På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Frågor med anledning av införandet PRIO 3-4

Webbredaktionen

Med anledning av främst Wisemans och Chefsingenjörens inlägg om PRIO (och alla de kommentarer i stort och smått som följt) kopplat till det nyligen driftsatta Införande 3-4 vill jag som ansvarig i Försvarsmakten för just PRIO-införandet ge några korta kommentarer och reflektioner.

Varför krävs det att systemet ligger nere för flertalet användare under en tid inför en så pass omfattande driftsättning som den som vi nu gjort undrar många. Det är en klart motiverad fråga.

Huvudskälet är att det är en mycket omfattande mängd information som skall föras över från de gamla systemen till det nya systemet och det gäller att säkerställa att informationen hamnar rätt och att systemets informationsflöden faktiskt fungerar med den nya informationen på plats. Detta görs stegvis för att man vid eventuella problem skall ha klart för sig var problemet berodde på så att det kan rättas.

Införande 3, som är logistikrelaterat, består av en rad funktioner. Reservmaterielförsörjningen ingår i en del som kallas Materiel- och Förnödenhetsförsörjning (MOF). I denna har vi drabbats av problem, det råder ingen diskussion om den saken. Min uppfattning, efter att ha besökt såväl Servicedesk, RESMAT (med centrallager) och FMCL (Försvarsmaktens Centrallager beläget i den vackra gråtonade bygganden vid Arbogainfarten) är att det kommer att krävas en kombination av åtgärder för att komma till rätta med nuvarande problematik. Åtgärderna skall ske skyndsamt men systematiskt. De återfinns inom ett antal områden.

1. Utbildning: Personalen vid centrallagret och vid garnisonslager måste ges utökade möjligheter att lära sig det nya systemet. I detta ligger ren utbildning men även att man över tiden måste lära sig de nya möjligheter som systemet medger men som man av naturliga skäl inte ser förrän efter ett tag. Inför driftsättningen valde vi, rätt eller fel, att utbilda ca 25 % av medarbetarna för att efter driftsättningen genomföra breddutbildning, vilken pågår ända fram till i sommar.

2. Användarinstruktioner: Användarinstruktioner (eller manualer) krävs på såväl övergripande som detaljerad nivå. Här har Försvarsmakten misslyckats med att i tillräcklig tid få fram dessa i tillräcklig omfattning. Det är bara att beklaga och vi (alla berörda: FMLOG, HKV PROD LOG och PRIO) jobbar på att successivt ta fram dessa.

3. Förändrat arbetssätt: Ja, PRIO innebär ett förändrat arbetssätt inom många områden. Det måste alla berörda inse och ta till sig. Erfarenhetsmässigt är detta mycket svårt och tar sin tid, inte minst då de gamla systemen funnits mycket länge och successivt har kunnat förfinas. Därmed inte sagt att det är OK att det förändrade arbetssättet innebär att man får ”betydligt fler knapptryckningar än tidigare”. Det måste givetvis vara minst lika effektivt i morgon som igår.

4. Systemändringar: Det är helt klart att det kommer att krävas vissa justeringar av systemet (PRIO) för att vi skall nå såväl effektivitets- som användarvänlighetskrav inom materiel- och förnödenhetsförsörjningen. Några förändringar är redan införda för att förenkla ”plocklösningen”, som är en flaskhals men det kommer mera. Är det inte då ett misslyckande att efter 2 års utvecklingsarbete behöva börja med att bygga om frågar sig någon. Jo, det är det nog, måste man svara på den frågan. Samtidigt gäller det att ha respekt för att vår verksamhet är komplex och att allt inte går att förutse i detalj trots att vi haft expertis från berörda enheter med i arbetet.

5. Support: Att problem skulle uppstå vid driftsättningen någonstans hade vi förutsett. Dock visste vi inte exakt var eller inom vilket område detta skulle ske. Därför hade vi skapat ett team och en funktion kallad ”Extraordinär support” (EOS) mellan FM och IBM. Det är det teamet som nu under ett antal veckor med stora insatser som är värda all respekt stöttar verksamheten ute på de respektive lagren i FM. Det kommer vi att fortsätta göra till dess vi känner att det fungerar på ett tillfredsställande sätt.

PRIO är, och kommer att vara, en stor utmaning för Försvarsmakten att få på plats och att kunna utnyttja på mest effektiva sätt. Det har vi vetat om hela tiden. Det är också den erfarenhet vi fått från Norge, Danmark, Finland, Kanada och Tyskland m.fl. länder som använder SAP-systemet på ett likartat sätt som vi gör. Det som ger i vart fall mig kraft är att när vi samarbetar med dessa länder i frågor kring PRIO, vilket sker i det nordiska samarbetet NORDEFCO samt i den internationella användargruppen för SAP inom Försvarssektorn DEIG (Defence Interest Group), är att alla som vi diskuterar med också är eniga om att systemet, väl på plats, är en grundbult för att ländernas försvar skall kunna leverera efterfrågad förmåga nationellt och internationellt.

Vi har bara börjat smaka på det ännu i och med fjolårets uppsättande av flygvapnets Libyeninsats. PRIO användes där för första gången såväl för att sätta upp och löpande hantera ekonomin som att sätta upp och hantera den ingående organisationsstrukturen med ingående personal. Det gick mycket snabbt och höll mycket hög kvalitet både före, under och efter insatsen. Något större mått av ”cred” för Libyeninsatsen har dock inte PRIO fått officiellt men systemet var en av många möjliggörare.

I det stora hela gäller som alltid krigföringens första grundregel för ett lyckat slutresultat: Sätt upp ett mål och håll fast vid det. Det gör jag, och det gör alla vi som jobbar med att utveckla PRIO. Idag och i morgon. Det kräver dock stora ansträngningar, men det brukar vår verksamhet göra och jag är stolt över de ansträngningar som min personal (och många andra) gör för att systemet skall bli just det stöd som Försvarsmakten eftersträvar och förtjänar.

Thomas Engevall
Flottiljamiral
Chef för PRIO-införandet i FM

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Försvarsmaktens kommunikationsdirektör eller annan chef i myndigheten kommenterar aktuella frågor. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

6 kommentarer

 • Alf 27 mars 2012 22:04

  Införandet av PRIO ska enligt (obekräftad) uppgift till dags dato uppgå till cirka 4 miljarder. Eftersom införande 5-6 finns på agendan är slutnotan något diffus. Den är även diffus pga alla de indirekta kostnader som uppstår när PRIO "stjäl" arbetstid och andra arbetsuppgifter löses på ett mycket sämre sätt än tidigare. Långa telefonsamtal till supporten, diskussioner mellan kollegor som försöker hjälpa varandra är också sådant som stjäl tid från våra huvuduppgifter. Enligt en annan uppgift är det tänkt att PRIO skall spara in ca 270 miljoner kronor om året.

  Vad var det som blev bättre och billigare med PRIO om vi måste behålla detta förlegade system i cirka 20 år till för att det skall löna sig?

  • Alf Alf 27 maj 2012 21:56

   2 månader har gått och fortfarande inget svar på frågan:

   Vad var det som blev bättre och billigare med PRIO om vi måste behålla detta förlegade system i cirka 20 år till för att det skall löna sig?

   Jag tolkar det som att det inte finns något överhuvudtaget som blev varken bättre eller billigare.

   Har jag rätt?

 • B Stolphammar 13 april 2012 12:51

  Det är en utopi att tro att FM skulle ändra inriktning i införandet av PRIO, ett system som man redan lagt ned så mycket pengar i försvarar man naturligtvis med outtröttlig invishet.

  Oavsett hur många uppenbara brister och hur mycket problem och stress som personalen varje dag tvingas uppleva pga PRIO, så driver man det naturligtvis vidare.

  Orsaken till det är då kanske inte logisk utan ekonomisk!

 • J Persson 15 april 2012 18:57

  Hela införandet av PRIO är för mig ett hån gentemot oss som finns ute i verksamheten och berörs av denna.

  Vilken annan(civil) verksamhet hade kört systemen parallellt innan och fasställt driften på det nya systemet innan man tog bort det gamla.

  Sen finner jag det märklgit att man inte tagit lärdom av de andra multinationella företagen som provat och förkastat PRIO.

  I grund o botten handlar detta till mtk om trovärdighet för mig som är beroende av PRIO.

  Tack vare PRIO står 80% av förbandet stilla utan fordon just pga man inte kan beställa reservdelar. Hur är det möjligt???

  Detta är inte okej. O jag håller dig ansvarig Engevall.

 • sven wergård 4 juni 2012 13:11

  Tyvär torde det bara va att konstatera att man har gått för fort fram. Det är beklagligt att inte herrar aktiva officerare förstått bättre. Alltför få diskussionsinlägg -- de flesta ställer in sig i ledet !?

  ÖB första kommentar var "..det går för fort." Sedan rättade även han in sig i ledet.

  Varför ta bort värnplikten innan man fått fast mark undern fötterna? De förband som nu planeras är alltför få för att trovärdigt sägas kjunna försvara vårt land. Två brigader -- sic!!

  Varför dra ner Hemvärnet till 22 000 man -- denna billiga och effektiva frivillgrörelse. Kanske Hemvärnet skulle kunna ges uppdraget att utbilda värnplikiiga (trots frivillgstämpeln). Detta skulle ge underlag till rekrytering både av soldater och sjöman och av Hemvärnssoldater!!

 • Om jag ville slå ut Sveriges försvar | Fröjdhpunktse 8 september 2012 11:45

  [...] för det. Det är utvecklat av (ö)kända tyska IT-mastodonten SAP och har hittills i olika grad slagit ut Tysklands, Norges, Danmarks och Kanadas [...]

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *