återkommande nordiskt flygvapenchefsmöte. Island och Keflaviksbasen valdes eftersom våra respektive flygvapen var på plats inom ramen för Iceland Air Meet. Det var första gången som ett svenskt flygvapenförband baserade på Island. Vi genomförde en gemensam ombasering och övade tillsammans under ett par veckor. Parallellt med det ansvarade norska flygvapnet för den beredskap som roterar mellan NATO-länderna.

IMG_9999l

Presentation om FV för elever vid AWC och ACSC

Under våren genomfördes en resa till USA där vi började med att besöka USAF Air University som återfinns på Maxwell AFB i Montgomery, Alabama. Flygvapnet skickar med regelbundenhet svenska elever till två av skolorna på basen: Air Command and Staff College och Air War College. Detta år har vi haft svensk FV-representation vid båda skolorna. Syftet med besöket var, förutom att besöka våra elever Övlt Carl-Johan Edström och Major Pierre Ziherl, att jag skulle tala om det svenska flygvapnet inför eleverna på båda kurserna. Det är, som vanligt, alltid lika trevligt och överväldigande att besöka vår personal utomlands och få höra hur väl de lyckats att integrerat och profilerat sig i utbildningen med goda studieresultat. I år var inget undantag.

IMG_9992l

Övlt Carl-Johan Edström (elev AWC), kn Anders Lundin, FVC, övlt Rickard Nyström, maj Pierre Ziherl och öv Johan Svetoft (Föatt WDC)

Resan innebar också ett nedslag i Washington DC där jag hade möjligheten att möta min motsvarighet för det amerikanska flygvapnet, General Mark Welsh. Han är chef över ett flygvapen med runt 690 000 anställda. Han bekräftade för mig att den operativa effekt som vi uppnår med det svenska flygvapnet (som till numerären är cirka en halv procent av USAF) imponerar på honom. USAF har under den senaste tiden genomfört en övergripande förskjutning av sina förband från Europa till Asien. Sverige har ett strategiskt geografiskt viktigt läge i norra Europa vid Östersjön och det förväntas att vi över tiden upprätthåller vår territoriella integritet och därigenom balanserar övriga aktörers agerande i området. Med tanke på den förändrade omvärldsbild som nu råder i vårt närområde har vikten av vår operativa relevans än mer aktualiserats. I och med det upplever jag att USAF följer och stödjer vår verksamhet i området. Det visade sig också tydligt då General Frank Gorenc, chef för de amerikanska flygvapenstyrkorna i Europa, kom på besök i förra månaden. Den senaste tiden har även flygförband från USAF Europe ökat sin närvaro i området med basering i Baltikum. Vi avser att, under nästa år, utveckla vår övningsverksamhet med dessa förband.

Vi avslutade resan med ett besök på US Naval Test Pilot School (USNTPS) i Patuxent River Naval Air Station. Även till denna utmanande utbildning skickar vi elever med viss regelbundenhet. Detta år var Kapten Marcus Wandt elev på skolan. På plats blev jag informerad om utbildningens omfattande och krävande kursplan. Min snabba reflektion var att jag nog inte själv skulle kunna prestera tillräckligt i denna miljö. Igen blev jag imponerad och stolt när kursledningen med emfas berömde Marcus Wandts prestationer. Det var därför inte en stor överraskningen när jag, efter deras kursavslutning, nåddes av beskedet att han gått ut som kursetta! (vilket ni tidigare har kunnat läsa om på FV Bloggen). För mig är det en stor bedrift att klara av utbildningen med godkänt resultat. I stenhård konkurrens med amerikanska piloter från alla försvarsgrenar och andra internationella elever har Marcus lyckats att klara av utbildningen som främsta elev. Det är en imponerande bedrift.

Marcus framför en T-38 (2)

Kn Marcus Wandt

Varje år arrangeras RIAT (Royal International Air Tattoo) i Storbritannien. I programmet återfinns en Air Power konferens i London och en flygshow (Air Tattoo) på basen Fairford. I år talade jag på konferensen under ämnet ”Air Power and Politics”. Jag gav det svenska perspektivet och vid samma tillfälle förmedlade mina kollegor från Kina och USA deras perspektiv. Det kändes tillfredställande att, med utgångspunkt från Försvarsberedningens rapport, tala om framtiden för flygstridskrafterna. Många års hårt försvarsplaneringsarbete och ett i grunden förändrat omvärldsläge i vårt närområde har gett utslag för luftförsvarets framtida roll i beredningens rapport. RIAT avslutas med två dagars flygshow. I vår delegation ingick också FM Informationsdirektör, Erik Lagersten. Han följde med stort intresse flygshowen som sådan och han tog tillfället i akt att ta reda på allt som gick om hur arrangören planerar och genomför flygshowen. I år flög Kn Peter Fällén med hjälp av en mindre delegation från F7 en mycket väl genomförd och uppskattad flyguppvisning med JAS 39 Gripen C under RIAT. Vidare representerade även delegationen från F7 i en välbesökt markdisplay av FV. Återigen fick jag glädjas åt svenska prestationer utomlands som är i världsklass. Stolt är ordet.

Samarbeten – export
Inom ramen för ingångna avtal med de andra Gripenoperatörerna genomför FM stöd på uppdrag av FXM. Det handlar i första hand om utbildningar där de tydligaste exemplen är utbildning av tekniker och piloter. Under året har vi fortsatt utbildat ungerska och tjeckiska piloter på F7. I exportstödet ingår också att ha personal på plats under en överenskommen period då systemet introduceras. Avvecklingsarbetet av supportgrupperna i Tjeckien, Ungern och Thailand har påbörjats. Samtliga nuvarande supportgrupper kommer att vara avvecklade 2016-03-31.

Utb

Utbildning av thailändska piloter vid tidigare tillfälle

Vi har de senaste två åren intensifierat vårt samarbete med det schweiziska flygvapnet inom ramen för ett strategiskt samarbete. Planen var att tillsammans med dem anskaffa nästa version av Gripen. I våra inledande samtal konstaterade vi relativt omgående att vi hade liknande operativa krav på nästa stridsflygsystem. Genom att anskaffa flygplan tillsammans skulle vi kunna dela kostnader bland annat för utveckling. Det schweiziska flygvapnet hade gjort sitt typval av nästa stridsflygsystem till nästa generations Gripen och de, liksom vi, såg fram emot ett långsiktigt framtida samarbete mellan våra flygvapen. Den 18 maj röstade den schweiziska befolkningen i en folkomröstning nej till en finansiering av anskaffning av Gripen. Jag har många gånger fått frågan vad jag tyckte om schweizarnas nej i folkomröstningen. Mitt svar är att om det är något som jag har mycket lätt att acceptera så är det folkets vilja i en demokrati. Jag uppskattar verkligen det samarbete som vi har inlett och hade självklart tyckt att det varit fantastiskt att tillsammans utveckla nästa version av Gripen. Våra flygvapen har närmat sig varandra under denna tid och vårt strategiska samarbete fortsätter även om vi nu inte kommer att anskaffa Gripen tillsammans.

Den 18 december 2013 fattades beslut om typvalet av Gripen till flygvapnet i Brasilien (FAB). Skillnaden med det brasilianska flygvapnets upphandling av Gripen, jämfört med Schweiz, är att flygplanen anskaffas direkt från industrin och inte via svenska staten. Däremot är brasilianarna intresserade av en överbryggande lösning där de har hemställt att få hyra ett antal operativa JAS 39 C/D från svenska staten tills att de fått sina egna Gripen levererade.

Vi har under året utvecklat samarbetet och relationen mellan våra flygvapen och jag är mycket tillfreds med det jag har hittills mötts av. Vi kommer att ha ett strategiskt samarbete över en lång tid framöver. Vi har, under hösten, stått som värdar för ett antal delegationer från det brasilianska flygvapnet som besökt Sverige. Jag har mötts av ett stort intresse och ibland förvåning från dem hur ett relativt numerärt litet flygvapen kan vara så effektivt och ha den operativa förmåga som vi har. Det har blivit klart för mig att det brasilianska flygvapnet inte bara vill anskaffa Gripen, utan man är intresserad av vårt sätt att operera med hela stridsflygsystemet. Här menar jag inte bara flygningen i sig utan även hur vi genomför flygstridledning och teknisk tjänst. Vår öppenhet och ”No-blame Culture”, med möjlighet och skyldighet att göra driftstörningsanmälan när något inte går som planerat, är något som vi vant oss med under åren men som i en internationell jämförelse är ganska unikt. Det är tillfredsställande för mig att det av andra operatörer, utanför Sverige uppmärksammas som något positivt. Jag är och har alltid varit övertygad om att vår kultur  är en mycket viktig del i vår verksamhet för att skapa rätt ”mindset” i syfte att kunna bedriva flygverksamhet på ett säkert och utvecklande sätt.

Det finns nu ett undertecknat avtal mellan FAB och SAAB om anskaffning av 36 stycken Gripen. Förhandling pågår för närvarande med den svenska staten om en uthyrning av Gripen C/D under en övergångsperiod. Vårt samarbete har konkretiserats då vi sedan den 1 november har två brasilianska stridspiloter på plats på F7 i Såtenäs. De genomför nu grundläggande flygutbildning på Gripen.

Vi kommer fortsättningsvis att analysera vidare områden som kan lämpa sig för att samarbeta inom, mellan våra flygvapen. Jag är övertygad att vi har mycket att lära av varandra och jag ser med tillförsikt fram mot vårt framtida samarbete.

Tillsammans
Vad gäller de internationella kontakterna och relationerna kan jag konstatera några saker. Vi har generellt sett ett mycket gott rykte bland de länder vi samarbetar med. Jag får personligen bekräftelser gång efter annan på att vi är den relevanta och trovärdiga partner vi strävar efter att vara. Min bestämda uppfattning är att detta är ett resultat av långsiktiga satsningar, att vi håller vad vi lovar och levererar det som vi kommit överens om. Man ska inte ta denna situation för given. Det gäller att underhålla och vårda dessa relationer som vilken annan relation som helst.

För mig personligen är möten med mina internationella kollegor mycket givande. Här får jag, inte bara bekräftelser utan också influenser och motivation att jobba vidare med utvecklingen av vår egen stridskraft. Personlig kännedom och förtroende kommer att vara avgörande i tider då vi sätts på prov. Då vi valt att bygga vår nationella säkerhet tillsammans med andra ser jag denna verksamhet som självklar och mycket viktig.

I morgon är det Nyårsafton. Tid för reflektion och framåtblick. Återkommer då.

Micael Bydén/FVC

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Chefer i flygvapnet kommenterar och lyfter frågor och idéer för diskussion. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *