På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Flottans fantastiska Skonerter levererar än idag

Segelutbildning på särskilda skolfartyg har bedrivits inom svenska flottan sedan 1796(HMS Diana) och har sedan dess pågått oavbrutet. Den här historien tar sin början i mitten av 1900 talet.

Chefen för Marinen gav 1943 marinstaben ett uppdrag att inkomma med: ”typförslag och ungefärlig kostnadsberäkning för byggandet av ett skonerttacklat skolskepp med plats för omkring 40 elever. Vid typvalet bör strävan att göra fartyget särskilt välseglande stå tillbaka för önskan att riggen ger besättningen möjlighet till arbete såväl på däck som till väders”(Hämtat ur boken ”Marinens Skonerter”). Uppgiften kom att utföras av dåvarande marindirektören Tore Herlin som bland annat var ansvarig för ritningarna till landskapsjagarna Öland och Uppland, sjödugliga, effektiva och vackra stridsfartyg, som väckte uppmärksamhet. Även som segelbåtskonstruktör var Tore Herlin mycket känd och uppskattad i civila kretsar.

I ett brev den 12 januari 1946 beslöt konungen att två skonerter av den typ Tore Herlin ritat skulle byggas som ersättning för de då i tjänst varande fullriggarna Jarramas och Najaden.

Namnen till skonerterna har en lång historia:

Namnet Falken har gamla anor inom Svenska flottan. Redan på Gustaf Wasas tid fanns fartyg med namnen  Vita Falken, Calmare Falken och Finska Falken. 1631 sjösattes ett 20 kanoners skepp med namnet Falken. Detta förliste 1651 men efterträdaren kom året därpå och hade 32 kanoner. På Karl XI:s tid bars namnet av ett 26-kanoners skepp med 120 mans besättning. Hon sjösattes 1689.

Skeppsgossebriggen Falken byggdes år 1877 på Karlskronas Örlogsvarv. Hon strandade i bränningarna vid Svanesund (Orust) 1918 och många trodde hon var förlorad. Hon räddades dock och seglade i skeppsgosseavdelningen fram till 1939. Hon såldes till en privatperson 1943 och vidare till Tyskland 1947. Med 21 personer ombord, flera svenskar, men de allra flesta var flyktingar från de Baltiska staterna och Tyskland lämnade Falken Sverige i december samma år. Efter en strapatsrik resa kom fartyget till Buenos Aries(Argentina) i juli 1948. Därefter ändrades hon om till lastfartyg. Den 9 maj 1967 förliste hon i Valparaisos hamn (Chile)

Endast en gång tidigare har ett örlogsfartyg hetat Gladan. En lastbrigg som byggdes på Karlskronas Örlogsvarv 1857. Hon användes bla för att hämta  den sk Nordenskjöldska järnmeteroiten på Discoön vid Grönlands västkust. 1872-1873 deltog hon i polarexpeditioner och gjordes om till övningsfartyg för skeppsgossar 1881. Hon kom att segla fram till 1924 då hon utrangerades och användes som omklädningslokal för varvsarbetare. 1942 sjönk hon och sprängdes av dykare. Den kanske mer kända Stockholmsbriggen “Tre kronor af Stockholm” byggs idag efter “gamla” Gladans ritningar.

Kölen till Gladan sträcktes den 28 maj 1946 vid Stockholms örlogsvarv och den 14 november samma år sjösattes hon. Den 15 april 1947 hissades befälstecknet och den 21 april var fartyget klart för besiktning och provturer. Den 2 juni 1947 levererades Gladan till flottan.

Falken kölsträcktes omedelbart efter Gladans stapelavlöpning på samma bädd som systerfartyget och sjösattes den 12 juni 1947. Den 23 september hissades befälstecknet för första gången och den 1 oktober levererades fartyget till flottan efter avslutade provturer.

Fartygen har byggts om och moderniserats i omgångar sedan dess och detta görs fortlöpande för att möta nya krav för att fortsätta segla i många år till.

Fotnot: Delar av texten är hämtat ur boken ”Marinens Skonerter”(ISBN nr: 91-630-4854-X)

 

Teknisk data/Technical data

Allmänt

HMS Gladan och Falken är två skonerter som sjösattes 1946/47. Fartyget har två master och ett peke.

Deplacement: 225 ton

Längd (LOA): 39,3 m

Längd (LVL): 34,4 m

Bredd: 7,2 m

Djupgående: 4,2 m

Höjd över vattnet (KVL): 31,4 m

Maxfart maskindrift: ca 10 knop

Maxfart segel: ca 15 knop

Löpande tacklingslängd: 5200 meter

Tacklings totala längd: 7200 meter

Normal segelarea: 480 m2

Total segelarea: 680 m2

Antal segel: 9 st

Besättninge: 7 Officerare, 5 sjömän, 26 elevplatser.

Huvudmaskin: Scania DI 09, 296kW, 5 Cyl, 9l

Hjälpmaskin: Två st dieselmaskiner av märket Cummins 6BT T5,9-D(M), generator 70 kVA, 115 A.

Caterpillar Marine Gen Set C2.2, 18kW. 4 Cylindrig, 2.2l dieselmotor.

Vattentillverkning: Omvänd OSMOS där vi kan tillverka ca 3 m3/dygn.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Technical data

HMS Gladan and Falken are two schooners launched in 1946/47 . The ship has two masts and a bowsprit.

Displacement: 225 tons

Length ( LOA ) : 39.3 m

Height ( LVL) : 34.4 m

Beam: 7.2 m

Draught: 4.2 m

Height above water ( KVL ) : 31.4 m

Max speed engine: approx 10 knots

Max speed sailing: approx 15 knots

Continuous rigging  Length : 5200 meters Riggings total length : 7200 meters

Normal sail area : 480 m2 Total sail area : 680 m2

Number of sails: 9 sails

Crew : 7 Officers , 5 sailors , 26 trainees.

Main engine : Scania DI 09, 296kW , 5 Cyl , 9l

Marine auxillary : Two pieces of diesel engine of make Cummins 6BT T5,9 -D ( M) , generator 70 kVA, 115 A.

Caterpillar Marine Gen. Set C2.2 , 18kW . 4 -cylinder , 2.2l diesel engine.

Water Manufacturing: Reverse osmosis where we can produce about 3 m3/ day .