Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

LNO i CAOC 5, Poggio Renatico

snr caoc 5

Varje nation som deltar med flygförband i Operation Unified Protector har en eller flera LNO (Liaison Officer) som arbetar på CAOC 5 och i dagsläget har Sverige två stycken. Till skillnad från övriga svenska stabsofficerare som arbetar på CAOC är LNO inte organisatoriskt överförda till CAOC utan verkar istället som en organisatoriskt fristående länk mellan CAOC, Högkvarteret i Stockholm och FL02 på Sigonella.

Arbetet som LNO går ut på att vara ett stöd för både det flygande förbandet på Sigonella och för  insatsstaben hemma i Sverige. Därmed ansvarar man för att CAOC har rätt ingångsvärden avseende flygförbandets uppgifter, förmåga samt eventuella begränsningar (caveats). I övrigt följer man framtagningen av ATO (Air Tasking Order) som sträcker sig minst 3 dagar fram i tiden. Man följer upp tilldelning av uppgifter och säkerställer att dessa håller sig inom det tilldelade politiska mandatet samt att de är anpassade efter FL02:s kapacitet. Det samverkas även mycket mellan respektive nations LNO:er där man kan tilldelas rollen som Mission Commander för ett mindre COMAO (Composite Air Operations) och ansvarar därmed för uppgiftsfördelning och samordning av just detta uppdrag. Det underlag som tas fram lämnas sedan som en färdig planering tillsammans med ATO:n till respektive nations flygförband.

LNO kan även agera så kallad Red Card Holder där denne sätter stopp för tilldelade uppgifter då de sträcker sig utanför ovan nämnda mandat. I denna process kan man vid behov hämta stöd från Högkvarteret och jurister för eventuella tolkningar. Beroende på hur det politiska mandatet ser ut och vilka uppgifter som förbandet skall lösa så varierar komplexiteten i uppgiften som Red Card Holder.

Det är enormt lärorikt att få delta i arbetet på CAOC eftersom det är en central punkt i hela operationen och det finns flera erfarenheter att ta med hem. Man har insyn i hela kedjan från operativ nivå via den taktiska staben och genomförande av uppdragen till presenterat resultat efter respektive uppdrag. Det ges mycket beröm till det svenska bidraget i denna kedja och den levererade slutprodukten (i formen av en spaningsrapport som kallas RECCEEXREP) håller absolut högsta klass och är mycket efterfrågad från flera håll. Det är med stolthet man kan sitta på en briefing och lyssna på andra nationers diskussioner kring ett presenterat underlag som i huvudsak bygger på svenskt material och där FL02:s emblem och den svenska flaggan har en framträdande roll.

Min förhoppning är att vår insats inom Operation Unified Protector skall ge ökad förståelse, både nationellt och internationellt, för vår förmåga att delta i internationella operationer med JAS  39 Gripen.

Som sagt, vi syns, vi levererar och vi gör det väldigt bra.

/ LNO CAOC5, Poggio Renatico

Författat av LNO CAOC och publicerat genom SNR försorg.

Officiell blogg

Chefer i flygvapnet kommenterar och lyfter frågor och idéer för diskussion. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *