På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Flygvapnets stiftelseråd

Louise Levin

Flygvapnets stiftelseråd etablerades efter det att ÖB år 2020 tagit beslut om att utlokalisera ansvaret för Försvarsmaktens stiftelser till respektive försvarsgren. Tidigare sköttes hanteringen av stiftelserna centralt från Försvarsmaktens juridiska enhet. Flygvapnets stiftelseråd förvaltar tre stiftelser där det finns möjlighet att söka medel ur två.

Flygvapnets stiftelser

  • Framlidna konstnärinna Ingeborg Åkermans hjälpstiftelse
  • Stiftelsen till Gunnar Göthenqvists minne
  • Stiftelsen Thomas Andersson minnesfond

Framlidna konstnärinna Ingeborg Åkermans hjälpstiftelse

Konstnärinnan Ingeborg Åkerman var verksam i Malmö fram till sin död år 1960. Ingeborg Åkerman, som var dotter till löjtnant Vilhelm Georg Åkerman, skrev i sitt testamente en önskan om att ett en del av hennes kvarlåtenskap skulle tillfalla Flygvapnet. I testamentet fanns inga närmare föreskrifter om hur medlen skulle användas. Med anledning av detta beslutade Hans Kungliga Majestät Gustaf VI Adolf år 1962 att stiftelsens medel ska användas till understöd åt behövande änkor till personal vid Flygvapnet som omkommit genom olycka. Medlen ska även användas till andra personer som varit beroende av personal vid Flygvapnet som har förolyckats, eller efterlevande till personal vid Flygvapnet som har avlidit av annan orsak än olyckshändelse. Det finns möjlighet att ansöka om medel ur Framlidna konstnärinnan Ingeborg Åkermans hjälpstiftelse.

Stiftelsen till Gunnar Göthenqvists minne

Den 3:e mars år 1948 havererade två militära skolflygplan under snötjocka i närheten av Gräsjöfjället på gränsen mellan Jämtland och Härjedalen. Haveriet skedde under en flygning från Frösön till Rättvik. Gunnar Göthenqvist som befann sig ombord på planet som volontär förolyckas vid kraschen1. Efter Gunnar Göthenqvist bortgång upprättade föräldrarna genom ett testamente stiftelsen till hans minne.

Stiftelsens ändamål är att dela ut medel till i första hand behövande efterlevande till unga svenska flygare som omkommit vid en flygolycka. ”Att utdela medel till behövande efterlevande till svenska flygare som genom timad flygolycka ljutit en bråd död”. I andra hand kan medel delas ut till personal vid Flygvapnet som har skadats i en flygolycka. I tredje hand kan medel delas ut till personal vid Flygvapnet som skadats vid annat olycksfall i arbetet än flygtjänst. Vidare kan stiftelsen dela ut medel till behövande efterlevande till personal vid Flygvapnet som omkommit vid annat olycksfall i arbetet än flygolycka. Det finns möjlighet att ansöka om medel ur Stiftelsen till Gunnar Göthenqvists minne.

Stiftelsen Thomas Andersson minnesfond

Den 24 september år 1970 var en rote, bestående av två J 35 Draken, på väg tillbaka till Visby efter en avslutad övning. Vid återflygningen mot basen skulle roten öva avancerad flygning på en anbefalld höjd av 2 000–6 000 meter. Rotechefen tappade under flygningen kontakten med Thomas Anderssons plan och han kunde inte upptäcka sitt följeplan någonstans. Larm gick ut till Visbybasen och de sände ut en räddningshelikopter som kunde konstatera att Thomas Anderssons plan hade havererat vid Smitts Kräklingbo utanför Norrköping. Thomas Andersson omkom vid haveriet, han var ensam i planet2. Till minne av sin bror testamenterade framlidna Ulla-Britta Bränfeldt en del av sin kvarlåtenskap till Flygvapnet. Efter hennes bortgång år 2018 bildades Stiftelsen Thomas Anderssons minnesfond.

Stiftelsens ändamål att främja fostran och utbildning av elever som utbildas till blivande stridspiloter inom det svenska flygvapnet, genom att årligen utdela ett stipendium till hans ära och levande. Stipendiet beslutas i dialog mellan Flygvapnets stiftelseråd och Luftstridsskolan. Det går inte att ansöka om medel ur Stiftelsen Thomas Anderssons minnesfond.

Ansökan om medel

Ansökan om medel ur stiftelsen Framlidna konstnärinna Ingeborg Åkermans hjälpstiftelse samt Stiftelsen till Gunnar Göthenqvists minne sker genom email till fv-stiftelserad@mil.se. Ansökningar om medel för nästkommande kalenderår skall vara Flygvapnet tillhanda senast 31 september året innan.

Flygvapnets stiftelseråd. Från vänster, flygstabschefen överste Dennis Hedström, ställföreträdande flygvapenchefen brigadgeneral Anders Persson, sekreterare flygstabschefen Roya Svedare och flygvapenförvaltaren Ulrik Danielsson. Foto: Angela Ullman/Försvarsmakten

1 Källa: Svenska Dagbladets årsbok tjugosjätte årgången
2  Källa: Gotlandsförsvarshistoria.se.

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Chefer i flygvapnet kommenterar och lyfter frågor och idéer för diskussion. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *