På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Grattis på 30-årsdagen TP 100

Louise Levin

Den första februari fyller det första av Försvarsmaktens två transportflygplan TP 100 hela 30 år. Flygplanen är av typen Saab 340B. TP 100 genomför resor över hela världen, de vanligaste destinationerna finns inom Sverige och Europa. Båda planen är baserade på Malmens flygplats i Linköping och tillhör Specialflygenheten (SpfE) vid flottiljen F 7.

TP 100 med fennummer 001 har till uppgift att, utöver att transportera passagerare och materiel, fullgöra Sveriges åtagande inom Open Skies- avtalet. Open Skies-avtalet är en internationell överenskommelse som innebär att vissa certifierade plan från medlemsländerna får utföra observationsflygningar över varandras territorium med kort varsel, som kortast 72 timmar. Avsikten är att kunna kontrollera exempelvis upprustning, truppförflyttningar eller annat som är av intresse för ländernas nationella säkerhet. Försvarsmaktens TP 100 certifierades som Sveriges officiella Open Skies-plan år 2004. Det genomförs årligen cirka 14 veckors missionsflygningar, främst till Ryssland och Ukraina.

För att kunna genomföra uppdragstypen är flygplanet modifierat med bland annat en ZEISS 153 mm kamera monterad undertill och med operatörskonsoller i kabinen. Utöver fotoutrustningen finns det plats för 19 passagerare ombord.

TP 100 med fennummer 008 är ett renodlat passagerar- och godsflygplan med uppgift att transportera passagerare och materiel till platser som kan vara svåra att nå på annat sätt än med flyg. Ombord på planet finns det plats för 31 passagerare.

TP 100 flygs regelbundet, året om och flög under förra året cirka 1000 flygtimmar nationellt och internationellt.

Det var så det började

I gryningen den 14 oktober 1988 genomfördes det första flygprovet med en Saab 340 utrustad med satellitnavigeringssystemet GPS. Flygningen varade i drygt en timma. Under passet genomfördes ett antal landningar – manuellt och med autopilot – där en satellitmottagare producerade all nödvändig läges- och höjdinformation till flyginstrument och autopilot. Bakgrunden till denna försöksverksamhet var Saabs Flygdivisions ambition att ligga långt fram i teknikutvecklingen.

Illustration ur Flygvapennytt nr 1 1990

”Inom några år kommer ett 20-tal satelliter inom GPS att möjliggöra mycket exakta tredimensionella positionsbestämningar. De framtida användningsmöjligheterna är närmast oändliga. Samtliga nuvarande navigations- och landningssystem kan i princip ersättas av satellitnavigeringssystemet. Människor, bilar och andra farkoster, vars position man behöver veta, kan utrustas med satellitmottagare. Det enda som krävs är fri sikt uppåt för antennen”, sa uppfinnaren Håkan Lans, år 1988.

Inflygningen av TP 100-besättningarna gjordes och därefter följde flygträning på aktuella router. Under denna route-träning kom samtliga flygvapnets flottiljer att besökas bland annat för att orientera personal i räddning- och klargöringstjänst om handhavandet av TP 100.

VIP-plan i nationens tjänst

För trettio år sedan, när det första TP 100 planet togs i drift, var tanken att det i huvudsak skulle transportera celebra personer. Planet hade bland annat till uppgift att transportera medlemmar ur det svenska Kungahuset och Regeringen. Det var ett VIP-plan och det fick anropssignalen Swedic 001. Flygvapnet löser fortfarande denna uppgift idag och då främst via Statsflygenheten (StfE) som är baserad på Arlanda och med flygplan Gulfstream.

Flygplanet var en speciell B-version (340T). Det var speciellt både in- och utvändigt i jämförelse med andra plan av samma typ. Bland annat så hade det ett extra antal antenner placerade på ryggåsen. Planet var nämligen det första flygplanet i Sverige som var utrustat med satellitnavigeringssystem GPS.

”TP 100 har som alla Saab 340 EFIS (Electronic Flight Instrument System) – det vill säga TV-skärmar som visar horisont, farter, navigering, kurser och väderradarbild med mera. Ett ”flight management system” – KNS 660 ingår också. Det vill säga alla navigeringsdata omhändertas och behandlas i en speciell dator som innehåller alla kända brytpunkter (fyrar) i Europa och exakt position på varje start-/landningsbana, där rullbanan är längre än 1000 meter. Fyrahundra stående driftsfärdplaner kan lagras i datorn”, skriver tidningen Flygvapennytt år 1990. Systemet var vid den tiden att betrakta som mycket avancerat.

Foto: Hjalmar Anefjord

Planet skickades till Storbritannien för att få en så kallad VIP-målning utförd exteriört och invändigt försågs planet med specialinredning. Vidare så installerades den dåtida flygverkstan FFV avionikutrustning i planet och tre besättningar grundutbildades av SAS Flight Academy.

”Interiört så är det stor skillnad i jämförelse med andra plan emedan VIP-transporter kräver större komfort” skriver tidningen Flygvapennytt år 1990.

På den tiden hade TP 100 sin hemmabas på Bromma flygplats i Stockholm. Allt för att VIP-utnyttjarna skulle få så nära som möjligt till sitt transportmedel. Det var också på Bromma som planet fick sitt tekniska underhåll.

TP 100 och systemet ASC 890

Från år 1990 och framåt köpte Flygvapnet in totalt sex plan av typen Saab 340. Planen försågs till en början med radarsystemet PS 890. Monterat på Saab 340 kom systemet att kallas för FSR 890 (Flygburen Spaningsradar 890). Systemet var en produkt av det kalla krigets krav. Den radarbild (sjö- och luftmål) som radarn upptäckte och systemet hanterade länkades ned till stridsledningscentraler som i sin tur skickade vidare viktig data till främst sina egna stridsflygplan.

Runt millennieskiftet beställde det grekiska försvaret ett komplett system med ERIEYE-radar, missionssystem och operatörsplatser ombord från Sverige. Saab och Ericsson började då, till viss del, att utveckla det som skulle bli systemet ASC 890 (Airborne Survelliance and Control). Systemet var i grunden baserat på gamla FSR 890. Det grekiska flygvapnet hyrde två Saab 340 från det svenska flygvapnet. Planen fick benämningen 340H – ”H” för ”HELLAS”.

Planen som byggde på systemet FSR 890 fanns i Grekland runt fyra år. Det grekiska flygvapnet valde av olika orsaker att integrera radar, missionssystem och operatörsplatser i ett annat flygplan, nämligen det brasilianska flygplanet Embraer ERJ 145. År 2004 fick det Svenska Flygvapnet tillbaka de två planen som den grekiska försvarsmakten hyrt. De valde då att utrusta planen med det flexibla och effektiva systemet ASC 890 inklusive Nato-anpassad teknik. Bland annat med Länk 16, samt möjlighet till tre operatörsplatser ombord. Operatörerna kunde, till skillnad mot det gamla systemet FSR 890, vid behov stridsleda andra (strids)flygplan direkt från luften utan att behöva länka via stridsledningscentraler. Med denna nya teknik kunde planen också delta i internationella operationer. Denna utveckling ägde rum mellan åren 2004–2009.

ASC 890 blev en succé

I mitten av oktober år 2009 deltog det svenska flygvapnet med två helt nya ASC 890 plan i Tyskland i den årliga övningen naval NATO Partnership in Peace NOCO 09. Flygplanen flög tiden innan och efter övningen fortfarande under utprovning i försvarets materielverks regi. Övningen ägde rum i området rund det Baltiska havet mellan Danmark och Tyskland. Tvåtusen personer från 14 länder deltog vid övningen. Förutom det svenska flygvapnets TP 100 utrustade med det helt nya systemet ASC 890 så deltog också ett antal andra flygsystem. Scenariot för övningen var en konflikt mellan två fiktiva nationer över territoriala krav och etniska problem

Under övningen gjorde systemet ASC 890 succé, även om systemet var helt nytt så uppnådde det hundra procent av de uppsatta målen. Ett fantastiskt resultat med tanke på den korta tid som hade erbjudits för att testa systemet och få det på plats. ASC 890 visade sig, där och då, vara ett extremt kapabelt och kostnadseffektivt system. ERIEYE-systemet har köpts in av många länder, bland annat Brasilien, Mexiko och Pakistan. Fyra av de ursprungliga sex FSR 890-flygplanen har upprustats och sålts tillsammans med ERIEYE till Thailand och Förenade Arabemiraten.

Tiderna förändras

Under årens lopp har vår omvärld förändrats ur olika aspekter. Teknik utvecklas i snabb takt vilket gör det möjligt att när som helst kommunicera världen över, på gott och ont. Det försvarspolitiska läget ändras och strategier och satsningar ändras i takt med det.

I dag har Försvarsmakten (utöver två ASC 890) kvar två TP 100 plan av modell Saab 340 och med denna artikel firas de. Grattis på 30-årsdagen!

Källor

? Flygvapennytt nummer 1 år 1990
? forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-och-teknik/luft/tp-100/
? Air Force Monthly – februarinumret år 2010
? Air Force Monthly – oktobernumret år 2011
? Major Henric Svensson, F 7. Sakkunnig

Fakta TP 100

? Längd 19,73 m
? Spännvidd 21,44 m
? Tomvikt: 8 100 kg
? Max startvikt: 13 200 kg
? Räckvidd: 1 450 km
? Besättning 3 personer

Text: Angela Ullman/Försvarsmakten

Foto där inget anges: Louise Levin/Försvarsmakten

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Chefer i flygvapnet kommenterar och lyfter frågor och idéer för diskussion. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

1 kommentar

  • Michael von Rosen 2 februari 2019 16:49

    Intressant och trevlig artikel - mera sådant!!!

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *