Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Helikopterflottiljens första fanjunkare!

chefen hkpflj

Vid dagens Personalförsörjningsnämnd vid Hkpflj beslutade jag att Lt Mats Svedin utnämns till fanjunkare.

Utnämningen sker efter en validering där det konstaterats att Mats innehar rätt kompetens och är synnerligen lämplig att axla denna klassiska grad i Försvarsmakten.

Då helikopterflottiljen bildades 1998, dvs under den s.k. Nya Befälsordningen, har vi inte tidigare haft det tvåbefälssystem som nu införts i Försvarsmakten. Då huvuddelen av flottiljens befattningar i framtiden kommer att vara vikta för specialistofficerare hoppas jag att fler medarbetare följer Mats exempel och frivilligt ansöker om omgalonering.

Jag önskar Mats Svedin lycka till i sin nya grad!

Magnus Westerlund

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Chefer i flygvapnet kommenterar och lyfter frågor och idéer för diskussion. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

15 kommentarer

 • FV-sergeanten 2 september 2011 14:26

  Gratulerar Fanjunkare Svedin!

  En fråga till samtliga chefer inom FM:
  När ska ni börja agera för den stora massan i specialistofficerssystemet, nämligen de som utbildats rakt in i det och idag är 1.Sgt? De första som examinerades som 1.sgt har idag arbetat i Försvarsmakten sedan sommaren 2008, alltså drygt 3 år. Hittills har intresset av att klargöra våra möjligheter inom FM varit närmast obefintligt. En arbetsgrupp har startats på MHS H, men dessa verkar inte komma med något konkret för oss på ett bra tag. De ska ju även hantera GSS.

  Som en jämförelse kan jag nämna att de fk som examinerades 2009 i somras blev automat-lt, allt enligt gällande rutin.

  Jag förstår behovet av att lyfta och fokusera på frivilliga "omgaloneringar", eftersom detta är viktigt från centralt håll då omgalonering varit ett stort oromoment bland anställda. Men nog borde ni klara av att göra både och? Om inte, kan jag personligen lova att jag och mina kollegor också kommer att bli ett rejält orosmoment inom 1-2 år.

  • FVI FV-sergeanten 2 september 2011 16:06

   FV-Sergeanten

   Bra att du lyfter fram specialistofficerare. Det är helt självklart att det ska vara samma nivå på planering för all personal. Själv är jag kallad till referensgrupp i det OR-arbete du refererar till. Jag ser fram mot det. Specialistofficerare är centrala för FM funktion. Vi arbetar med hur utvecklingen ska se ut och jag upplever att ÖB har varit mycket tydlig med vad hann vill. Det finns också en klar vilja att utveckla karriärvägar mm för specialistofficerare. Vi är, precis som du säger, inte där än.

   Anders Silwer

 • H 2 september 2011 18:44

  I brist på centrala styrningar kan jag konstatera att det på vissa håll i FM(läs A9 och I19) tagits egna initiativ för att premiera specialistofficerare på ett liknande sätt som man behandlar Fänrikar som med automatik blir Löjtnanter. Nämligen med en extra slant i lönekuvertet. Efter två år, när 1.Sergeanten uppnått kompetensnivå B, så höjs lönen med 500kr i månaden. Precis som en Fänrik som med automatik blir löjtnant får löneförhöjning. Bra jobbat A9 och I19, men hur ser det ut i övriga delar av FM?

  • CS H 3 september 2011 08:58

   I övriga Försvarsmakten fungerar det tack och lov inte på det sättet som du beskriver, även om det säkert förekommer. Lönehöjningar med automatik är av ondo. Det ska ske vid befattningsbyte eller på grund av förtjänst och skicklighet.

   Solklart är dock att man måste reda ut regelverket kring specialistofficerarnas karriärsystem snarast annars slutar första kullens huvuddel inom ett par år.

   • FV-sergeanten CS 3 september 2011 22:07

    Jag håller med dig CS. I det nya personalförsörjningssystemet sade man inledningsvis att lön och grad skulle hänga samman med befattning och kompetens. Tyvärr känns det som att det som så många andra saker stannade vid en fin tanke. Och därmed kan jag själv bara förlora på att hävda den principen.

    Men nu är det ju så att fk fortfarande blir lt och får högre lön med automatik. Och löneutvecklingen för lt och kn har åtminstone på mitt förband varit mycket god på senare år. Så varför inte hävda att en motsvarande lönejustering även borde göras för 1.Sgt? Med motsvarande argument?

    Dock anser jag det vore MYCKET DÅLIGT om man automatiskt befordrades till fanjunkare. Denna befordran måste hänga samman med befattningsbyte. Annars blir det samma inflation som i det gamla systemet och vi har inget vunnit.

   • CS CS 4 september 2011 08:59

    Vid mitt förband innebär inte en befordran med automatik löneförhöjning. Däremot skall ett befattningsbyte innebära det under förutsättning att det är till en mer kvalificerad sådan. Det förutsätter dock att alla befattningar är värderade. Hur din löneutveckling därefter är inom befattningen skall styras av förtjänst och skicklighet. Detta fungerar hyfsat även om just värderingen av vissa befattning kan bli bättre.

    Att befordran med automatik inte bör ske till fanjunkare instämmer jag i. Det är dock inte jämförbart med befordran från fänrik till löjtnant. Fänrik är ett "lärlingsstadium" och om man inte visar sig fullständigt misslyckad bör befordran i det fallet ske med automatik. Men som sagt, det betyder inte att man ska ha högre lön.

    Vi har specialistofficerare som gått om flera löjtnanter och ligger i nivå med en del kaptener. Det är för att de innehar en mer kvalificerad befattning.

   • 1.Sgt S CS 4 september 2011 15:20

    Automatisk befordran och löneökning är av ondo och ett system jag hoppas FM är på väg ifrån. Problematiken med många specialistofficersbefattningar är dock att det inte finns något naturligt nästa steg i karriären. Vi är ju specialister, tanken kan ju inte vara att jag ska omskola mig för att hitta en befattning som ger högre grad och lön. Det måste därför finnas ett system som premierar mig när jag utvecklas i min funktion. Likväl måste det finnas ett system för att utveckla mig i min funktion, inte bara ett skolsystem vars enda syn på karriär är uppåt. Karriär för mig kan också vara utvecklad kunskap och duglighet inom mitt skrå.

    Många specialistofficerare från första kullen har redan slutat eller sökt tjänstledigt, vilket är helt naturligt när det inte finns ett system att utvecklas inom. Det är synd att försvarsmakten ska behöva förlora dessa individer endast för att man inte lyckas hålla en god framförhållning i personalplaneringen.

   • 1:e Sergant CS 4 september 2011 22:02

    Det finns dom som redan har slutat

   • CS 6 september 2011 21:56

    Betänk också att Fänrik och Löjtnant egentligen är samma grad - OF 1

 • 1.Sgt S 3 september 2011 10:43

  Bra gjort Fanjunkare Svedin! Att frivilligt ansöka om omgalonering idag visar på ett gott ledarskap för tyvärr finns det inte många (några?) anledningar att göra det av personliga skäl.

  Det är viktigt att graderna och systemet för oss specialistofficerare utvecklas och det fort. Det är inte en fråga om status för mig utan det handlar om att möjligheten att kunna göra mitt jobb. Efter 3 års anställning som 1.Sgt möts jag fortfarande av attityder som ser mig mer som värnpliktig än som anställd officer, vilket givetvis blir ett hinder i det dagliga arbetet. Genom att fler kompetenta medarbetare med graderna OR7-9 syns i organisationen kommer förståelsen för specialistofficerssystemet öka. Med detta tror jag att min arbetssituation kommer förbättras genom ökad förståelse för vad jag kan och vilken plats i organisationen jag och mina specialistofficerskollegor en dag kommer få.

  Angående lönen som så klart är ett viktigt incitament för att skapa nöjda arbetstagare kan man konstatera att förbanden jobbar väldigt olika, vilket är synd för individen då det är svårt att förutse löneutvecklingen. Jag är anställd i flygvapnet och har haft en god löneutveckling, jag ligger i nivå med flera löjtnanter jag träffat.

  • FV-sergeanten 1.Sgt S 3 september 2011 22:17

   Gratulerar till din löneutveckling. Det lät ovanligt. Jag antar därmed tyvärr med automatik att du inte tjänstgör på en stridande befattning. För där anser man sig enligt min erfarenhet inte behöva premiera kompetens, prestation m.m. I varje fall inte bland specoff. Vi är ju alla bara kött med jobbet som ett kall. Här betalas man inte för det lilla extra, utan bara för att man uppnår lägstanivån. Det är allt arbetsgivaren anser sig ha råd med.

 • Korpralen 3 september 2011 14:04

  Jag instämmer till fullo med FV-sergeanten. Det är dags att något händer.
  Jag tycker att det är ruskigt dåligt att införa ett nytt system utan att ha koll på vad det egentligen innebär. Att det efter mer än tre år efter införandet av det nya systemet fortfarande inte verkar finnas någon i hela Försvarsmakten som kan svara på frågor gällande en specialistofficers framtid är horribelt. Osäkerheten med alla frågetecken, den snäva lönebilden sett mot GSS och allt prat om arbetsgrupper som i slutändan aldrig tycks komma med några svar gör att bilden av FM i exempelvis den påkostade reklamverksamheten i dagsläget inte överensstämmer med verkligheten. Jag hoppas verkligen att de som bör ta sig till detta gör det för jag tror inte att alla nuvarande 1.sergeanter har tålamod för detta i särskilt många år till. Det måste finnas en plan för att bibehålla alla utbildade officerare, oavsett om de gått OP eller SOU annars försvinner dels såklart kompetensen men även en massa pengar slängs bort.
  Bara en sådan enkel sak som befodransgången, hur svårt kan det vara att få till lite vettiga direktiv?

  Innan jag glömmer det, gratulerar fanjunkare Svedin och bra jobbat A9 och I19!

 • Karl 4 september 2011 20:43

  Mycket föredömligt gjort av Fanjunkare Svedin! Jag hoppas att fler följer hans goda exempel. Det sänder väldigt bra signaler till alla specialistofficerare. Införandet av tvåbefälssystemet har enligt mig fungerat bra i stort. Dock så hör jag ibland tråkiga saker om att klyftan och respekten mellan TO och SO är stor på vissa förband som jag inte tänker nämna. Därför behövs det fler som tydligt visar vägen för andra.

  • FVI Karl 4 september 2011 21:16

   Karl

   Bra ätt du tar upp synen på TO och SO. Det är helt självklart att det inte ska vara någon skillnad i synen. Jag var själv med på den tid när vi hade tre officerskategorier och det är inte så enkelt att säga att alla ska vara lika. Vi måste leva det annars blir det inte så. Jag tycker också att vi ibland har fel syn och ser karriären som bara "uppåt". En viktig idé är ju att specialistofficeren ska bli expert på ett fackområde snabbare än TO. Då är karriären att bli bättre i fackområde. Självklart ska vi då Hä instrument för att premier detta.
   Anders Silwer

 • Gäst 6 september 2011 21:57

  Betänk också att Fänrik och Löjtnant egentligen är samma grad - OF-1.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *