På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Ingen hemlig information på Försvarsmaktens webbplats

Webbredaktionen

I en artikel i DN uppmärksammas den katalog över riksintressen för totalförsvarets militära del som publiceras på Försvarsmaktens webbplats.

Försvarsmakten har inte publicerat information som omfattas av sekretess. I Försvarsmaktens riksintressekatalog redovisas endast öppen information. I arbetet att ta fram riksintressekatalogen har beredning genomförts för information om förekomst av vissa anläggningar, vägar, områden med mera i katalogen. Frågan om sekretess för informationen har ingått i beredningen. Kartorna i riksintressekatalogen innehåller inte information om alla anläggningar, områden och liknande som finns i totalförsvarets militära del. Kartorna ger inte hela bilden.

Ett riksintresse är ett mark- eller vattenområde som bedöms ha en nationell betydelse för exempelvis transport, kulturmiljö eller totalförsvaret. Då ett område med särskilda värden har klassats som riksintresse så regleras det i miljöbalken och ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt skadar det värde som pekats ut. Genom att redovisa områden av riksintresse ökar Försvarsmaktens möjlighet att bevaka intresset gentemot konkurrerande markanspråk som annars skulle kunna försvåra nyttjandet av platsen.

I DN:s artikel nämns att kartor och flygfoton under kalla kriget granskades och tvättades. På grund av teknikutvecklingen går det inte att helt utplåna information om platser och områden på jordytan som syns från satellit. Att ta bort information från kartor och flygfoton om sådant som är synligt från satelliter kan dessutom vara kontraproduktivt ur säkerhetssynpunkt. Det leder till vad vi brukar kalla ett negativt utpekande. Idén om att utplåna sådan information är sedan lång tid förlegad. Det som görs är att balansera exponeringen av företeelserna med det övriga samhällets behov av information.

Det är inte alltid som den geografiska placeringen av en anläggning eller ett område som omfattas av sekretess. Vilken verksamhet som sker i och anläggningen eller områdets betydelse för det militära försvaret är mer skyddsvärt – och lättare att dölja.

DN tar även upp att områden med riksintressen tidigare förtecknades i sekretessbelagda handlingar som skickades till länsstyrelserna och som innehöll betydligt mer information. Det är inte samma information som nu finns med i riksintressekatalogen på Försvarsmaktens webbplats. Jämfört med tidigare används en ny systematik för vilken information som ska göras tillgänglig.

Riksintressekatalogen har alltså inte samma innehåll som de äldre handlingarna. Försvarsmakten bedömer att det inte är lämpligt att skicka handlingar med omfattande sekretessbelagd information om anläggningar och områden till länsstyrelser och kommuner. Det skulle leda till en omfattande exponering av informationen utanför Försvarsmakten. Det är angeläget att för det fortsatta arbetet med försvarsplanering stärka säkerhetsskyddet i totalförsvaret.

Mats Ström
Kommunikationsdirektör

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Försvarsmaktens kommunikationsdirektör eller annan chef i myndigheten kommenterar aktuella frågor. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

1 kommentar

  • Dick Pettersson 9 december 2020 21:42

    Jag litar på att ni gör det ni ska. "Sköter Sveriges försvar."

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *