Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Validering av radartäckning, WAM

f7vader

I stort sett all förflyttning som sker i luftrummet koordineras och kontrolleras av luftfartsverket. Deras främsta arbetsverktyg är radar, som med hjälp av elektromagnetisk strålning identifierar avstånd, höjd och eventuellt färdriktning för olika föremål.

Landvetters radar kommer stängas ner för underhåll och man kommer istället använda ett fast system som förkortas WAM (Wide Area Multilateration), som istället bygger på triangulering. Fördelen med WAM jämfört med radar är att den inte innehåller några rörliga delar som kan gå sönder. Ytterligare fördelar är att noggrannheten i WAM är bättre än i traditionell radar vilket leder till högre flygsäkerhet. Med WAM kan LFV också få täckning på platser i Sverige där det tidigare inte har funnits någon eller dålig täckning.

I samband med väderflygning fick vi uppgift att hjälpa till med övergången, att validera i vårt närområde.

På den vänstra bilden ser vi rutten medans den högra visar aktuell höjd och gröna eller röda värden beroende på täckning.

Under flygningen dirigerades vi i höjd och riktning av utsedd flygledare. Vid några tillfällen tvingades vi stiga bl.a. på grund av hinder/terräng. Över Vänern dirigerades vi att gira österut och sjunka. De rådande väderförhållanden och motljus gjorde att optiskt fenomen uppstod där den upplevda horisonten försvinner ner i vattnet. Flygförare är tränade att hela tiden stämma av med instrumenten som talar om höjd och riktning men goda väderförhållanden kan göra att man slappnar av och dyker det då upp liknande optiska fenomen finns risk att man missbedömer höjden med katastrofalt resultat.

(På länken nedan kan man hitta en kort film där vi kommer in lågt över Hindens rev.)

https://www.facebook.com/fmvadertjanst/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf

Valideringen gick bra och vi kommer ha god, till och med bättre täckning med WAM när Landvetter radarn underhålls.

Met. Henrik Sjöman

Personlig blogg

Bloggen om Försvarsmaktens vädertjänst och hur det är att jobba som försvarsmeteorolog.

0 kommentarer

delta i diskussionen ↓

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.