På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Försvarsmaktens resultat första kvartalet 2010

Webbredaktionen

Den 30 april lämnade Försvarsmakten årets första kvartalsredovisning till regeringen. Resultatet för vår verksamhet följer planen och våra uppdrag utförs inom ekonomisk ram. Vi genomför insatser på platser runtom i världen, vi värnar svenskt territorium och stöder både civil verksamhet och andra myndigheter. Vi tar fortsatt stora krafttag när det gäller personalreformen och samtidigt inför vi successivt vårt resurs- och ekonomiledningssystem PRIO som ska möjliggöra bättre styrning och kontroll.

Det är inte många månader kvar till dess att skiftet från plikt till frivillighet sker. Man kan tala om en stundande kulturrevolution när Försvarsmakten blir en av Sveriges största rekryterare och det förutsätter att vi blir en än mer attraktiv arbetsgivare. Därför arbetar vi för att våra chefer och ledare ska vara väl förberedda att ta emot Sveriges unga kvinnor och män i ett frivilligt försvar. Det finns glädjande siffror som visar att cirka 80 procent av den sista kullen värnpliktiga frivilligt vill fullfölja sin utbildning.

En annan god nyhet är att det första kvartalsresultatet medger att vi tidigarelägger anställningen av 300 soldater från och med 1 augusti, anställningar som i planen var tänkta att ske först 2011. Om verksamheten fortsätter att utvecklas positivt så eftersträvar vi att tidigarelägga anställning av ytterligare 300 soldater, men beslut tas först senare under våren. Anställningarna ger bättre stabilitet i utvecklingen och bemanningen av vår nya insatsorganisation.

Regeringens vårproposition gav ett antal viktiga besked, inte minst det om nästa ubåtsgeneration. Den kanske största frågan som vi just nu bereder är en eventuell anskaffning av ny medeltung helikopter. Regeringen begär riksdagens bemyndigande för att fatta beslut efter halvårsskiftet och innan dess ska Försvarsmakten redovisa konsekvenser i materielplanen. En anskaffning av ett befintligt inarbetat system innebär att vi kontinuerligt kan ha helikopterförmåga i internationell insats.

Vi har i dagarna fått regeringsbeslut om anskaffning av ny taktisk obemannad flygfarkost, TUAV, som vi hoppas ha på plats i Afghanistan hösten 2011. Det är ett mycket viktigt bidrag för att få nödvändiga underrättelser i insatsområdet.

Av fakta nedan framgår i korthet de huvudsakliga aktiviteter som vi bidragit med nationellt och internationellt. Jag vill särskilt framhålla att vi i många olika internationella sammanhang får mycket stor erkänsla för det vi utför. Tyvärr kommer det sällan fram i den offentliga debatten, utan fokus hamnar ofta på våra problemområden. Visst återstår många utmaningar, men det finns många goda resultat att ta fasta på.

Jan Salestrand, chef för ledningsstaben

Fakta
I kvartalsrapporten kan man bland annat läsa att Försvarsmakten under årets första tre månader hanterat fyra kränkningar av svenskt luftterritorium och tre situationer där fartyg befann sig på svenskt territorialvatten utan tillstånd. Myndigheten genomförde åtta insatser i enlighet med lagen om skydd mot olyckor och stödde civil verksamhet i 37 insatser. Stöd till Banverket lämnades i samband med snöröjning på flera orter i Sverige.

I Afghanistan inträffade en allvarlig incident i februari, då två svenska soldater och en afghansk tolk stupade. Trots detta bedöms att det svenska styrkebidraget påtagligt bidrar till att normalisera och stabilisera säkerhetsläget i ansvarsområdet. Det svenska styrkebidraget till Isaf består av cirka 500 befattningar.

I Kosovo har förberedelser för avveckling av Camp Victoria inletts. Det svenska styrkebidraget till KFOR uppgår till 251 befattningar.

I Adenviken utanför Somalias kust baserades Sveriges styrka ME 02 i operationsområdet. Det svenska styrkebidraget i EU-insatsen Eunavfor, operation Atalanta, uppgår till 183 befattningar. I Eunavfor deltar tolv länder och Sverige leder insatsen från mitten av april till mitten av augusti.

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Försvarsmaktens kommunikationsdirektör eller annan chef i myndigheten kommenterar aktuella frågor. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *