Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Kunskap nyckel till anställning

admin

Värnpliktsrådet har i en undersökning kommit fram till att endast en av tio är mycket intresserade att genomföra den grundläggande militära utbildningen. Av dessa skulle drygt hälften vara intresserade att ta anställning som kontinuerligt eller tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman. Det är svar som delvis bygger på kunskapsbrist och ett problem vi i Försvarsmakten identifierat.

Inför övergången till ett rekryterat försvar har vi själva genomfört en rad undersökningar både bland allmänheten och mer specifikt bland unga. Vi behövde helt enkelt få klart för oss hur utgångsläget såg ut.

Våra resultat bekräftar till delar det som värnpliktsrådet lyfter fram – att intresset är begränsat. Men vi har borrat djupare än så och försökt ta reda på vad som påverkar intresse och ställningstagande.

En sak sticker ut: Kunskapen om Försvarsmakten som organisation och arbetsgivare är väldigt låg – speciellt bland unga. Syftet med Försvarsmakten är för dem oklart.

Den kunskap de har bygger på historier från lumparlivet, amerikanska filmer och daglig nyhetsrapportering. Något som skapar en stereotyp bild av Försvarsmakten som organisation och som gör att vi inte uppfattas som en arbetsgivare – vi är inte ens ett alternativ, finns inte med på kartan.

Vi är dessutom en organisation med en stark manlig prägel. Därför vet vi att det kommer att bli en utmaning att rekrytera kvinnor i den omfattning vi skulle vilja.
Med låg eller ringa kunskap är det svårt att ta ställning till intresse. Än svårare blir frågan om viljan att arbeta som soldat eller sjöman i en bransch som aldrig funnits på arbetsmarknaden tidigare.

Att i det läget fråga om intresset för anställning på det sätt värnpliktsrådet gjort ger – föga överraskande – de svar enkäten visade.

Vi i Försvarsmakten arbetar dock vidare. Främst i två spår:
O Att stärka tilltron till och öka kunskapen om Försvarsmakten.
O Att etablera Försvarsmakten som arbetsgivare.

När detta skrivs genomför Försvarsmakten sin största kampanj hittills. Den syftar till att väcka intresse, diskussion och eftertanke och lägga grunden till ökad kunskap, lyfta intresset och bana väg för vår rekrytering. En kampanj som kommer att fortsätta etappvis.

I dag kommunicerar vi via stortavlor, tidningsannonser, TV-reklam och sociala medier. I augusti är det dags för nästa steg. Då ska Försvarsmakten etableras som arbetsgivare – både i stora centrala kampanjer men också genom lokala aktiviteter på förbanden. Vi vill bli ett attraktivt alternativ på arbetsmarknaden. Alltså måste vi synas.

Det som sker i augusti ska bana väg för rekrytering av den första omgången soldater och sjömän som ska anställas efter genomförd utbildning under 2011.
Men även efter augusti planerar vi att fortsätta med attraktionsskapande åtgärder. Det är något som blir en naturlig del av Försvarsmaktens verksamhet.

Vi vet vilka knappar som väcker intresse eller hinder hos våra målgrupper. Men vi måste skapa förväntningar som vi kan leva upp till. Vårt erbjudande är inte hugget i sten. Vi måste vara lyhörda och anpassa oss.

Skygglappar har vi inte. Utmaningen är stor och innebär en hel del arbete. Det kommer inte att ske över en natt. Men vi är fulla av tillförsikt.
Per-Olof Stålesjö, Försvarsmaktens personaldirektör

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Försvarsmaktens kommunikationsdirektör eller annan chef i myndigheten kommenterar aktuella frågor. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

Mats Ström är kommunikationsdirektör. Han ger uttryck för myndighetens principiella uppfattning, här på bloggen Försvarsmakten kommenterar, när han framträder i media eller i andra sammanhang samt på Försvarsmaktens Facebook-konto och Twitter.


delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *