På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

22.a International Air Reserv Symposium

flygvapenbloggen

iars-2016-group-photo

Chefen för Luftstridsskolan, överste Anders Persson och utbildningsledare Carl Johan Östh deltog under 7–8 september i konferensen 22.a International Air Reserv Symposium (IARS) i Oslo, Norge. Syftet med konferensen var framförallt att dela erfarenheter och frågeställningar rörande nyttjandet av reservister i delegaternas respektive luftstridskrafter.

Ett delmål var som alltid, att bygga nätverk och ta del av varandras kunskaper även på andra delar inom luftstridsområdet. Sverige har sedan många år varit medlem i IARS och stod som värd för konferensen 2014, i Linköping.

Konferensen som i huvudsak hölls på Akershus fästning, öppnades av Norges flygvapenchef generalmajor Per-Egil Rygg som hälsade delegaterna från de tolv länderna välkomna. Han fortsatte med att betona luftstridskrafternas betydelse i det man på NATO språk benämner Air Power.

Därefter tog ordförande för konferensen, brigadgeneral Tonje Skinnarland vid och beskrev svårigheten att rekrytera reservister inte minst i avsaknad av ett värnpliktsystem. Inledningen avslutades med att överste Torgeir Berg, chef för det norska flygvapnets planeringsfunktion, gav en bred militärgeografisk bild av Norge, redovisade aktuell hotbild och beskrev aktuell materiell, bland annat ombeväpningen från F16 till F35.
Avslutningsvis berörde han det som kallas femte generationens luftstridskrafter (5.th gen Air Force), där han poängterade vikten av att ha professionell personal med adekvat kompetens vid sidan av teknologi och taktiska koncept.

Brigadgeneral Trond Kotte, ställföreträdande personalchef vid försvarsstaben, fortsatte med att beskriva tillämpningen av reservister i det norska flygvapnet och överstelöjtnant (R) Svein-Erik Malmö-Moen redogjorde för hur norska veteranföreningen för internationella missioner (NIVO) arbetar med hemvändande veteraner (the veteran chain). Det var imponerande att se hur väl genomtänkt de jobbar. Att notera är att mer än hundratusen norrmän har deltagit i över hundra missioner i fyrtiotvå länder över tiden.

Förmiddagen avslutades med att Brigadgeneral Jan Ove Rygg, CO nation Air Operation, beskrev hur det norska flygvapnet arbetar och övar i stort under temat ”Air Power – How?”. Bland annat visade han upp en generisk Air Tasking Order (ATO). Han underströk även vikten av de värdefulla samarbeten som ”Cross Border Training” (CBT) och Artic Callenge Exercise (ACE) innebär.

Eftermiddagen inleddes med en mycket personligt berättelse om hur det är att förlora nära och kära. Löjtnant Helene Hilmarsen beskrev sina erfarenheter och känslor under en minst sagt tuff utlandsmission i Afghanistan. Hennes berättelse var rak och osminkad och träffade de flesta delegaterna som en hästspark, men trots detta var det en fin beskrivning på hur vi som människor måste kunna gå vidare i våra liv.

Därefter tog överste Juha-Pekka Keränen över scenen och berättade om hur det finska flygvapnet, rekryterar, tränar och övar reservister. Att notera är att Finland fortfarande har ett stort värnpliktsförsvar och tack vare det också en betydligt högre andel reservister än övriga nordiska länder.

Dagen avslutades med en intressant föreläsning av överste Dick Scherjon från Holland på temat, ”Är en reservist en vanlig soldat?” Där han beskrev erfarenheter från Holland och andra NATO-länder. Hans slutsatser kan sammanfattas med att reservisterna behövs. ”Whitout reservist – no defence”.

Den andra dagen

Dag två inleddes med ställföreträdande chef för US Air Force Reserve (AFR), generalmajor Bruce Miller som föredrog de styrande principerna, organisationsstrukturen och kapaciteter för AFR. En minst sagt imponerade redovisning där visionen för US Air Force säger det mesta ”World´s Greatest Air Force”.

Därefter följde en föreläsning av amiral (R) Jörgen Berggrav, generalsekreterare för norska reservofficersförbundet (NROF). Berggrav beskrev rollen som reservist, behovet som norska flygvapnet har, utbildningsgång och inte minst vikten av samarbete med civila företag och organisationer.

Resten av förmiddagen ägnades åt IARS-administration och redovisade bland annat ”country mapping”, de olika utbildningarna som genomförs inom ramen för IARS och information från sekreteraren. Avslutningsvis deklarerade generallöjtnant Scott Rice, director US Air National Guard, att han bjuder in till nästa års konferens som framförallt kommer att bygga på temat om 5.th gen Air Force och kopplingen till reservister.

Dagen avslutades med ett besök på den norska flygverkstaden i Kjeller, Aerospace Industrial Maintenance (AIM) där vi fick bland annat fick följa flygunderhålltjänst av norska F16 och Sea King. Tyvärr medgav inte säkerhetsklareringarna att vi fick besöka motsvarande verkstad för deras nya Joint Strike Fighter F35.

Konferensen avslutades med en trevlig middag på Akershus fästning, där det tydligt märktes att nya kontakter knutits och vänner funnit varandra. För vår egen del fick vi en hel del viktiga lärdomar och lessons learns i allmänhet och kunskaper i införandet av ett flerbefälssystem i synnerhet.

För den som är intresserad går det bra att höra av sig till utbildningsledaren Carl Johan Östh på LSS, för mer info.

Av Carl Johan Östh

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Chefer i flygvapnet kommenterar och lyfter frågor och idéer för diskussion. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *