Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Dagens Nyheters reportage om specialförbanden

Erik Lagersten

Övning med specialförband

Övning med specialförband

Dagens Nyheter publicerar idag, i bilagan ”Dagens Nyheter. Lördag”, och på nätet ett långt reportage om Försvarsmaktens specialförband. Reportaget ger en bild av Särskilda operationsgruppens (SOG) verksamhet, under såväl utbildning och träning i Sverige, som i insatser internationellt. Försvarsmakten kommenterar normalt inte Särskilda Operationsgruppen eller specialförbandssystemets verksamhet, men har i det här fallet valt att låta DN skildra förbandet.

Öppenhet är en del av Försvarsmaktens värdegrund och det är viktigt, så långt som det är möjligt, att berätta om den högt kvalificerade verksamheten som bedrivs i Försvarsmakten. Det omfattar även specialförbanden, även om begränsningarna med naturlighet är och kommer att vara stora.

Bedömningar av Försvarsmaktens möjligheter att visa sin verksamhet görs utgående från den sekretess som i varierande grad omfattar vår verklighet och dagliga gärning. Detta gäller i synnerhet specialförbanden som i mycket baserar sina faktorer för operativ framgång på andra parametrar än våra reguljära förband.

I det här fallet valde Försvarsmakten att låta DN få inblick i specialförbandssystemet efter att ha vägt en lång rad olika faktorer mot varandra. En sådan avvägning görs varje gång media eller företrädare för andra sektorer i samhället ber att få inblick i verksamhet som omgärdas av sekretess.

Försvarsmakten har säkerställt att reportaget inte innebär att några uppgifter röjs som kan innebära en risk för personalen, försvåra en möjlig framtida insats eller innehåller annan skyddsvärd information enligt gällande regelverk. Den sekretess som normalt omgärdar Försvarsmaktens specialförband gäller fortfarande och aktuell publicering innebär alltså inte någon förändring i Försvarsmaktens generella ställningstagande rörande sekretessen runt specialförbandssystemet.

Erik Lagersten
Informationsdirektör

Officiell blogg

Försvarsmaktens kommunikationsdirektör eller annan chef i myndigheten kommenterar aktuella frågor. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

Mats Ström är kommunikationsdirektör. Han ger uttryck för myndighetens principiella uppfattning, här på bloggen Försvarsmakten kommenterar, när han framträder i media eller i andra sammanhang samt på Försvarsmaktens Facebook-konto och Twitter.


delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *