På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Flygvapenmöte!

FVC

Under måndag eftermiddag och kväll till tisdag lunch har höstens Flygvapenmöte genomförts. Samlingssalen i HKV på Lidingövägen 24 har fungerat som möteslokal. På plats har funnits representanter från FV flottiljer, skolor, krigsförband, andra förband och HKV.

Flygvapenmötet samlat

Programmet har bland annat omfattat presentation om genomförd verksamhet under 2012 samt planeringsläget inför 2013. Jag slutar aldrig att imponeras över den mängd verksamheter som vi genomför: insatser och övningar såväl hemma som utomlands, utbildning, införande av nya materielsystem mm. I relation till vår personalvolym så vågar jag påstå att vi är ett av de mest effektiva flygvapnen i världen.

Vidare har vi fått presentationer om Rörlig Operativ Ledning (ROL), LV förbandet, auktorisationsarbetet av Flygoperatören i FM, Flygvapnets utvecklingsplan (FVUP) samt utveckling av krigsförbanden såväl från Materielsystemansvariga (MSA) som från Krigsförbandsansvariga (KFA). Det händer mycket på alla områden. Bara under 2012 är utvecklingen signifikant.

Som en naturlig fortsättning från förra veckans fältövning har vi informerat om och diskuterat de ledningsprinciper som skall gälla i samband med att vi går in i den nybemannade organisationen FMORG 13 vid årsskiftet. Jag konstaterar att det i praktiken inte blir några dramatiska förändringar. Verksamhetsuppdragen kommer, i morgon som idag, att styra huvuddelen av vår dagliga verksamhet och de går ut på samma sätt som idag. Det är dock viktigt att vi fullföljer intentionen med IO 14. För de flesta av oss handlar det i mångt och mycket om inställning till hur vi leder och organisarar oss, ett nytt Mindset. Krigsförbanden får här en tydligare roll och tydligare uppgifter inom ramen för de orderverk som nu utvecklas.

På temat organisation och ledning: bättre förr?

För mig är formatet Flygvapenmötet ett nödvändigt inslag i vår verksamhet. Det ger oss möjlighet att ömsesidigt informera oss mellan våra olika verksamheter och organisationsdelar. Det ger oss möjlighet att diskutera aktuella frågor. Det ger oss möjlighet att ensa vår situationsmedvetenhet. Det ger oss möjlighet att umgås och lära känna varandra ytterligare. Jag är tacksam att vi har denna möjlighet. Jag är också tacksam mot er alla som deltog och att ni tog er an dessa möjligheter. Jag vet att det stärker oss.

Micael Bydén/ FVI

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Chefer i flygvapnet kommenterar och lyfter frågor och idéer för diskussion. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

9 kommentarer

 • Siste Löjtnanten 4 oktober 2012 20:56

  Svaret till bildtexten "På temat organisation och ledning: bättre förr?" är definitivt JA!
  Det fanns ett FLYGVAPEN, till skillnad från den spillra som idag kallas "luftstridskrafter", och det fanns en struktur och tydlighet som, förmodligen var allmänt känd bland personalen. Hur många känner till organisation och ledningsvägar idag...?!

  • Yoda Siste Löjtnanten 5 oktober 2012 13:38

   Håller med! Återinför Flygvapnet som försvarsgren och flygstaben som begrepp, liksom arméstaben och marinstaben, istället för PROD Flyg, Armé och Marin. Bryt loss INS från HKV och återbilda OPIL med ATK, MTK och FTK för insatsledning. Tydligt och ändamålsenligt. Jämför m USA som har Air Staff samt kommandon som står för förmågeskapandet och resurstillgången och som sedan lämnar över resurserna till Combatant Commands, typ CENTCOM, som står för förmågeutnyttjandet och insatser. Vi har liknande upplägg idag men det är för oklart och otydligt i och med att det finns för många kockar i köket!

   • Magnus Yoda 5 oktober 2012 17:14

    Det finns onekligen saker som kan bli till det bättre, men man skall samtidigt komma ihåg att de förändringar som genomförts i regel föranletts av att något inte var tillfyllest. Jag anser att det var nödvändigt att bryta de starka vapengrenarna för att få kontroll på ekonomi och utveckling. Jag anser också att det var rätt då, men att det kan vara dags att återgå till något motsvarande. Detta eftersom vi nu bytt generation och har ett betydligt starkare Joint-tänk. Viktigt är att lednings-och lydnadsförhållanden blir tydligare än de är idag och att möjligheten att ha ett övergripande ansvar från ax till limpa ökar. Att anamma det amerikanska sättet tror jag inte på då det kräver större volymer och har en inneboende svaghet i det att man delar upp i producent och resursutnyttjare (så som vi har det). För en liten försvarsmakt anser jag att man bör hålla ihop resurserna så mycket det går eftersom det ger tydligare ansvar och på så vis också snabbare beslutsprocesser. Att dela upp stabsfunktioner, ansvarsområden o.d i olika delar kan vara lämpligt i stora organisationer, men är kontraproduktivt i mindre. Här anser jag att försvarsmakten och därmed också FV gått fel. Raka och tydliga kommandovägar som inte ändras beroende på verksamhet torde vara den bästa vägen. Dags att styra om oljetankern.

 • Mats 5 oktober 2012 00:52

  Det finns nog mycket att göra avseende det Inspektören nämner, "handlar det i mångt och mycket om inställning till hur vi leder och organisarar oss, ett nytt Mindset." och att "Det är dock viktigt att vi fullföljer intentionen med IO 14."

  Jag ser oerhört lite av detta hittills, och att "Krigsförbanden får här en tydligare roll och tydligare uppgifter inom ramen för de orderverk som nu utvecklas." är en utveckling som måste påskyndas. Sätt press på krigsförbandscheferna nu.

  Krigsförbandet finns fortfarande inte i fokus. Vi har en FRUSTRERANDE LÅNGSAM TILLVÄXT av VERKANSDELARNA på våra basförband. Dom som ska se till att våra dyrbara, gedigna flygande resurser går att använda när det är dags på riktigt. Hur i hela friden kan man acceptera att våra redan från början minimalistiska 2 basbataljoner har en så långsam tillväxt?! Ska vi nånsin få ett fungerande baskoncept igen? Hoppas FVÖ13 blir en vändpunkt.

 • alf ingesson thoor 5 oktober 2012 14:24

  När det gäller rekryteringen:
  -Det är inte bara intaget som måste öka. Vi måste täta hål så att vi får behålla folk och kanske locka tillbaka en del också. -

  Dessutom...som FVI inte riktigt höll med om..Återtåget till FLYGVAPNET...har börjat!! Det är en ledande framgångsfaktor som inte kan förnekas...

 • Tore 6 oktober 2012 13:36

  Är det inte lättare att rekrytera personal om man syns?

  Den absoluta majoriteten av den svenska befolkningen vet inte ett smack om vad flygvapnet sysslar med.

  Mitt förslag är att ni börjar publicera mer bilder och filmer från er verksamhet, kanske speciellt incidentberedskapen. Ni behöver inte publicera allt för specifik information men foton på incidentberedskapen snurrar ju ändå runt på internet. Lite foton på vad det är för flygplan ni går upp och kollar på och liknande. Det är lite skruvat att man måste kolla på utländska bloggar för att hitta denna informationen.

  Denna bloggen är ju dessutom det perfekta forumet för att publicera sådant. Mycket kostnadseffektiv informationskanal.

  Dessa bloggar har varit en sådan enorm förbättring från försvarsmaktens sida. Jag önskar dock ännu mer inlägg. Kanske kan ni tillåta personer längre ner i organisationen att skriva lite inlägg för att få upp volymen?

  Incidentberedskapen hade dock varit det mest intressanta, där har ni ju en möjlighet att visa vad ni gör på daglig basis och att ni faktiskt stödjer staten med en viktig resurs.

  • Micael Bydén Tore 6 oktober 2012 21:00

   Tore
   Du har rätt. Om man syns så finns man. Mot bakgrund av att vi verkar på färre platser idag än tidigare syns vi mindre. Vi behöver berätta om vår vardag, om vår utbildning, om våra övningar, om våra insatser, om våra utmaningar och om var vi är på väg. Vi försöker göra det men jag är medveten om och förstår att det krävs mer. Du bekräftar att bloggen är ett bra forum. Ambitionen är att publicera fler inlägg och jag välkomnar inlägg från medarbetare i hela Flygvapnet. Jag uppskattar att du uttrycker idéer och ger konstruktiva förslag för att komma tillrätta med de brister du pekar på.
   Micael Bydén/ FVI

   • Tore Micael Bydén 6 oktober 2012 21:32

    Underbart svar. Lycka till med det fortsatta arbetet.

 • Micael Bydén 6 oktober 2012 21:50

  Flera kommentarer ovan rör rådande lednings- och lydnadsförhållanden samt hur dessa skall utvecklas. Det handlar dels om den centrala ledningen (inga försvarsgrenar, HKV indelning med INS och PROD mm) dels om ledning mot krigsförband.
  Om jag börjar med den första delen så står jag personligen bakom den planerade förändringen av HKV där, enkelt beskrivet, inspektörerna tillsammans med krigsförbandsansvariga placeras i PROD. Taktiska chefens, i vårt fall FTCH, roll renodlas och fokuserar helt på insatsverksamheten. Inspektören får en naturlig plattform (personal och ekonomi) att verka i från och samverkan mellan krigsförbands- och materielsystemansvariga underlättas (utvecklings frågorna). Detta är enligt mitt förmenande ett steg i rätt riktning mot det som vi en gång hade och som många vurmar för.
  Vad gäller ledning mot krigsförband så är vi på väg att bemanna IO14 där krigsförbanden skall ha och, påstår jag, får en tydligare roll. Kom ihåg att det är samma människor, vi, som skall lösa samma uppgifter även efter årsskiftet. Det kommer "inga fler" eller "några andra" som löser uppgifterna den 1/1 2013. Jag kommer inledningsvis inte att bidra till att vi ger order eller ställer uppgifter, "för sakens skull" och på ett sätt som innebär att mottagaren inte kan ta ansvaret för och lösa ställd uppgift. Det nya sättet att leda skall taktas med att vi hinner utveckla arbetsformer och rutiner (steg för steg). Vi måste vinnlägga oss om att förutsättningarna är på plats innan vi förändrar sättet att leda. För mycket står på spel för att chansa, det är vi nog överens om. Det arbetet har vi nu framför oss. Ett arbete som skall ledas av HKV och som måste genomföras i samverkan mellan krigsförband och OrgE.
  Micael Bydén FVI

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *