Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Sökresultat

Sökträffar för: marinens utvecklingsplan

Jag önskar härmed alla läsare ett riktigt Gott Nytt År! Så här i inledningen av det nya året tycker jag att det passar utmärkt att blicka framåt för marinen. Lite inspirerad av FVI inlägg på Flygvapenbloggen vill jag därför som inledning på det nya året publicera valda delar av Marinens Utvecklingsplan, som strax innan jul…

Marinstridskrafterna ska möta följande krav enligt regeringens Inriktningsbeslut för Försvarsmakten 2010-2014 (Fö2009/1354/MIL). Kraven beskrivs utförligare i Försvarsmaktens Utvecklingsplan (FMUP). Marinstridskrafterna ska i huvudsak utgöras av stående förband. Genom deltagande i insatser och deltagande i internationell övningsverksamhet ska marinstridskrafterna fortsätta utveckla sin förmåga att verka inom ramen för en multinationell sjöstyrka. Marinstridskrafterna ska primärt utveckla förmågan…

Förra året presenterades Marinens utvecklingsplan här på Marinbloggen. Planen lever och revideras samt uppdateras årligen. Behoven och utmaningarna vad avser t.ex. personal, utbildning och övning, materiel, insatser, operativ förmåga etc. inom det marina och maritima området på vägen framåt är just nu minst lika stora som de som gäller för försvaret i övrigt. Vi kommer…

Åter till Marinens utvecklingsplan där jag i förra inlägget om MUP presenterade och kommenterade min inriktning inom personalområdet. Här kommer fortsättningen och resterande del av ”Marininspektörens övergripande inriktning för de marina stridskrafterna”, vilken är att: prioriteringsordningen ska vara förband och enheter som är insatta, förband och enheter som är i beredskap och planerade för insats,…

Här fortsätter presentationen av valda delar ur Marinens utvecklingsplan och nu har turen kommit Beslut i stort (BIS). I detta BIS ges inledningsvis inriktning och särskilda prioriteringar för de marina krigsförbandens utveckling under perioden fram till 2014 samt där efter för en tioårsperiod (cirka) från det att insatsorganisation 2014 (IO14) intagits. I denna del anges…

Jag fortsätter att presentera och kommentera valda delar av Mairnens utvecklingsplan och hoppas på att ni läsare tycker till om den och kommenterar. Jag kommer så småningom att komma till lite mer konkreta delar av MUP, efter de inledande blogginläggen om uppdrag och övergripande inriktning för marinen. Dessförinnan skulle jag vilja passa på att kort…

Verksamheten vid de marina stridskrafterna inklusive stödjande enheter ska utformas för att samtidigt kunna: över tiden uppträda med minst ett fartyg i Östersjön och minst ett i Västerhavet, hålla samtliga insatsförband i beredskap för att kunna möta ett begränsat väpnat angrepp mot Sverige, hålla delar av den marina insatsorganisationen i hög beredskap för att kunna…

Bloggvänner Sedan riksdagsbeslutet om det insatta insatsförsvaret har vi på HKV tagit fram utvecklingsplaner för alla stridskrafter. Så också för flygstridskrafterna, Flygvapnets utvecklingsplan. Denna utvecklingsplan ska vara vår ledstång på vägen framåt. Flygvapnets utvecklingsplan innehåller också ett antal områden eller grunder för hur vi tycker att vi ska se på flygstridskrafter och varifrån vi kommer.…

Det är mycket glädjande att jag tillsammans med Jonas Haggren (C PROD MARIN) här idag kan skriva det första inlägget på Marinbloggen, vilken vi hoppas kommer att bli ett bra forum för informationsspridning, diskussion och debatt såväl bland oss i Försvarsmakten som externt. Vi vill gärna veta vad ni läsare tycker att Marinbloggen ska ta upp, vi lägger alltså…

Enligt Budgetproposition 2012 kap. 3.4.2 (Prop. 2011/12:1 utgiftsområde 6) ska Marinstridskrafterna bidra till Försvarsmaktens operativa förmåga och planering, som möjliggör att Försvarsmakten kan genomföra omvärldsbevakning, insatser och utveckling av insatsorganisationen. Denna operativa förmåga ska uppnås enskilt och tillsammans med andra och motsvara kraven på ett användbart, tillgängligt och flexibelt försvar för insatser i Sverige, i…

För att Marcus, som är specialistofficer och 1:e sergeant, ska kunna placeras och tjänstgöra som telestridsofficer med arbetsplats på en av marinens korvetter behöver han utveckla sin kompetens ytterligare. Under tiden som Marcus utför sitt ordinarie arbete i befattningen som telestridsbefäl är det till viss del en förberedelse för kommande befattning som telestridsofficer. För att kvalificera…

Flygvapnet - "Alltid tillgängligt för insatser där svensk säkerhetspolitik så kräver" I mitten av juni fastställde jag Flygvapnets utvecklingsplan 2013-2022 (FVUP 2013), vilken personalen vid Flygtaktisk stab (FTS) med flera arbetat med under våren. Förutom en generell översyn, kvalitetshöjning och revidering för samstämmighet med FMUP 13, har det även tydliggjorts vad som är beslutad, respektive…

FVI är tillsammans med sin utvecklingssektion på road trip i Flygvapnet för att introducera flygvapnets utvecklingsplan (FVUP). Min uppfattning är att FVUP är genomarbetad och avvägd och inte minst efterlängtad. Försvarsmaktens utvecklingsplan (FMUP) har funnits under ett antal år och har tjänat som en inriktning och ledstång. Nedbrytning till flygvapennivå har i motsvarande utformning fram…

Ett av målen vid Handledarutbildning Utbildningsmetodik är att kunna leda lokala utvecklings- och utbildningsprojekt inom området utbildningsmetodik. Deltagarna ska göra en plan för ett utvecklingsarbete på den plats där de verkar till vardags eller är involverad i. Mikael Gudmundsson introducerar uppgiften. En del av uppgiften på plats är att ta fram en så kallad SWOT-analys…

Igår kväll, tisdagen den 13 mars, hade jag det årliga nöjet att hälsa såväl Marinens musikkår som en mycket förväntansfull publik välkommen till Berwaldhallen i Stockholm och Marininspektörens konsert. Med ett glödande temperament, dansanta rytmer och spännande tongångar framförde Marinens Musikkår, under ledning av dirigent Petter Sundkvist, ett mycket uppskattat konsertprogram med temat ”Eldiga danser”.…

Dags att kasta loss Marinens dag börjar så sakterliga gå mot sitt slut för HMS Falken och ännu ett open ship har tagit slut. Många besökare kom hit för att titta på marinens fartyg. Människor i alla åldrar fyllde upp Falkens däck där de fick sig en rundvandring och kunde ställa frågor eller bara hälsa…

”De personella, professionella och materiella kvalitéer vi har gör att vi är ett av världens bästa Flygvapnet i vår storleksklass. Samtidigt är vi mitt i förändringsprocessen mot IO 2014 som innebär att vi utvecklar vårt Flygvapnet vidare. Vi står gemensamt inför stora utmaningar, vilket ställer krav på oss alla.” Kommunikation, tydlighet, framförhållning, delaktighet och en…

Idag tjuvstartade Marinens dag i Stockholm. Evenemanget genomförs gemensamt av Fjärde sjöstridsflottiljen, Första ubåtsflottiljen och Amfibieregementet; vilket gör att vi kan visa upp en bred bild av Marinen. Marinens dag syftar till att visa upp oss, rekrytera individer till att söka grundläggande militär utbildning (GMU) med inriktning till något av Marinens förband samt att informera…

Flygvapnets utvecklingsplan 2016-2025 (FVUP) fastställdes i slutet av april av Flygvapenchefen. Flygvapenchefen vill med FVUP förmedla sin syn på Flygvapnets utveckling och lyfta fram viktiga fokusområden. Avsikten är att inrikta Flygvapnets tankesätt, det sätt att tänka som ska vara vägledande för Flygvapnets utveckling. Flygvapnets målbild Flygvapnet är och ska över tiden vara en del av…

Den 26 maj arrangerades Marinens dag i Galärparken på Djurgården i Stockholm. 4.sjöstridsflottiljen och Amfibieregementet stod som arrangörer. Besökarna hade bland annat möjlighet att gå ombord på korvetten HMS Gävle, minröjningsfartyget HMS Koster samt stridsbåtar. Huvudsyftet med dagen var att rekrytera nya medarbetare till Marinen och Försvarsmakten. Ett roligt inslag var att även skonerten HMS…

Med anledning av den aktuella försvarsdebatten känns det angeläget att beskriva marinens uppgifter och användande. Jag vill samtidigt ge min syn på utvecklingen av de marina förbandstyperna, dvs. korvettförband, ubåtsförband, amfibieförband, minröjningsförband, sjöoperativ helikopter, samt marin ledning och logistik. Denna korta skrift hoppas jag ökar både förståelse och intresse för marinens del i det svenska…

Foto: Försvarsmakten Under denna vecka har vi på FTS varit ute på Uppsala och Såtenäs garnison för att förmedla Flygvapnets Utvecklingsplan (FVUP). Syftet är att förmedla vägen framåt mot Insatsorganisation 2014 (IO14). Jag återkommer om FVUP under sommaren. De intryck jag fick från LSS är helhet trygghet och utmaningar. Helheten är den självklara roll som…

Flygstridskrafterna ska möta följande krav enligt regeringens Inriktningsbeslut för Försvarsmakten 2010-2014 (Fö2009/1354/MIL). Kraven beskrivs utförligare i Försvarsmaktens Utvecklingsplan (FMUP). • Flygstridskrafterna ska i huvudsak utgöras av stående förband. • Flygstridskrafterna ska primärt utveckla förmåga att verka i Sverige och i vårt närområde. • Flygstridskrafterna ska kunna delta i flyginsatser tillsammans med andra länder i Sverige…

Musik var tidigare en viktig komponent hos militär trupp ute i fält eller till havs. Ursprunget var behovet av signalangivning i den militära verksamheten. Den fyllde också syftet att ingjuta mod i soldater och sjömän. Musiken finns fortfarande kvar i Försvarsmakten och marinen. Försvarsmakten har i dag tre professionella militärmusikkårer varav Marinens musikkår är en…

HMS FALKEN, HMS GÄVLE, HMS KOSTER och AMFIBIEREGEMENTET visar up sig idag på Djurgården i Stockholm. Kom till Junibacken och hälsa på. Vi började kl 1030 och håller på till kl 1500 idag.