På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Återblick 2014

FVC

Så här inför årets slut tänkte jag göra några nedslag kring den verksamhet vi genomfört i Flygvapnet (FV) under 2014. Jag kommer väl ihåg att vi inledningsvis av året såg tillbaka på ett 2013 som, ur ett produktions- och genomförandeperspektiv, var ett av de bättre och mest omfattande på många år. Det gjorde att vi försökte tona ner förväntningarna för 2014 då produktionsutlägget inte motsvarande det vi hade året innan. Så här med facit i hand konstaterar jag att vi kan lägga ytterligare ett bra verksamhetsår bakom oss där vi har genomfört en omfattande övningsverksamhet på bredden inom stridskraften. Vi har dessutom markant ökat ambitionen och omfattningen av incidentverksamheten.

FV

Omvärlden
Vad gäller nationella uppgifter vill jag påminna om att vi över tiden har upprätthållit uppgifter inom ramen för territoriell integritet. Det tydligaste exemplet på det är FV del i incidentverksamheten där vi övervakar och kontrollerar Sveriges luftrum dygnet runt, åter om.

Om vi går tillbaka till 2012 och tar oss via 2013 till 2014 kan jag konstatera att vi ökat verksamheten inom ramen för incidentverksamheten med omkring 50%. Det handlar då inte bara om antalet starter med incidentroten utan om nyttjandet av samtliga ingående system. Det är många medarbetare som i det tysta verkar inom ramen för dessa nationella insatser. Jag kan bara konstatera att vi klarar av att möta denna ökning och vi gör det på ett alldeles utmärkt sätt. Man måste dock vara på det klara med att denna ambitionsökning är kännbar i den sammantagna verksamheten och det måste den få vara. Det handlar om att möta efterfrågan och krav inom ramen för en av våra huvuduppgifter.

Det finns uppenbara skäl till varför vi gör mer inom ramen för incidentverksamheten. De ryska aktiviteterna på Krim och därefter i östra Ukraina har gjort att flygstridskrafter från flera NATO-länder än tidigare baserar och övar i Östersjöområdet. Detta sker samtidigt som Ryssland, inom pågående försvarsreformen tränar och övar mer i Östersjöområdet. Den sammanlagda verksamheten på och över Östersjön är tillbaka på nivåer som liknar situationen under Kalla Kriget.

Kommunikation & information
Jag kan konstatera att intresset för vår verksamhet är stor och vi har haft svårt att möta efterfrågan på information kring vår skarpa verksamhet. Här jobbar vi aktivt med att hitta former för att snabbare än tidigare komma ut med relevant information. Det finns allt för många exempel där vi varit i efterhand och får förklara och beskriva händelser som nått media innan vi själva aktivt gått ut med informationen. Det är inte så vill vi ha det. Som myndighet ska vi sträva efter att, så långt det är möjligt med hänsyn tagen till försvarssekretess, vara öppna och transparanta i alla delar av vår verksamhet. Man måste dock komma ihåg att den information som vi väljer att sekretesskydda inte är ”allmän egendom”.

FM ORG 18 & FMP
Under det första halvåret 2014 genomfördes ett omfattande arbete inom ramen för FM ORG 18 dvs en översyn av flygstridskrafternas organisation för framtiden. Här deltog representanter ur HKV (PROD FLYG och FTS) och från samtliga organisationsenheter och krigsförband, även ATO deltog. Det fanns flera skäl till att initiera detta arbete. Det handlade om krav på rationalisering (RB5) samt i efterhand identifierade brister i FM ORG 13 där de tydligaste exemplen var det korsvisa ägandet av förband samt otydliga lednings- och lydnadsförhållanden. Min uppfattning är att vi tillsammans arbetade fram en lösning som omhändertar de största bristerna och som tar oss till en organisation som bättre möter dagens och morgondagens krav. Det är en organisation, om än till numerären något mindre, där insatsorganisationen vuxit till förmån för basorganisationen och där vi leder förbanden på ett mer likställt sätt oavsett om vi befinner oss i djupaste fred eller om vi höjt beredskapen. Jag ser fram emot att få börja implementeringen av den nya organisationen.

Strax före semestern erhöll FM regeringens planeringsanvisningar för att ta fram underlag till den proposition som skall liga till grund för nästa försvarsbeslut. Vi har i det arbetet använt oss av underlaget från vårt FM ORG 18 arbete. Höstens arbete med försvarsmaktsplanering (FMP) har inneburit att vi ägnat stort fokus och mycket av vår beredningskraft att ta fram efterfrågat underlaget. Medarbetare med lång erfarenhet av tjänstgöring i HKV uttrycker att detta är den mest krävande höst de upplevt. Jag är benägen att hålla med.

En paradox
Situationen för flygstridskrafterna, för Flygvapnet, är just nu lite av en paradox. Man kan å ena sidan peka på brister och tillkortakommanden i form av begränsade förmågor. Man kan å andra sidan hävda, och det gör jag med emfas, att FV aldrig varit bättre än nu. Det handlar då om att personalen är mer välutbildad, vältränad och välövad än någonsin – relativt de uppgifter vi har haft att lösa och fokusera på de senaste 10 åren. Personalen har också, i högre grad än tidigare, erfarenheter från skarp insatsverksamhet, inte bara från nationella uppgifter utan också från insatser utomlands. Vår materiel är anpassad att fungera i alla miljöer, tillsammans med andra. Jag vill påstå att glaset är mer än halvfullt och att vi har en mycket solid bas att bygga vidare från.

imagesYK10AE4R

Paradox

Jo då, jag vet att det finns brister. Ett tydligt exempel är att vi idag inte kan gå ut på krigsbas som vi kunde för 20 år sedan och tidigare. Det finns flera skäl till varför vi inte kan det. Krigsbaserna finns inte på samma sätt idag som tidigare, basorganisationen är inte dimensionerad idag som den var tidigare, vi har inte haft möjlighet att öva basförbanden till den nivå som vi hade önskat…Jag kan fortsätta men väljer att inte göra det. Detta är ett faktum, inget att blunda för, och ett resultat av medvetna beslut och fokus på internationella insatser och att bygga säkerhet med andra. Om vi inom loppet av 10 år klarade av att anpassa oss materiellt och personellt till att bli en, ur ett internationellt perspektiv, relevant och trovärdig partner då är min bestämda uppfattning att vi kommer att klara av återtagandet av de nationella uppgifterna. Det ska dessutom inte behöva ta 10 år.

I morgon kommer ett nytt inlägg där jag kommer att kommentera delar av den verksamhet vi genomfört i FV under 2014.

Micael Bydén/FVC

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Chefer i flygvapnet kommenterar och lyfter frågor och idéer för diskussion. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

4 kommentarer

 • Göran 28 december 2014 00:37

  Hej FVC! Du får gärna göra ett nedslag vad det gäller din syn på Sveriges förmåga/kunskap att med helikoptersensorer kunna leta efter främmande verksamhet under vattenytan. Territoriell integritet behöver väl en luftburen ubåtsjaktförmåga? Är det viktigt för dig? Och ett FM utan riktiga vapen typ torpeder och robotar är väl inget att förlita sig på....

  • FVC Göran 28 december 2014 20:45

   Hej Göran!
   Luftburen ubåtsjaktförmåga, med helikopter, ingår i Helikopterbataljonens förbandsmålsättning. Du är säkert medveten om de besvärande förseningar FM har att hantera i och med anskaffningen av HKP14. Den har gjort att vi idag inte har full förmåga utan vi har i samverkan med Marinen utvecklat de sjöoperativa förmågorna till den nivå som HKP15 medger.
   Förmågan är prioriterad för mig såväl som för Marinchefen (MC) Du kan med fördel ta del av MC Julbrev som publicerats på Marinbloggen. Vi kommer tillsammans att göra vad vi kan för återta förmågan i den takt som införandet av HKP14 medger.
   /By

 • C71TpDiv 28 december 2014 10:16

  Tack chefen för att det kommer intressanta inlägg på våra bloggar. Jag tror att denna blogg och internet är några av de bästa sätten att nå ut till nya medarbetare. Något vi på transportflyget märkt av de senaste åren.
  2014 har varit ett oerhört intressant och innehållsrikt år för flygvapnet. Jag anser att året har givit oss ett fokus på VAD vi är till för och vad som skall göras vilket i sin tur leder till reflektioner över med vad och hur detta skall göras. Det är viktiga steg för framtiden.
  Det taktiska transportflyget (Tp84) har haft ett intensivt och lärorikt år vilket vi tar med oss in i 2015 och insatser i Mali och beredskap (NBG). Vi ser fram emot många bra år i framtiden men tar ett första steg nästa år med att fira Hercules (Tp84) 50 år i Sverige.
  Det känns dock trist att vi 2014 avvecklar 25% av våra resurser (2 st Tp84) men vi är fortfarande världen bästa flygvapen i vår storlek och erfarenheten är hög och aktuell.
  övlt Per Carlemalm, C 71 tpdiv.

 • Göran 28 december 2014 12:44

  Känns bra att det går framåt, måtte nu snabbt resurser med krigsbaser och modernt lång och medelräckviddigt luftvärn snabb tillföras, samt alla andra förmågor vi behöver.. Finns det något förnuftigt i detta säkerhetsläge att ta två Hercules TP84 ur tjänst?? Tänker på helikopter 4.. 6 st partrullbåtar för bl.a. Ubåtsjakt som också ska försvinna, är det någon som uppmärksammar landets ledning om detta? Vi har ju nu för första gången på många, många år en riktig försvarsminister!

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *