Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

AD dom rörande reservofficersavtalet

Erik Lagersten

Arbetsdomstolen (AD) fastställde 26 juni domen i målet rörande reservofficersavtalet. Det har varit ett långdraget och komplext ärende med flera svåra bedömningsfrågor av principiell art. AD har nu har gett sin syn på hur dessa frågor ska bedömas. Domen omfattar en tvist som rör tolkningen av reservofficersavtalet från 2004. Bakgrund och domskäl går att läsa på Arbetsdomstolens hemsida.Vad gäller reservofficeren i allmänhet kan konstateras att Försvarsmaktens verksamhet har på flera viktiga punkter förändrats sedan 2004, bland annat har den allmänna värnplikten förklarats vilande och ett nytt personalförsörjningssystem, baserat på frivillighet, introducerats. Vidare har ny lagstiftning tillkommit för tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS).

I detta stora förändringstryck har Försvarsmakten inte vidmakthållit och utvecklat reservofficerssystemet i takt med övriga förändringar. Försvarsmakten har därför inlett ett arbete för att utarbeta en ny inriktning för en långsiktigt hållbar försörjning av reservofficerare.

Inriktningen bygger på att behovet av reservofficerare kommer att öka och att reservofficerarna fortsatt kommer att vara en viktig resurs för att dels fortsätta utvecklingen av insatsorganisationen, dels lösa Försvarsmaktens uppgifter.

Erik Lagersten
Informationsdirektör

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Försvarsmaktens kommunikationsdirektör eller annan chef i myndigheten kommenterar aktuella frågor. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

Mats Ström är kommunikationsdirektör. Han ger uttryck för myndighetens principiella uppfattning, här på bloggen Försvarsmakten kommenterar, när han framträder i media eller i andra sammanhang samt på Försvarsmaktens Facebook-konto och Twitter.


delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *