På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Våra kampanjer väcker stort intresse

Webbredaktionen

Just nu och fram till mitten av maj genomför Försvarsmakten en riktad kampanj till unga vuxna. Kampanjen Hur många skäl behöver du? har som övergripande syfte att öka attraktionskraften för Försvarsmaktens militära grundutbildning och för Försvarsmakten som arbetsgivare, både hos de som söker frivilligt och de som är aktuella för totalförsvarsplikt. Vi fokuserar på målgruppen kvinnor och män i åldrarna 18-25 år och under de närmaste veckorna kommer kampanjen att synas i TV, dagstidningar på bio och i utomhusreklam men även i sociala media som t ex Facebook.

Vad syftar kampanjen till?

Kampanjen syftar till att inspirera och väcka ett intresse hos dem som inte tidigare funderat kring Försvarsmakten som en möjlig arbetsgivare. Genom regelbundna mätningar vet vi att när vi kommunicerar med unga kvinnor, men också med många män, upplevs budskap med tydliga militära attribut som vapen och uniformer förvisso som intressant och spännande, men inte alls riktat till dem som en möjlighet. Sammantaget har detta gett oss en grundläggande insikt om att kommunikationen måste vara relevant för mottagaren för att intresse ska uppstå och att den måste ta sin utgångspunkt i den unga målgruppens värld.

Försvarsmaktens kampanjer som genomförts sedan 2010 genererar intresse hos i genomsnitt 30 000 individer varje år, som går vidare och aktivt påbörjar sin ansökan till Försvarsmakten. Kampanjerna är med andra ord effektiva för att skapa ett första intresse hos målgruppen.

Med intresset som de genererar kommer också ett ökat behov av information då kampanjen i sig inte beskriver den komplexa verksamhet som vi genomför varje dag året runt. Därför finns det fördjupad information om alla våra tjänster, om utbildningen och om hur vår vardag ser ut på Försvarsmaktens webbplats, i sociala medier och i möten med målgruppen.

Varför rekryteringskampanjer när totalförsvarsplikten återinförts?

Ett osäkert omvärldsläge, vilket också avspeglar sig i Sveriges närområde, har resulterat i ett nytt inriktningsbeslut för Försvarsmakten som i korthet innebär fokus på nationellt försvar, ökad militär förmåga och uppbyggnad av krigsförbanden. Som en konsekvens av detta har riksdagen också fattat beslut om att, som komplement till det frivilliga inflödet till den militära grundutbildningen, införa en könsneutral plikt.

Försvarsmaktens personalförsörjningssystem kommer alltså att även fortsatt bygga på att individer söker sig frivilligt till oss. Den nyligen beslutade totalförsvarsplikten är komplement till frivilligheten. Det gör att vår kommunikation även i fortsättningen måste vara relevant, intressant och trovärdig för att säkra vår bas av frivilliga som bidrar till den operativa effekten här och nu.

Marcela Sylvander
Kommunikationsdirektör

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Försvarsmaktens kommunikationsdirektör eller annan chef i myndigheten kommenterar aktuella frågor. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

6 kommentarer

 • Thomas Björklund 6 april 2017 20:41

  Kampanjen uppfattas allmänt som amatörmässig och drar bara ett löjets skimmer över Försvarsmakten.

 • Max Haienhjelm Andreasson 14 april 2017 20:30

  Har pratat med flera från mitt umgänge 18-20 år och inte en enda upplever att reklamen förmedlar någon form av möjlighet, ökat intresse eller ens seriöst budskap från FM. Dags att göra reklam värdig en militär organisation.

 • Tobias Christensson 24 april 2017 00:43

  Kampanjen är dålig och speglar på intet sätt yrket. Det känns som om era kampanjer genomförs i syfte att vinna diffusa priser. Sedan värnplikten avslutades har ni lagt över 400 miljoner skattefinansierade kronor på kampanjer och reklam och ändå helt uppenbart misslyckats att locka människor till yrket. Trots intern kritik fortsätter ni på inslagen väg, gång på gång, fullständigt immuna mot synpunkter.

  Testa med att försöka beskriva lite av det arbete som de sökande förväntas att genomföra.

 • Robert Forss 24 april 2017 18:24

  Försvarsmaktens reklamkampanj syftar till att attrahera, i första hand de som inte tidigare har någon relation till vår verksamhet och därmed inte ens överväger FM när de står inför sitt yrkes- eller studieval. En annan viktig målgrupp är de som i dagarna fyller i beredskapsunderlaget och eventuellt kommer att kallas till mönstring inom ramen för totalförsvarsplikt under sommaren. En tredje grupp som kampanjen vänder sig till är föräldrar och närstående till dessa unga vuxna.

  1. Kommunikationen i köpt media (annonser, reklamfilm på TV, banners, mm.) har till uppgift att bryta igenom mediebruset och väcka nyfikenhet och en tanke hos mottagaren. En tanke som ska leda till handling, nämligen att gå in på vår webbplats för att få mer information.

  2. Våra undersökningar visar att inlägg, filmer och artiklar som visar vår materiel, våra soldater och sjömän i aktion skapar stolthet hos våra medarbetare och ger många gillanden från dem som följer oss i sociala medier. Men undersökningarna visar även tydligt att det stora flertalet unga vuxna, som inte har någon relation till FM helt missar kommunikationen där vi visar oss i stridsutrustning, under strapatser eller ceremonier. De upplever inte att kommunikationen vänder sig till dem. Vi blir därmed osynliga för just dem vi vill nå.

  3. Försvarsmaktens konton i sociala medier och våra webbplatser är fyllda av bilder, texter och filmer som produceras både på de lokala förbanden och centralt. Här visar vi upp vår verksamhet, hur vi ser ut och vad vi gör. För den som söker är Internet fyllt av kommunikation som visar vår ”kärnverksamhet”. Men det vore slöseri med pengar att lägga samma kommunikation i våra köpta media. Då skulle vi bara nå dem som redan har en relation till oss.

  4. På vår rekryteringsportal jobb.forsvarsmakten.se möts besökaren av information anpassad både till den som har låg kunskap om vad det innebär att tjänstgöra i FM och fördjupande information till den som är redo att söka en specifik utbildning/befattning. I centrum står tydlig information om vad tjänsten/utbildningen innebär för den enskilde både avseende krav och meriter. På rekryteringsportalen kan besökaren förstås även söka till grundutbildningen eller en ledig tjänst alternativt registrera sina intressen i ”Mitt Försvarsmakten”.

  5. Försvarsmaktens reklamkampanjer är effektiva. De leder till drygt 30 000 intresseanmälningar mot ansökan varje år. Genom mätningar före, under och efter kampanjerna vet vi alltså att vi når målgruppen och genererar ansökningar. Påståendet att kommunikationen inte locka folk till yrket är felaktigt. I dagsläget har vi kö till våra heltidstjänster. Utmaningen ligger i att skapa en högre attraktionskraft för våra deltidstjänster och engagemang inom hemvärnet.

  Robert Forss
  Försvarsmaktens marknadschef

 • Fredrik Jacobsson 25 april 2017 20:14

  Jag tror att hur man som FM-anställd uppfattar reklamen och FM kommunikation med sin målgrupp beror väldigt mycket på vart man befinner sig i FM och vart man befinner sig i samhället.
  Jag är FM-anställd och jag uppfattar det som att man aktivt försöker komma åt den urbaniserade medelklass som tränar Crossfit, köper sojalatte och chiapudding och skänker pengar till Amnesty varje månad.
  Kort sagt sådana som i huvudsak aldrig övervägt ett yrke som soldat eller officer.

  Min personliga tolkning är att man vill ha den kategorin av människor eftersom man inte vill ha in "Rambo-typer", eller ännu värre sådana som skulle söka sig till FM av någon form av nationalistiska skäl.
  Ett sätt att politisera myndigheten alltså, precis på samma sätt som Polismyndigheten har riktat in sin rekrytering de senaste 15 åren.
  Huruvida Polismyndigheten har lyckats eller misslyckats med den rekryteringsstrategin får väl vara upp till den enskilde att avgöra, men för min del så vill jag ha in människor som kan gå långt, utstå fysiska och psykiska kärvheter, ta order och i slutändan utöva extremt våld mot landets fiender. Det är nämligen DEN verkligheten som den absoluta majoriteten av nyanställd FM-personal kommer att hamna i och i slutändan också vårt existensberättigande.
  Det kvittar om dessa är män, kvinnor, gay, straight, vita, svarta , vänster eller höger.
  Klarar du kraven så är du hjärtligt välkommen.

  För att se till att sådana människor också söker sig till FM så bör vi visa den verklighet de skall arbeta i. Vi skall inte locka dem med Petter, feminism och träningsappar fria från militär kontext.
  Vi har alltså I nuläget folk som frivilligt sökt sig till FM, rycker in på GMU och vapenvägrar.
  Dessa har uppenbarligen inte fått förklarat för sig vilken verklighet de kommer att hamna i och det är till stor del FM kommunikationsstrategier som bär ansvaret.

 • Hanna Hollander 23 september 2018 23:33

  Kommentar till Fredrik Jakobsson
  "Det kvittar om dessa är män, kvinnor, gay, straight, vita, svarta , vänster eller höger.
  Klarar du kraven så är du hjärtligt välkommen."

  Om personer som inte är vita, straighta och manliga har bilden av att endast rambo-typer är välkomna och klarar av kraven, så kommer dom inte att söka till Försvarsmakten. I ett första steg är det därför viktigt att visa för dom som traditionellt inte varit inkluderade i Försvarsmakten att dom är välkomna, för att i steg två visa den verklighet arbetet går ut på.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *