Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Ordförandekonferens för Flygvapnets Kamratföreningar

FVC

image

Konferensen genomfördes på OPTAND 5-6 maj. Vid Teknikland söder om Östersund. Vi blev hämtade i en veteranbuss från OPTAND och transporterade till museiområdet från flygplatsen. Det var en mycket bra start på konferensen. Efter samling och kort presentation öppnade K-G Holmgren konferensen. Hans Olenäs, HKV Prod Flyg, orienterade kring aktuella frågor och klargjorde det vi inte får till livs i media. Därefter var det Christer Olofsson, SMKR, tur att agera på pisten. Att det fanns många frågor som hängde i luften på HKV det har vi förstått genom media i olika avseenden.

Christer redovisade vad SMKR gjort och på vilket sätt han har agerat för att tillgodose oss kamratföreningar. Vissa förbättrande åtgärder kan vi skymta och diskussionen kring SMKR och dess roll blev väl diskuterad. Lennart Berns, SFF, informerade om verksamheten rörande arkivfrågor samt den skrivelse som HKV Prod Flyg ger ut varje år och som beskriver våra föreningar samt traditionsvårdsansvaret. Lennart har uppdraget från HKV att årligen uppdatera skrivelsen. Det är därför viktigt att vi i kamratföreningarna ger Lennart uppdaterad information före utgivning.

Efter detta började varje kamratförening att presentera vad som skett sedan förra ordförandekonferensen. Det har inte hänt så mycket avseende de stödjande förbanden då stödet är i stort som tidigare. Vi hoppas att den kommande utredningen kan bringa ordning på detta. Viss förbättring finns på något förband.

Kvällen ägnades åt en middag som landshövdingen, Britt Bohlin, inbjudit kamratföreningarna till. Det blev ett mycket varmt mottagande och en samvaro helt i flygvapnets anda. Vi hade dessutom glädjen att få underhållning av musicerande kamrater som spelade både piano och munspel. En lyckad kväll.

Dagen efter redovisade Glt Jan Salestrand, CLedS HKV, läget i försvarsmakten. Att det finns många och tunga frågor hade vi förstått sedan tidigare redovisningar. Utredningen om FM Kamratföreningar som lämnats in under april blev till viss del kommenterad. Vi ser fram emot att få delta med representanter i detta arbete. När och hur arbetet kommer att ske fick vi inget klart besked om utan det återkommer någon från HKV om till samverkansgruppen.

Efter redovisningarna fick vi en rundvandring på museiområdet. Museet består av flera hus som representerar de olika delarna inom garnisonen.Vi kan rekommendera alla som har vägarna förbi att besöka museet. Efter lunch diskuterade vi utredningen samt hur fortsättningen skulle gestalta sig. Den tidigare valda samverkansgruppen blev av församlingen enhälligt återvald att fortsätta arbetet med att företräda Flygvapnets Kamratföreningar. Följande delar diskuterades och ansågs vara prioriterade:
-Styrning avseende traditionsvården.
-Ansvarsfrågan
-Avtalsfrågorna
-Ekonomin i stödet till föreningarna
-Stöd avseende lokaler till föreningarna
-Stöd av kopiering, porto, kuvert med mera
-Hur och på vilket sätt kan vi hjälpa FM i rekryteringen
-Samverkansformerna
-FM behov av kamratföreningarna och vise versa
-Kamratföreningarnas möjligheter att nyttja FM avtal för hotell, resor med mera.
-Möjlighet att få någon form av access till förbanden (guldkort eller liknande)
-Få stödjande förband att se kamratföreningarna som en DUC
-Veteranförening kontra kamratförening
-Uppdaterad info ut till kamratföreningarna med möjlighet att sända info via FM blogg Det framfördes många frågor och synpunkter på uppgifter för samverkansgruppen att följa upp och lägga fram i det fortsatta arbetet.

Vi framför ett stort tack till F 4 Kamratförening (K-G Holmgren, Gunnar Ståhl) för en väl planerad och genomförd konferens.

Kamratliga hälsningar Gunnar Persson Göran Brauer Ingvar Jäderlind

Officiell blogg

Chefer i flygvapnet kommenterar och lyfter frågor och idéer för diskussion. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

1 kommentar

  • Alf Ingesson Thoor 6 juni 2011 11:55

    Jag tror att Kamratföreningarna kan göra mycket för att hjälpa det nu alltmer uppbyggda veteranstödet och då på hemmaplan inom anhörigverksamheten.
    Det är också viktigt att föreningarna får ett bra stöd från förbanden. F6 Kamratförening har blivit hunsade och jagade ut och in i lokaler under många år vilket beror på ljumt intresse från både F7 och K3. Hur det är på andra orter vet jag inte, förhoppningsvis bättre.

    Det vore också intressant, jag har påpekat det i ett tidigare samanhang, om det finns en namnruta över vilka som deltog och är med på bilden.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *