På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Flygvapenchefens läslista 2019

FVI Sekreterare

Flygvapenchefens läslista är en sammanställning av litteratur tänkt att inspirera, mana till eftertanke och stimulera alla flygvapenmedarbetare till att reflektera och bidra till fortsatt utveckling av Flygvapnet. Det är genom personalens engagemang och vilja att alltid göra sitt bästa vi kan utvecklas; visionärt, doktrinärt och förmågemässigt. Min läslista 2019 utgörs av 15 titlar samt ett urval intressanta artiklar och i år även en film. Vissa titlar finns med sedan 2018 och det beror på att de är alltjämt relevanta och förtjänar uppmärksamhet även i år.

Rådande omvärldsläge och den tydliga återgången till fokus på nationellt försvar samt förstärkning av den svenska militära förmågan återspeglas i Försvarsberedningens slutrapport 2019 ”Värnkraft”. Denna rapport utgör fonden till den politiska styrning som kommer att ges inom ramen för nästa års försvarsbeslut. ”Fredens illusioner” är en fond att reflektera kring utifrån vad som hänt under de senaste 20 åren av neddragningar. FOI rapport ” Bursting the bubble, Russian A2/AD in the Baltic sea region: Capabilities, Countermeasures and implications” är en utmärkt analys av ett av de hot vi lever med i vår närhet.

Flygvapnet är mer än en organisation. Flygvapnet representerar idén att nyttjandet av den tredje dimensionen i grunden förändrat krigföringen. Genom åren har idén utvecklats till en kultur, ett uttryck för en identitet, att tillhöra Flygvapnet. Flygvapnets särart bidrar med unika operativa förmågor till Försvarsmakten och den gemensamma striden. Luftmakt, eller ”Air power” på engelska är ett mångfacetterat begrepp som är i ständig utveckling. Jag vill bl.a. rekommendera ”Routledge handbook of air power” som vår norske kollega John-Andreas Olsens är redaktör för och som med stöd av ett antal välrenommerade medförfattare tecknar en bred bild av såväl politiska drivkrafter bakom som militär nytta med luftmakt.

Flygvapnet måste kunna verka inom hela konfliktspektrumet, det vill säga alla konflikstadier, konflikttyper och konfliktnivåer. Därför krävs en välkoordinerad, stabil och sammanhängande verksamhet under lång tid för att inrikta och möjliggöra verklig nytta av den forskning och teknikutveckling som sker och bygga vidare på det som byggts upp under drygt 90 år och bana väg för kommande generationer av Flygvapenmedarbetare. För att påvisa vikten av att dessa generationer utgörs av såväl kvinnor som män vill jag i årets läslista särskilt nämna Shoot like a girl av Mary Jennings Hegar. Boken kan tjäna som inspiration för kvinnor i FV men är lika läsvärd och tänkvärd för män.

I vårt yrke behöver vi ibland reflektera över vår ibland brutala historia och hur det militära maktmedlet använts och används. Med anledning av att det i år är 75 år sedan de allierade genomförde landstigningen i Normandie för att slutligt befria Europa rekommenderar jag den välkände historikern och författaren Antony Beevors ”D-dagen.- Slaget om Normandie” som beskriver skeendet fram till befrielsen av Paris.

Skönlitterärt 

 • Måsen – Richard Bach, 1973 ISBN 9789113017259
  • Boken beskriver själva essensen i flygandet o upplevandet av den tredje dimensinen. Lättläst o inspirerande.

Säkerhetspolitik

 • Fredens illusioner – Wilhelm Agrell, 2010 ISBN 9789173535137
  • En intressant betraktelse över den svenska försvarsavvecklingen under 90-talet o drivkrafterna bakom samt konsekvenserna därav.

Doktrin/Strategi/Taktik

 • Routledge Handbook of air power – John Andreas Olsen, 2018 ISBN 9781138632608
  • John-Andreas Olsen är redaktör för boken som är det allra senaste verket som avhandlar luftmakt. Den innehåller bland annat kostnadsaspekter såväl som ett avsnitt om Ryssland. Boken ger en heltäckande bild om luftmakt och finns på RAF och USAF Reading list.
 • The mind of war, John Boyd and american security – Grant T. Hammond, 2001 ISBN 9781588341785
  • Boyd bör läsas av alla flygare då hans tankar är en viktig bas i mycket av modern luftmaktsteori, inte minst hans OODA-loop. Boyd låg också bakom den så kallade energy-maneuverability (E-M)-teorin som påverkade utformningen av bl.a. F-15 och F-16.
 • Strategy, air strike and small nations – Shaun Clarke RNZAF, 1999 ISBN 0 642 26547X
  • Övlt Clarke ger ett småstatsperspektiv på luftmakt och problematiserar hur en mindre stat, ofta strategiskt defensiv påverkas av krigets lagar och även kan nyttja dem till sin fördel. Hans tes är SPOT-bombing (Strategic Persuasion Oriented Targeting) som ett ”paradigm” för små nationer syftande till att nyttja taktisk snarare än numerisk eller teknologisk överlägsenhet för strategiska effekter.
 • Det moderna trettioåriga kriget- Europa 1914-1945 – Klas-Göran Karlsson, Natur & Kultur, Stockholm, 2019. ISBN 978-91-27-15370-7.
  • Man kan inte förstå skottet som Adolf Hitler dödade sig själv med 1945 utan att gå tillbaka till det skott som Gavrilo Princip avfyrade 1914. Epoken bildar ett slags modernt trettioårigt krig – inte utan likheter med det trettioåriga krig som utspelades på samma område tre hundra år tidigare. Här skildrar professor Klas-Göran Karlsson den tid då Europa nådde sin absoluta nollpunkt, samt de lärdomar vi kan dra för att inte hamna där igen.
 • Shoot like a girl – Mary Jennings Hegar, Penguin USA, 2018, ISBN 9781101988442. (Boken finns också på Storytel).
  • Hegar är tidigare Blackhawk-pilot med 3 vändor i Afghanistan. Hon beskriver sina erfarenheter av att vara kvinna, officer och sedan pilot i USAF och Air National Guard. Det man slås av är hennes oerhörda viljestyrka trots alla hinder och sexuella trakasserier som hon mötte. Hon fick bl.a. DFC för ett av uppdragen i Afghanistan. Hegar låg också bakom att USA öppnade upp alla stridande befattningar för kvinnor, då hon drog Leon Panetta inför domstol för att få bort förbudet mot kvinnor i stridande befattningar. Boken är värd att reflektera över när det gäller vilka hinder och utmaningar som kvinnor ställs inför som officerare i en starkt mansdominerad värld.
 • Viper pilot – Dan Hampton, Harper Collins, 2013, ISBN 9780062130341
  • SEAD/DEAD är en förmåga vi behöver lära oss mer om, inte minst för att bättre förstå våra partners och vilka förmågor de kan leverera. Dan Hampton skriver om sina erfarenheter som USAF:s meste SEAD-pilot med början strax innan Gulfkriget och slut för några år sedan. Boken ger en bra inblick i komplexiteten att genomföra SEAD och vilken enabler SEAD är, samt erfarenheter av att operera mot luftvärn.

Framtid

 • 21 tankar om det 21:a århundradet. – Yuval Noah Harari 2018, –Natur och Kultur Allmänlitteratur, ISBN 9789127156760
  • I denna bok filosoferar författaren kring aktuella samhällsfrågor och trender. En bra bok att läsa för den som vill bredda sin allmänbildning och sin syn på det som händer runt i kring oss.
 • The Future of Humanity – Michio Kaku 2018, Doubleday (a division of Penguin Random Hoause), ISBN 9780385542760
  • En mycket intressant och heltäckande analys av mänsklighetens praktiska och etiska utmaningar när det gäller teknisk utveckling och med fokus på rymdfrågor och astronomiska utmaningar. Allmänbildande och extra lämplig läsning så här 50 år efter den första månlandningen.
 • Ghost Fleet – A novel of the next world war – PW Singer and August Cole, 2015, First Mariner Books. ISBN 9780544705050
  • En “techno-thriller” om ett krig i en inte alltför avlägsen framtid; ett ”modernt Pearl Harbor” mellan Kina och USA. Stridspiloter i duell med smygutformade obemannade flygplan; tonåriga hackers slåss i ett virtuellt slagfält; Silicon Valley mobiliserar för ett cyberkrig. Utkomsten, segern tillfaller den som bäst kan kombinera erfarenheter och framtida vapensystem.

Historik

 • Lockheed Blackbird, Beyond the secret missions. – Paul F Crickmore, ISBN 978-4728-1523-1.
  • Lockheed SR-71 är ett av flyghistoriens mest mytomspunna flygplan. Strategiskt viktigt, kraftfullt och elegant i sin utformning. Författaren ger alla flygteknik- och historieintresserade en inblick i ett område som under lång tid varit hemligstämplat och okänt för de allra flesta.
 • Från B3 till Gripen. Blekinge Flygflottilj F 17 – 75 år, 1944-2019. – F 17 Kamratförening, i samarbete med Blekinge flygflottilj, 2019, ISBN 978-91-519-0585-3.
  • F17 fyller 75 år 2019 och i samband med jubiléet utkommer denna bok som beskriver flottiljens historia med de människor och flygplan som verkat i Kallinge
 • D-dagen – Slaget om Normandie. – Antony Beevor, Historiska Media, Lund, 2009. , ISBN 978-91-85873-60-9.
  • Beevor skildrar ingående krigets brutala verklighet, ur både allierat och tyskt perspektiv, från landstigningen i juni till befrielsen av Paris i augusti.
 • Vid spakarna – Sven-Olof Hökborg ISBN 978-91-519-0205-0, Printfabriken AB
  • Sven-Olof Hökborgs bok är läsvärd för alla med intresse för såväl flyghistoria som utveckling av flygsystem. Sven-Olof var flygande flygingenjör och ledde JAS-projektet under många år. Han har en gedigen erfarenhet som pilot och från sina många roller inom bl.a. FMV. Han förmedlar personliga reflektioner på ett lättsamt sätt men betydelsen av hans gärning och den klokskap och erfarenhet som han representerar genomsyrar berättelsen.
 • Air force blue – Patrick Bishop, 2017 ISBN 978-0-00-743313-1
  • 2018 fyllde RAF 100 år. Patrick Bishop beskriver dess utveckling under WW2 då de i vissa stycken räddade nationen. Genom dagböcker, brev och intervjuer tecknas skapandet av en identitet byggd på innovation, flexibilitet och där personalens kompetens värderades högre än dess bakgrund.

Rapporter/utredningar

Säkerhetspolitik

 • FOI-R-4563 ” Västlig militär förmåga -En analys av Nordeuropa 2017”, 2018.
  • Denna studie bidrar till en samlad bild av de militärstrategiska förhållandena i Nordeuropa, genom att analysera västländernas militära närvaro och förmåga i Sveriges närområde.
   En analys av västländernas säkerhets- och försvarspolitik och deras försvarsmakter gör det möjligt att dra slutsatser om kvantitet, kvalitet och tillgänglighet avseende militär förmåga.
 • FOI-R-4651—SE ”Bursting the bubble, Russian A2/AD in the Baltic sea region: Capabilities, Countermeasures and implications” 2019
  • En omfattande studie som beskriver och problematiserar begreppet “A2/AD”, uppbyggnad av Rysk A2/AD-förmåga i vårt närområde, hur det påverkar oss och den militära maktbalansen i Norra Europa.

 

Doktrin/Strategi/Taktik

 • Värnkraft, Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret 2021-2025, Ds 2019:8
  • Detta är Försvarsberedningens slutrapport som utgör ett viktigt underlag för kommande försvarsbeslut och därmed utvecklingen av Flygvapnet mot 2025 och där bortom.
 • TR LuftOp 2017, taktikreglemente för luftoperationer, 2017.
  • Därför att denna bör alla flygvapenofficerare kunna…

Filmer

 • Utan spaning ingen aning, FV TV/filmdetalj, upplagd 2017, https://www.youtube.com/watch?v=sGJCFt3wK6c.
  • En klassisk film från 80-talet som de av oss om varit med ett tag växte upp med. Idag, nästan 40 år senare är förvisso systemen förändrade men miljön är identisk och situationen slående lik. Det tål att funderas över och påminner oss om att lära av historien för att utveckla inför framtiden.
Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Chefer i flygvapnet kommenterar och lyfter frågor och idéer för diskussion. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

1 kommentar

 • Lars Tell 29 augusti 2019 18:50

  Mycket läsvärda tips!

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *