På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Ingen förundersökning mot bloggar

Webbredaktionen

Under våren dominerades nyhetsflödet under en tid av Svenska Dagbladets uppgifter om att svenskt jaktflyg inte gick upp och mötte ett ryskt flygföretag i Östersjön.* Händelsen som fick smeknamnet ”ryska påsken” väckte berättigade frågor men också beskrivningar och slutsatser av spekulativ karaktär.

I den analys som genomfördes efteråt konstaterade Försvarsmakten att några eller någon av de uppgifter som förekommit kunde bedömas innebära ett men som inte är ringa för rikets säkerhet och anmälde detta till Säkerhetspolisen enligt det regelverk som finns.**

Åklagarmyndigheten överlämnade anmälan till justitiekanslern som fattade beslut om att inte inleda någon förundersökning avseende de uppgifter som publicerats i tidningar och deras nätupplagor. De bloggar som fanns med i Försvarsmaktens anmälan omfattades inte av justitiekanslerns behörighet och återlämnades därför till åklagarkammaren för säkerhetsmål. Denna har sedermera fattat beslut om att inte heller inleda förundersökning avseende de uppgifter som publicerats på bloggarna.

Anmälan från Försvarsmakten väckte i sig en del uppmärksamhet och inte minst ett antal chefredaktörer ställde sig mycket frågande till denna åtgärd med uttalanden om yttrande- och meddelarfrihetens oinskränkthet.

Myndigheten har att följa lag och förordning. När hemliga uppgifter kan ha röjts är myndigheten skyldig att anmäla detta om det kan antas ha medfört men för rikets säkerhet som inte är ringa. Det har ingenting med vad som att skämtsamt har kallats pinsamt hemligt utan precis det som anmälan avser, uppgifter som bedöms utgöra ett men som inte är ringa för rikets säkerhet.

Det har heller ingenting med att myndigheten försöker inskränka eller utöva någon repressiv inställning till det fria ordet. Rätten till yttrande- och meddelarfrihet är grundlagsfäst. Även Försvarsmaktens medarbetare och frivilliga får och uppmuntras fritt att beskriva och debattera sin tjänst och verklighet. Det finns dock vissa begränsningar som följer av verksamhetens natur och som omfattas till exempel av försvarssekretess.

Begränsningarna i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) vad avser bland annat försvarssekretess verkar vissa debattörer omedvetna om eller väljer att bortse ifrån. Det finns vissa inskränkningar i meddelarfriheten när det gäller sådana uppgifter.

Klart är dock att sådana inskränkningar aldrig får användas av företrädare för myndigheten att generellt förhindra eller försvåra för den enskilde att själv välja uttrycks- eller kontaktformer.

Min uppfattning rent principiellt är att de bloggar som aktivast deltar i debatten är väl medvetna om vad som kan sägas och inte kan sägas. Detsamma gäller de journalister som har säkerhets- och försvarspolitik som sitt huvudområde.

Myndigheten konstaterar dock att detta är komplicerat och att det finns behov av utbildningsinsatser inom myndigheten. Syftet är att slå vakt om en livaktig försvarsdebatt där Försvarsmaktens medarbetare kan delta fritt och otvunget samtidigt som dessa är medvetna om de begränsningar som finns i lagstiftningen.

Utbildningen är en rimlig praktisk konsekvens av Försvarsmaktens värdegrund:
Öppenhet, resultat, ansvar.

Erik Lagersten
Informationsdirektör

*Företag militär benämning på flygplan eller fartyg som genomför en specifik övning eller insats i ett område med en uppgift eller order att utföra något.

**Men (långt e) skada

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Försvarsmaktens kommunikationsdirektör eller annan chef i myndigheten kommenterar aktuella frågor. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *