På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

1614.strilförsvarskompaniet – spetskompetens som skyddar hemligheter

flygvapenbloggen

1614.strilförsvarskompaniet är Flygvapnets största säkerhetsförband, men trots storleken är kompaniet relativt okänt.

Detta beror bland annat på den sekretess som omger verksamheten, samt att kompaniet är knutet mot Flygvapnets mindre offentliga ledningssystem och inte mot flygbaserna. Kompaniet är en del av 161.stridslednings- och luftbevakningsbataljon och tillhör Luftstridsskolan i Flygvapnet.

161.stridslednings- och luftbevakningsbataljon ansvarar för att luftbevaka svenskt luftrum och leda stridsflyg. Denna verksamhet sker dygnet runt, året om. Det sker från fasta anläggningar ovan- och under jord, samt via radarstationer, radiostationer och ett avancerat ledningssystem kallat FTN – Försvarets Telenät. Dessa fasta system är utplacerade över hela Sverige. Bataljonen har även möjlighet att förstärka de fasta systemen genom att upprätta rörliga stationer med hjälp av 1613.rörligt radar- och radiokompani.

Strilförsvarskompaniet har till uppgift att skydda de fasta anläggningarna och de rörliga stationerna. Detta ställer krav på att kunna uppträda över hela Sverige, vid alla årstider, i alla väder- och siktförhållanden och vid alla tider på dygnet. Kompaniet uppträder i hela beredskapstrappan och löser redan i fred skarpa säkerhetsoperationer och skydd av objekt. Hotbilden som kompaniet ska kunna möta utgörs av underrättelseinhämtning, spaningsförband, jägarförband och specialförband. På grund av motståndarens förmåga ställs höga krav på kompaniet i att kunna upptäcka, lokalisera, identifiera och vid behov nedkämpa motståndaren.

Närskyddsplutonerna är redan i fred utgrupperade vid skyddsvärda objekt. Deras uppgift är att lösa den fasta bevakningen av objekten, samt att kunna försvara de fasta objekten. Det medför att merparten av tiden förläggs inom ett roterande bevakningsschema. Tid läggs även på utbildning och övning mot försvarsuppgiften. Detta omfattar bland annat utbildning på understödsvapen, minor och stridsutbildning. Tjänsten som närskyddssoldat lämpar sig för den som vill arbeta dygnsvis för att sedan ha längre sammanhängande ledighet.

Strilförsvarsplutonerna är i fred grupperade i Uppsala och skyddar bataljonens system på djupet genom spaning, patrullering och strid. Tjänsten vid strilförsvarsplutonerna är fysiskt tung och ställer stor krav på självständighet, då grupperna ofta uppträder ensamma över stora ytor. För att klara av den uppgiften läggs mycket tid på utbildning, vilket innebär att en del av tiden spenderas på annan ort med övning eller insats. Strilförsvarsplutonernas utbildning och uppträdande är i princip densamma som flygbassäkplutoner. Det finns både kontinuerligt och tidvis anställda strilförsvarsplutoner, vilket innebär att du kan jobba hos oss dagligen eller om du endast vill tjänstgöra i samband med större övningar.

Gemensamt för bägge plutonstyper är de befattningsutbildningar som sker vid kompaniet. Oavsett pluton är de fysiska kraven höga, eftersom uppgifterna är fysiskt påfrestande och ska kunna lösas över längre tid. Som anställd soldat kan man söka någon av nedanstående befattningar:

 

  • Hundförare. Hundförare ansvarar för gruppens hund, vilket är en av våra viktigaste sensorer. Detta ställer stora krav på dig avseende uthållighet och omdöme. Förbandets förmåga är avhängt på hundförarens skicklighet i att tolka och förmedla det som hunden känner av.
  • Stridssjukvårdare. Stridssjukvårdaren erhåller specialistutbildning inom sjukvård för att kunna ta hand om skadade. Att vara stridssjukvårdare är en ansvarsfull befattning, då det är du som kommer ta hand om dina sårade kamrater.
  • Understödsskytt. Understödsskytten är gruppens specialist avseende vapen, minor och fordon. Understödsskytten erhåller fördjupningsutbildning kopplat mot strid och använder huvudsakligen en lätt kulspruta som sitt personliga vapen.
  • Lednings- och understödssoldat stöttar plutonchefen med att upprätta ledningsplats, få samband att fungera. Soldaten kan även stötta plutonen med specialkompetens inom sjukvård, vapen eller annat specialområde.
  • Gruppchefen leder gruppen, vilket ställer krav på omdöme, initiativ och ansvar. Gruppchefen är i regel en erfaren soldat som erhåller gruppbefälsutbildning, samt kompletterande utbildning inom säkerhetsförbandstjänst för att kunna leda gruppen självständigt. På grund av att grupperna ska kunna uppträda över stora områden ställs det stora krav på gruppchefen att kunna uppträda självständigt, då gruppen i regel löser uppgifter ensam.

Kompaniet uppträder hjulburet i moderna terränggående bilar och lastbilar. Den personliga soldatutrustningen är modern och omfattar nya kroppsskydd, radiosystem, mörkersikten, termiska sikten, med mera. Kompaniets beväpning är omfattande och består bland annat av pistol, automatkarbin, kulspruta 58 och 90, granatgevär, pansarskott, minor och försvarsladdningar, skarp- eller prickskyttevapen med mera.

Mer information och bilder finns på @14.strilforsvarskompaniet på Instagram.

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Chefer i flygvapnet kommenterar och lyfter frågor och idéer för diskussion. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *