På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Medaljering av FL 01

flygvapenbloggen

Förbandet uppställt under medaljering. Foto: Försvarsmakten

Isabelle tycker det är tryggt med pappa hemma. Foto: Försvarsmakten

Idag har vi medaljerat personalen i förbandet FL 01 i Brunnsparken i Ronneby. Närvarande var försvarsministern, landshövdingen, ÖB, C INS, riksdagsmän, kommunalråd, anhöriga och anställda vid F 17.

Jag förmedlar det jag sade till förbandet och anhöriga.

”Ett av de trevligaste uppdragen som finns i mitt arbete är att få möjligheten att gratulera medarbetare som lyckats med något bra. Idag är en sådan dag, idag är en bra dag.

Deltagare i FL 01: jag vill gratulera till era framgångar under insatsen för Libyen. Ni har gjort det som är Försvarsmaktens viktigaste uppgift på ett mycket professionellt sätt. Den insats som ni gjort har i det formella perspektivet varit med och bidragit till att FN resolution 1973 kunnat genomföras. I det mänskliga perspektivet har ni varit med och avbrutit det som kunna bli något som närmast kan liknas vid ett folkmord. Genom era insatser hoppas vi att livet en dag kan bli lättare att leva i för Libyens folk och att de själva kan välja sin väg till utveckling. I ett försvarsmaktsperspektiv har ni gjort den första flyginsatsen på 50 år med stridsflyg.

Vad har då ni i FL 01 åstadkommit?: I siffror har ni flugit 284 uppdrag vilket är 84% av det som ni planerat. Ni gjorde 650 rapporter efter företag från 125000 bilder.

-Sammantaget har ni har genomfört en insats med ett mycket bra resultat och med mycket kort varsel. Ombaseringen påbörjades 17,5 timmar efter regeringsbeslut. Då visste ni inte vilken bas ni skulle basera på. Ni var på plats på Sicilien 23 timmar efter beslut och påbörjade operationer bara dagar senare. De utmaningar som ni ställdes inför hanterade ni på ett utmärkt sätt. Det är tre mjuka faktorer hos er som jag vill lyfta fram först: inställningen, professionalismen och mälmedvetenheten.

Inställningen
Den inställning som ni i förbandet och F 17 personal hade vid ombaseringen till Sicilien. Ni stod i 10 dagars beredskap men påbörjade ombasering efter mindre än ett dygn. ”Det ska bara gå” – var inställningen.

Uppfinningsrikedomen när ni fick utmaningar i början. Alla möjligheter prövades. Sättet att tanka flygplan var ett exempel.

Den mentala inställning jag såg bland piloterna inför uppdragen. Ni var över Libyen mentalt långt före era första uppdrag.

Professionalismen
Fullföljandet av uppgifter ner i de väsentliga detaljerna i varje del av uppdragen för att vara säker på att lyckas. Den standard ni har var väl i klass med vad kamraterna i Nato har.

Målmedvetenheten
Uppgifterna fullföljdes dag efter dag i form av leveranser även när ni fick utmaningar.

Tre viktiga funktioner i förbandet

Lufttankningen
Ett särskilt bra arbete var uppsättandet av TP 84 med lufttankningskapacitet. Vi hade ett flygplan som var demonstrator och ni som arbetar med det gjorde ett förband av det på dagar. Lufttankningsresursen var direkt gränssättande för insatsen under de första dagarna. Italienarna är visserligen gästfria men Sicilien har inte den infrastruktur som behövs för att genomföra en omfattande flygoperation över Libyen. Tankbilar var en bristvara. Jag var själv med ombord på Gustav 842, tankerflygplanet, under det första uppdraget. Det var en mycket bra upplevelse att höra kn Hartmann på internkommunikationen säga ”kontakt” och därefter ”bränsleflöde” när den första roten tankade. Då visste jag att ni skulle klara hela insatsen.

Fototolkförmågan och analysen efter uppdrag
Det arbete som ni gjort att tolka de bilder ni kommit hem med har varit en mycket viktig funktion för hela insatsen. Detta arbete har höjt värdet på de data ni fått hem genom en mycket bra analys. Mer än 50% av de underlag Nato arbetade på har ni tagit fram. Svensk stämpel är en kvalitetsstämpel inom OUP.

Telekrigfunktionen
Penetration av ett luftförsvarssystem är bland det svåraste som kan göras med stridsflygplan. En direkt grundförutsättning för detta är ett effektivt telekrigssystem. Ni har en mycket professionell förmåga avseende telekrig i FL 01.

Hur ser Nato på er insats?
Jag har varit på besök på Sicilien hos er två gånger och träffat Natos generaler vid flera tillfällen. Det finns en mängd citat över vad ni betytt för insatsen. De har alla det gemensamt att ni har gjort en oerhört uppskattad insats och verkligen gjort skillnad. ”Anders, du har en fantastisk personal och materiel i förbandet och de har en uppgiftsfokuserad inställning” är ett citat från en Nato-general.

Insatsen i ett större perspektiv
Den första insatsen med stridsflyg på 50 år för Sverige tycker jag har gett ett nödvändigt bevis för hur verktyget flygstridskrafter kan utnyttjas. Den räckvidd, flexibilitet och förmågebredd som stridsflygsystemet har är en förutsättning för genomförandet av omfattande försvarsoperationer. De stående förband vi har av stridsflygsystem har levererat en, av flera, spetsförmågor på kortare tid en förväntat på ett utmärkt sätt. Förband har kunnat avlösa varandra i sömlösa övergångar utan effektnedgång. Insatsen med FL 01 är ett bevis på den inneboende förmågan i stående stridsflygförband i ett insatsförsvar. Denna förmåga är det som statsmakterna har beställt av oss och vår fortsatta leverans av samma förmåga är en förutsättning för statsmakternas, och därmed den enskilda medborgarens, förtroende för Försvarsmakten. ÖB uttryckte i samband med FL 01 ombasering till Sigonella att: ”Nu har hela familjen Försvarsmakten varit insatt”.

De anhöriga
Vi har nu beskrivit hur väl insatsen är genomförd och vad den betyder. Insatsen hade dock inte blivit av om det inte varit för det stöd som medlemmarna i FL 01 haft från er anhöriga. Alla som har barn som deltar i en idrott vet att det ofta är svårt att gå vid sidan av planen och se barnet vara mitt uppe i allt. Det är detsamma vid en insats. Ni som deltar i insatsen vet varje sekund vad som händer medan de anhöriga där hemma just bara kan vänta. Det är svårt att vänta. Dessutom brukar det vara så att alla de saker som kan gå sönder i ett hem brukar göra det när någon i hemmet som vet hur man lagar det är borta. En alldeles särskild gratulation till er anhöriga för att ni lyckats göra er insats här hemma.

Jag vill avsluta med att gratulera FL 01 till ett mycket väl utfört arbete under insatsen för för Libyen”.

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Chefer i flygvapnet kommenterar och lyfter frågor och idéer för diskussion. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

29 kommentarer

 • Lars Jäderblom 6 september 2011 19:48

  Grattis alla i FL01, jag hade själv velat varit med er idag. Att fått vara en del av förbandet var en stor ära för mig. Speciellt som jag idag, när jag fått lite distans till tiden i Italien, känner en enorm stolthet för den insats som vi tillsammans gjort. Vi har alla gjort skillnad. Tack speciellt till er som gjorde jobbet i Poggio till en fantastisk personlig upplevelse. Bär medaljen med stolthet!
  Lars Jäderblom

 • P 6 september 2011 20:57

  Grattis till Fl01 för ett bra bidrag. Tyvär tycker jag det är tråkigt att FM ledning gör skillnad på folk och folk. Själva fick Hercules förbandet som tack för deras insats i krigszonen Afghanistan 09 & 10 en medaljcermoni i en tvätthall för TP84 med FVI som enda celebert besök. Ingen stor grej, men en intressant iaktagelse. Fy skäms.

  • FVI P 6 september 2011 21:47

   P

   FML ska inte anklagas för de ceremonier vi haft tidigare för hemkomna. Det har varit vi taktiska chefers ansvar, d v s mitt ansvar för hur ceremonin för C-130 genomfördes. Vi från FTS genomförde ceremonierna på det sätt som ansågs värdigt i den tidsandan. Nu har vi i FM en veteranpolicy, efter den parlamentariska veteranutredningen. Utredningen torde inte vara obekant för någon. Veteranpolicyn är ett beslut som FML varit starkt bidragande till. Efter att vi fick denna veteranpolicy har genomför vi medaljceremonier på liknande sätt efter alla missioner. Ett exempel är hur vi gjorde det i Ronneby för FL 01.

   Anders Silwer

 • Phoenix 6 september 2011 21:52

  Jag säger det uppenbara. -Vi anser oss ta ut de bästa till att flyga våra stridsflygplan. Det finns också en lång tradition att rekrytera chefer ur dessa led vilket leder till känslan och självkänslan att dessa människor på det bästa sättet representerar våra flygstridskrafter. Att kritisera detta i syfte att nå förändring är lite Don Quijote-aktigt. Jag gillar iofs detta normativa beteende då jag vet min plats och inte behöver lyda under samma regler och krav som de som har sin väg utstakad. Njut istället av att vi fått möjöigheten att visa upp oss på det bästa sättet. Ni som länge gjort ett bra jobb borde redan veta detta även om det blir hemskickade medaljer eller utdelning i tvätthall.

 • Sam Bandit 6 september 2011 22:52

  Vill bara påpeka att FL01 inte bara bestod av F17-personal utan även från dom flesta andra FV-förbanden. Jag vill inte på något sätt kasta någon skugga över F17 eller dess personal, men äras skall alla som äras bör.

  • FVI Sam Bandit 7 september 2011 04:02

   Sam

   Helt rätt. FL 01 bestod av personal från från flera förband i FM. Telekrigstödenheten (TKSE) är ju t ex en del av Ledningsregementet.

   Anders Silwer

 • sambo 8 oktober 2011 09:29

  Ja, vi anhöriga är så viktiga så. Så viktiga att vi här uppe i norr fick brev om medaljering ca 1 vecka innan (å då fick jag veta det innan min sambo som var med på FL01). Det är så lätt att släppa allt, fixa flyg och hotell och dessutom ha råd med det med så kort varsel. Under missionen fick vi info om anhörig träff på F21 ca 5 dagar innan....anhörigträffen där nere fick vi info om i god tid innan. Anhörigbrevet fick vi 6 veckor in i missionen...dvs efter nästan halva tiden, där blev vi informerade om bla anhörigträffen (som inträffade veckan innan), vi fick viktiga telenr mm och info om vad som händer där nere....ni tror inte vi redan har hunnit få den infon av våra kära efter 6 veckor? Spara på portot istället, det är bara slöseri med skattepengar. Allt jäkla hoppande hit å dit när avresa och hemresa skulle ske....tider som konstant ändrades....det är bara en del av det. Klappa er själv på axeln ni, men ni har den sämsta organiserings/planeringsförmåga jag någonsin har sett på en arbetsplats. Och glöm inte att ni har anställda och anhöriga även här i norr, inte bara i söder....eller är postgången bara väldigt seg hit upp?

  • Anders Silwer sambo 8 oktober 2011 12:57

   Sambo

   Jag ska titta in i hur vi gör med anhöriginformation med anledning av ditt inlägg. Det är självklart att ni ska har korrekt information i tid. Du får därför inget svar nu men en sak kan jag informera om.

   När det gäller övergången mellan FL 01, FL 02 och förlängningen av FL 02 har vi haft så korta förvarningar i FM att själva genomförandet av växlingen har skett mycket snabbt. Anledningen till detta är att FM inte får planera eller förbruka ekonomi för verksamheter som vi inte har uppdrag på. D v s vi kan inte göra förberedelser för en förlängning förrän vi fått en uppgift från regeringen. Uppgiften får vi oftast som en s k anvisning före ett riksdags/regeringsbeslut. I fallen med växlingarna fick vi dessa anvisningar dagar före besluten. Dessa sena tider har tyvärr också en naturlig förklaring. De beslut som regeringen behövde som grund för sina beslut kom också väldigt sent från FN och Nato. Alla väntade helt enkelt på att Libyenkriget skulle ta slut innan de fattade besluten.

   Jag har stor respekt för den lojalitet som vår personal och deras anhöriga visat under denna process och är helt medveten om att vi lyckats tack vare denna lojalitet.

   Tack för engagemang och stöd.

   Anders Silwer

   • sambo Anders Silwer 8 oktober 2011 16:15

    Ja, jag förstår att det är svårt att planera när allt sker på väldigt kort tid, men....när vi på onsdagen fick veta att alla beslut var tagna så hoppade avresetiden från ev fredag, till ev måndag, till lördag och sen slutligen på fredagkväll fick vi veta att de skulle åka på söndag och att då inte heller veta om de skulle vara borta i 2 veckor eller 3 månader? Planeringen för avresan var katastrof. Hur många anställda på andra arbetsplatser skulle gå med på något sådant? Eller skriva på ett kontrakt in blanco att de är beredd att åka när som helst...annars får man sparken....in blanco? Det är som att hoppa från ett flygplan utan fallskärm. Det är inte rimligt, inte ens för en officer i ett icke krigshärjat land. Sen pratar jag inte bara om denna mission utan i överlag. Jag står fast vid att organisations/planeringsförmågan vid försvarsmakten är väldigt dålig. Det är sällan man vet i förväg vilka veckor man sitter själv eller som min sambo vet när han måste vara hemifrån...och jag behöver inte hjälp med den praktiska biten. Å lönerna...lönerna blir fel mer eller mindre varje månad tills det nästan är omöjligt för era anställda att veta vad de egentligen har fått och inte fått å än mer fel nu under/efter missionen. Inte för att det är min business...bara ännu ett exempel. Vissa saker går faktiskt att styra upp utan att få beslut uppifrån. Sen förstår jag givetvis att vissa beslut ska gå genom många händer innan det når er, men när så mkt inte flyter som det ska så är det kanske dags att börja ställa krav på de som sitter högre upp i pyramiden.

 • sambo 8 oktober 2011 19:47

  FL01 åkte 3 april och var borta i ca 100 dagar, de åkte inte ner mitt i semestern....dvs 100 dagar av ovisshet för oss alla. Skriva under ett obligatorie...ja absolut, det är därför de har tagit det jobbet...att skriva under ett tomt papper utan vetskap vad exakt man skriver under....absolut inte. Men vad gör man om man riskerar att få sparken mitt i lågkonjunkturen. Det finns många positiva saker med FM, men även mkt som kan bli betydligt bättre. Nu är jag dock inte anställd av er, men tyvärr påverkar en hel del även oss anhöriga.
  Trevlig helg!

  • Anders Silwer sambo 9 oktober 2011 17:09

   Sambo

   FL 01 var ett mandat vi hade från regeringen i 3 månader och de som åkte iväg var nästan utan undantag från Nordic Battle Group (NBG) (vet inte om din sambo var det). För de som var med i NBG gällde att de hade överrenskommit om 10 dagars beredskap för att åka iväg på en 120 dagars mission utan leave.

   Trevlig söndag

   Anders Silwer

 • Sambo 10 oktober 2011 09:38

  Det gör inte saken lättare för oss här hemma att sitta i 3 månader utan att veta NÄR de kommer hem. Ja det var sagt högst 120 dagar, men när de åkte visste vi inte om det skulle bli 2 veckor, 1 månad, 3 månader. Det är en enorm frustration att gå i ovisshet så länge, att inte kunna planera något, att sakna. Det gör en otrolig skillnad att ha ett datum, men det datumet flyttades fram åtskilliga gånger under en lång tid och frustrationen trappades upp ännu mer iom det. Nu är det sagt att FL03 ska åka hem 28 okt...vågar man lita på det? Nej, jag tror inte längre på något som sägs förrän jag ser en flygbiljett. Vem som sätter reglerna? Regeringen, Fm, Nato...jag bryr mig inte. Jag vill bara se en förbättring vad gäller det som påverkar oss här hemma och som sjävklart även påverkar era anställda. Nu kom det ett brev i fredags ang anhörigträff på F21 på torsdag 17:30....sista anmälningsdag är idag måndag. Personligen är jag egen och har kunder till 18 på dagarna, hade brevet kommit tdigare hade jag kunnat boka av tid för det. Även anställda kan ha svårt att få ledig med så kort varsel (alla jobbar inte kontorstider) eller ha möjlighet att hinna prata med sin chef, det har trots allt varit helg. Jag rev det brevet.

  • Anders Silwer Sambo 10 oktober 2011 20:28

   Sambo

   Förstår att det är svårt att vänta och jag arbetar för att det ska bli tydliga datum, men jag bestämmer inte allt. Det är alltid svårt med information men vad gäller FL 01 förstår jag inte var 2 veckor eller en månad kommer ifrån. Det var ett tremånadersmandat från regeringen och det enda som skulle kunna gjort en förändring av det var om regimen i Libyen föll.

   Anders Silwer

 • sambo 10 oktober 2011 20:53

  Jag uppskattar att ni jobbar på att förbättra. Som jag sa....vi visste bara att det kunde bli 120 dagar inte att det redan var klart.

  • sambo sambo 10 oktober 2011 20:57

   Och om det redan var klart hur länge de skulle bli där nere så hade det inte varit så svårt att sätta ett datum för hemfärd.

   • Anders Silwer sambo 10 oktober 2011 21:55

    Sambo

    Om vi fortfarande pratar FL 01 så är vi tillbaka där jag svarade en bit ner. D v s vi fick inte nytt mandat förrän försent för att inte några behövde stanna kvar.

    Tack för dina synpunkter. Det ger vardagen och konsekvenserna av beslut och är bra för nästa beslut.

    God Natt

    Anders Silwer

  • Anders Silwer sambo 10 oktober 2011 21:00

   Sambo

   Tack för dialogen. Jag har pratat med mitt folk idag hur vi ska bli bättre på anhöriginformation från HKV. Jag tror det är nödvändigt för det är inte bra när det går genom flera led.

   Anders Silwer

 • sambo 10 oktober 2011 22:12

  Jag uppskattar att du lyssnade och är väldigt tacksam att du tog dig tid att ta se över hur det fungerar och hur det går att förbättra. Det är så en bra ledare arbetar. Tack!
  God Natt!

  • Anders Silwer sambo 11 oktober 2011 20:18

   Sambo

   Imorgon kommer anhöriginformation ut på FV-hemsida. Information är svårt för det tränger inte alltid igenom organisationen och "över köksbordet" hemma. Nu lägger vi ut anhöriginformation för de två insatser vi har utomlands. (Den i Sverige torde ju de flesta anhöriga veta hur det är med). Till alla bloggläsare vill jag säga att jag tyckte Sambos frågor var viktiga därför skickar vi ut informationen direkt.

   Anders Silwer

   • Anna Anders Silwer 11 oktober 2011 21:43

    Informationen tränger tyvärr inte alltid igenom till era anställda heller, därför når det inte heller alltid oss här hemma. Jag ska absolut läsa informationen och kommer i fortsättningen följa både bloggen och FV-hemsida. För mig är det viktigt att kunna stödja min sambo på alla sätt och vis till 100% och det kan jag göra på bästa sätt om jag har rätt information.
    Tack Anders Silwer!

    Anna

 • alf ingesson thoor 11 oktober 2011 11:19

  Intressant att följa konversationen mellan Sambo och FVI. Att det varit rörigt, det vet alla som har någon inblick i FL insatserna och andra "nollettor".
  Trots allt strul så har det löst ut sig hyfsat bra. FV har vaknat ur sin fredsmässiga törnrosasömn och nu förstått att krig inte förs på vanliga arbetstider med paus för helger. De som har varit längst bort i kedjan är de som svårast förstått detta. Jag har hört uttrycket "övningsledningen i Sicilien..", en freudiansk felsägning där man ännu inte fattat att det är övning.
  Det viktigaste just nu är att tillvara och implementera alla de erfarenheter vi fått och att den personal som varit inblandad får göra sig hörda. Det får inte bli som det blivit under så många år i Utlandsstyrkan att mängder av erfarenheter och kloka rapporter bara arkiveras.
  Sedan är det också så att Sambos kritik är berättigad, med lite fantasi hade mycket av strulet kunna förhindras och då främst krånglet med arbetstider, ersättningar etc.

 • alf ingesson thoor 13 oktober 2011 15:28

  Jag skrev "Jag har hört uttrycket ”övningsledningen i Sicilien..”, en freudiansk felsägning där man ännu inte fattat att det är övning."
  Får väl sälla mig till skaran då jag menade " inte fatat att det inte är övning"

  • Anders alf ingesson thoor 27 oktober 2011 01:28

   Var väl knappast hårdare än övning?!

 • Martin Johansson 13 oktober 2011 18:39

  Tänk om flygvapnet och försvarsmakten lagt bråkdelen av de resurser man lägger på materiel på personalen. Antalet personalhandläggare etc. inom HR-funktionen i IO14 är ju ett skämt. Tyvärr lär det inte bli någon bättring avseende de saker som "sambo" tar upp när funktionen är så underbemannad och nedprioriterad.

  Vad hände egentligen med "personalen är vår viktigaste resurs"?

  • Sambo Martin Johansson 14 oktober 2011 12:04

   Det hände något iaf...det har disskuterats och information har lagts ut både på bloggen och hemsidan...det är en bra början iaf. Sen ska det bli intressant att se om det kommer fungera i framtiden. Bara alla som vill se en förändring står på sig, man ska inte bli skrämd av allt politiskt snack och fina termer man inte förstår. Men, men i slutändan kommer de förstå hur stora problem de egentligen har för händer inget så slutar det som inom polisen...få vill jobba där.

  • Anders Silwer Martin Johansson 15 oktober 2011 17:39

   Martin

   Bra fråga som visar att vi har längre att gå vad det gällerinformation om HR-reformen. Jo, det stämmer att vi har färre HR-människor men tanken är att vi chefer på alla nivåer ska ta detta ansvar. Jag vet att det innebär mer jobb men också en möjlighet att påverka. Eller som en kompanichef uttryckte det. Äntligen är jag chef på alla sätt. Sammantaget bra att chefer närmast de anställda tar detta ansvar för medarbetarna. Dock delar jag en oro som finns och det är att det blir mer tid vid datorn. Här måste vi bli bättre och få bättre system som hjälper oss.

   Anders Silwer

 • Anders 27 oktober 2011 01:27

  Mer intressant är hur gick det med prästen och benbrottet efter fyllan?
  Skönt att ni fick medalj iallafall, hellre ni än svenskarna på baccismission i Afghanistan och Afrika. Jag menar, måste vara tungt att vara borta sex veckor?!
  Handicapet i golfen förresten, hur mycket sänktes det i snitt?

  • The Mighty Anders 27 oktober 2011 11:04

   Ja du Anders! Eftersom du tagit dig tid att skriva här. Varför får man medalj? Tycker du att det är pga att det varit farligt/jobbigt, du ingått i ett förband eller levererat till/i en insats? Och tycker du att det spelar någon roll vad personalen gör på sin "fritid"? Jag hoppas ditt svar inte bekräftar Jantelagen eller Kung A.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *