På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Uttryck och intryck

FVC

Förra veckan hölls den årligen återkommande konferensen Air and Space Conference and Technology Exposition – arrangerad av Air Force Association (AFA) i Washington D.C. Undertecknad var inbjuden att föreläsa i ämnet ”Small Air Forces Contribution in Future Conflicts”.

Den mycket väl organiserade konferensen anordnas av intresseorganisationen AFA i nära samverkan med US Air Force i syfte att diskutera och belysa ständigt aktuella områden som ledarskap och teknikutveckling, men även mer dagsaktuella ämnen som exempelvis den amerikanska försvarsbudgeten, Arabiska våren samt rymd och cyber frågeställningar. Bland talarna fanns förutom den nytillträdde amerikanske flygvapenchefen, General Mark Welsh, även Chief Master Sergeant of the Air Force, James Roy och Secretary of the Air Force, Michael B. Donley. En annan uppmärksammad talare var General Dempsey, Chairman of the Joint Chiefs of Staff (försvarschefen).

Förutom spännande dagar fyllda med intressanta föreläsningar hade jag förmånen att delta i programpunkter där framstående flygare – Airmen – ur alla kategorier, uppmärksammades för olika speciellt framstående insatser. Yngre förmågor uppmärksammades vid en särkild middag till deras ära – ”Airmen of the Year” och de äldre föregångsmännen i samband med firandet av US Air Force 65 års jubileum. Genomförde även personliga möten med den ställföreträdande flygvapenchefen, General Spencer samt med Ms Heidi Grant som ansvarar för alla internationella kontakter som US Air Force har. Kan konstatera att vi har ett mycket bra samarbetsklimat med det amerikanska flygvapnet. Vi har ett gott rykte, vi är pålitliga och uppskattas för de internationella insatser vi genomför. Jag vågar påstå att det är mot bakgrund av detta som jag fick inbjudan att tala.

Jämförelsen mellan Flygvapnet och US Air Force kan kännas lite förmäten mot bakgrund av att volymer och resurser är enorma på deras sida. Som ett exempel konstaterar jag att personalen uppgår till ofattbara 700 000, inklusive National Guard och Reserve eller 400 000 active duty. Samtidigt konstaterar jag att vi är intressanta då vi med relativt små resurser levererar signifikanta insatsbidrag. US Air Force står inför stora utmaningar då försvarsbudgeten har annonserats att minska, rejält. Uttrycket ”Trade size for Quality” (Sec of the Air Force, Donley) indikerar vad man står inför. Jag vågar påstå att om det är något vi traditionellt är bra på så är det precis detta, dvs att hitta smarta och effektiva lösningar inom ramen för given ekonomi. Oavsett storlek så har vi erfarenheter att dela med oss av.

Jag tar med mig många nya intryck och reflektioner att använda i den fortsatta utvecklingen av vår egen verksamhet.

Micael Bydén/ FVI

 

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Chefer i flygvapnet kommenterar och lyfter frågor och idéer för diskussion. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

12 kommentarer

 • Tore 28 september 2012 10:08

  Jag har en fråga som inte riktigt har med det aktuella blogg-inlägget att göra men jag hoppas det går bra att ställa den här ändå.

  I nyligen publicerad artikel på Försvarsmaktens hemsida nämndes att: "De senast fyra levererade helikoptrarna är insatsklara. Det innebär bland annat ett utökat splitterskydd för besättning och passagerare samt ett extra värmesystem som gör det möjligt att verka i kalla klimat."

  Jag undrar nu om dom 2 hkp16 som antyds vara levererade men inte "insatsklara" är tänkta som "inskolnings-helikoptrar" eftersom dom inte är levererade i "insatsklart"-skick?

  Jag trodde hela poängen med att köpa hkp16 istället för ytterligare ett europeiskt system var att dom skulle vara direkt insatsklara med all den utrustning som det kräver från början. Försvarsmakten skulle då slippa investera i dyra uppgraderingar för att få dom insatsklara i ett senare skede.

  Men om nu två av helikoptrarna är avsedda som "inskolnings-exemplar" kanske detta spelar mindre roll. Problemet är att jag då undrar varför inte dom har utrustats med "ett extra värmesystem som gör det möjligt att verka i kalla klimat" om man nu kan tolka artikeln på det viset?

  Även "inskolnings-helikoptrarna" måste väll kunna verka i vårt inhemska klimat? Även om dom inte är insatsklara kanske dom kan nyttjas i en nödsituation men om dom då saknar värmesystem för kallt klimat så kanske dom inte kan utnyttjas fullt ut i ett sådant läge?

  Är det ekonomiskt försvarbart att köpa helikoptrar som inte har 100% av förmågan dom borde inneha?

  Artikeln i fråga: http://www.forsvarsmakten.se/sv/Forband-och-formagor/Forband/Helikopterflottiljen-Hkpflj/Nyheter/Sex-av-femton-redan-i-luften/

 • Robert Karjel 28 september 2012 20:18

  @Tore. Helt riktigt, det är inte ekonomiskt försvarbart att köpa helikoptrar som inte är användbara för insats, varken det gäller i Sverige eller någon annanstans. Läget är följande. Det vi har köpt en standard US Army UH-60M, med tilläget att även kunna ha bårinstallation (upp till fyra bårplatser) för MEDEVAC-uppdrag. US Army opererar olika versioner för trupptransport resp. MEDEVAC, där vi nu alltså kombinerar båda möjligheterna i en helikopter. Bårinstallationen krävde dock tid för konstruktion och flygprov, och för att vinna tid i HKP 16:s oerhört forcerade tidplan tog vi leverans av fyra icke modifierade helikoptrar för att komma igång med egen flygning så fort som möjligt, medan arbete med bårinstallation pågick i USA. Dessa fyra helikoptrar är i en trupp- och materieltransport roll fullt operativa på alla sätt, med vapen, VMS, splitterskydd, sandfilter osv. De nu alldeles nyligen levererade helikoptrarna har alltså tillägget bårinstallation, vinsch och värmare, och så kommer alla de följande helikoptrarna som nu levereras framöver också vara utrustade. De fyra första helikoptrarna, som alltså inte är någon slags "skolversion" kommer så småningom att modifieras upp till denna status. Vilket också inbegriper värmare (som inte ingår i standardhelikoptern, US Army och Sikorsky har av förklarliga skäl varit mer fokuserade på öknar än våra breddgrader.)

  Således, alla helikoptrar har varit insatsklara från första början, men hela spektrat inkluderande MEDEVAC har vi tagit i två steg.

  Robert Karjel
  FM Projektledare HKP 16

  • Tore Robert Karjel 29 september 2012 15:55

   Tack för det utmärkta svaret.
   Ni är duktiga på att svara intresserade civilister med konstiga frågor, det uppskattas.
   Jag ställer gärna en följd fråga men jag räknar inte med något svar eftersom det kanske blir för tekniskt:
   Blir MEDEVAC funktionen lidande av den lösning ni har valt(delvis modulär och av-skruvbar om jag förstår dig rätt)? Då tänker jag mest på i förhållande till USAs dedikerade MEDEVAC helikoptrar som du nämnde. Eller håller eran(modulära?) lösning och den Amerikanska samma nivå?

   • Mats Tore 1 oktober 2012 20:16

    "Lidande i förhållande till USAs dedikerade MEDEVAC-helikoptrar"???

    Problemet är nog inte att Sverige valt en "enklare" modulär lösning. De amerikanska MEDEVAC-helikoptrarna i Afghanistan, US Army dust off och US Air force Pedros (PJs) har inga "bårinstallationer" eller avancerade sjukvårdsinredningar. De flyger lätt och "KISS".

    Problemet är väl snarare att Sverige gjort om samma misstag som man gjorde med hkp10 när de skulle modifieras. Man köper in en obeprövad, avancerad bårinstallation som ingen annan använt (den i hkp10 slängdes väl ut när den mötte verkligheten? Någon?). Sen ska Försvarets medicinska centrum med sina läkare göra ett flygande akutrum av den och vips! Där försvann ytterligare några skattemiljoner och några månader av värdefull tid.

    Ursäkta min bitterhet. Det har varit mycket dåliga nyheter på sistone.

 • J.K Nilsson 28 september 2012 21:34

  Robert, med andra ord så har vi valt att köpa en Sverigeunik lösning som krävde utveckling?

  J.K Nilsson

 • Robert Karjel 29 september 2012 20:09

  @J.K.Nilsson Det är lätt att hänfalla åt principiella hårklyverier, men om vi för ett ögonblick väljer ett lite svart-vitt förhållningssätt är nog följande fakta i målet.

  Det val vi stod inför i absoluta grundkonfigurationer på Black Hawk var antingen en renodlad trupptransportversion (UH-60M) utan möjlighet att ta bårar eller en MEDEVAC-version (HH-60M) med mycket hög grundtomvikt och begränsad trupp- och materieltransportförmåga (6 sittplatser kontra 13 i UH, ingen möjlighet till ksp m.m.). Poängen med ett sådant val undgår mig, då det varken sparat oss tid eller pengar, utan bara begränsat vårt uppträdande.

  Dessutom. US Army har upplevt sig begränsade av att inte kunna ta bårar i UH-maskinerna (vilket inte minst visade sig i samband med undsättningen efter orkanen Katrina), varför de haft ett program för en bårlösning till UH-helikoptrarna. När Sverige kom in på scenen accelerades det programmet och vi blir den första enheten att operera multiroll-versionen. Vår helikopter, med dess tillägg av bårinstallation, omfattas av US Armys AWR (Air Worthyness Release) och är således en av US Army certifierad och konfigurationsstyrd version.

  Därför törs jag hålla kvar vid det lagda kortet, att anskaffningen av HKP 16 inte inneburit några Sverigeunika lösningar (utöver att det står Swedish Armed Forces på sidan och att kattfoten också finns där).

  Robert Karjel
  FM Projektledare HKP 16

  • Tore Robert Karjel 29 september 2012 21:55

   Även om svaret inte var riktat till mig så var det ett svar som ändå på ett vis svarade på min fråga. Tack så mycket.

  • J.K Nilsson Robert Karjel 8 oktober 2012 20:04

   Robert, jag är inte ute efter att rikta kritik mot hkp16 projektet

   Jag tycker det är ganska konstigt av andra att försöka avfärda utveckling för svenska behov och hänvisa till mönsterexemplet med hkp16 där man köper en hyllvara och jämför med Hkp14 där man anser att utvecklingen för svenskt behov är det som stjälpt införandet i Sverige.

   Men jag visste inte att det svenska helikoptrarna var olika de som tidigare opererades och jag ville få ett utvecklat svar på den funderingen. Även om jag ser att vi har olika definition av begreppet "Sverigeunik".

   J.K Nilsson

 • Robert Karjel 30 september 2012 09:04

  @Tore. Som sagt, den rent tekniska medicinska utrustningen har samma nivå i vår helikopter som i de renodlade amerikanska MEDEVAC-helikoptrarna (där mycket av den då sitter som fast installation). Dock skiljer sig nivån på vård ganska avsevärt. I deras helikoptrar finns en sjukvårdare med motsvarande 20 veckors medicinsk utbildning, medan det i vår är legitimerad personal, dvs ett medicinskt team bestående av läkare och sjuksyster med stor akutmedicinsk erfarenhet och kirurgi och eller anestesi bakgrund. Denna stora skillnad beror främst på det faktum att med det stora antalet MEDEVAC-enheter som US Army håller igång, är det ogörligt för dem att ha så många läkare och syrror igång med upprätthållen kompetens, medan vi med vårt relativt lilla antal enheter kan ha det.

  Robert Karjel
  FM Projektledare HKP 16

  • Tore Robert Karjel 30 september 2012 10:50

   Skönt att få höra när man vet att sjukvårdskedjan är så viktig för dom individuella soldaterna.

   Tack för det utförliga svaret.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *