På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Flygvapnets övningar i Östersjöregionen – vad är vad ?

FVI Sekreterare

Under senare tid har det varit en del uppmärksamhet runt Flygvapnets övningsverksamhet i Östersjöregionen. Flygvapnets verksamhet i Östersjöregionen innefattar bland annat incidentinsatser, övning och utbildning.

Incidentberedskapen har sin särskilda karaktär, men utgångspunkten för övrig verksamhet är Flygvapnets förmågeutveckling i syfte att nå och bibehålla de krav som är uppsatta såväl nationellt som internationell.

Nedan beskrivs delar av den verksamhet som Flygvapnet planerar i regionen under 2015.

Cross Border Training – CBT

Inom Försvarsmakten delas CBT upp i Nord respektive Syd. I CBT Nord ingår Sverige, Norge och Finland. I CBT Syd ingår Sverige, Danmark och Finland. Verksamheten inom CBT Syd har genomförts vid enstaka tillfällen, senast 2013 och är för närvarande vilande.

Verksamheten inom CBT Nord har pågått i ca 10 år och sedan 2009 i den form som den bedrivs idag. Inför varje år tas ett schema fram där verksamhet planeras in såväl bilateralt som trilateralt.

CBT är en kostnadseffektiv övningsverksamhet med olika flygplantyper då start och landning sker på ordinarie flottiljflygplats. För Försvarsmakten har uttrycket CBT kommit att bli en verksamhet som förknippas med det nordiska samarbetet inom ramen för NORDEFCO, då de länder som Flygvapnet samövar med är Norge, Danmark och Finland. Målsättningen är att öka den operativa effekten genom kvalificerad övningsverksamhet som bedrivs med en låg kostnad och stor uteffekt.

För CBT finns en ”trainingorder” framtagen som beskriver hur verksamheten ska genomföras. Två regeringsbeslut ligger till grund. Det första ger de nordiska länderna tillträde till Sverige. Det andra är ett ramsbeslut som ger Försvarsmakten möjlighet att bedriva övning och utbildning i och med länder från EU, NATO och Schweiz.

Baltic Region Training Event – BRTE

BRTE har funnits sedan 2008 och Sverige har deltagit vid flera tillfällen sedan 2011. Målsättningarna har utvecklats och BRTE är idag en internationell träningsserie som genomförs för att öva och samöva flygförband från olika länder. Träningsserien ökar förmågan till internationellt samarbete för att kunna genomföra fredsfrämjande insatser. I BRTE ingår flera moment och Sverige deltar bl.a. i momentövningar som syftar till att förbättra piloternas förmåga att manöverera JAS 39 Gripen mot andra typer av flygplan med olika prestanda. BRTE genomförs tre gånger varje år under två dagar och de tre baltiska länderna står värd vid var sitt tillfälle.

Sveriges deltagande syftar till att genomföra övningar som bidrar till förmågeutveckling i enlighet med ställda krav. Syftet är också att öka förmågan till internationellt samarbete i fredsfrämjande insatser.

Flygvapnets deltagande vilar på det regeringsbeslut som ger Försvarsmakten möjlighet att bedriva övning och utbildning i och med länder från EU, NATO och Schweiz.

Inom ramen för BRTE så övar Flygvapnet med Finland, Estland, Lettland, Litauen samt de NATO-länder som periodvis finns baserade i Baltikum och Polen för BAP (Baltic Air Policing).

Finland-Sweden Training Event – FSTE,

Planering för verksamheten påbörjades under 2014 och den första aktiviteten genomförs under våren 2015. Ambitionen är att FSTE på sikt skall kunna bedrivas på liknande sätt som CBT till en låg kostnad och med stor uteffekt.

Sveriges deltagande syftar till att genomföra övningsmoment som bidrar till förmågeutveckling i enlighet med ställda krav. Syftet är också att öka förmågan till internationellt samarbete i fredsfrämjande insatser. Dessutom är målsättningen att öka den operativa effekten genom kvalificerade momentövningar som bedrivs till en låg kostnad och stor då start och landning sker på hemmabas.

Flygvapnets deltagande vilar på det regeringsbeslut som ger Försvarsmakten möjlighet att bedriva övning och utbildning i och med länder från EU, NATO och Schweiz.

Dessutom är målsättningen att tidvis bedriva verksamhet i svensk Flyginformationsregion (FIR) och svenskt luftrum. I varje sådant enskilt fall hemställer FM om regeringsbeslut för utländska enheters tillträde till svenskt luftrum.

Inom ramen för FSTE samövar Flygvapnet med Finland samt de Nato-länder som finns baserade i Baltikum och Polen.

Bilateral verksamhet

Övning/träning med nationer baserade i Östersjöregionen, exempelvis USA. Målsättningen är att öka den operativa effekten genom kvalificerad övningsverksamhet som bedrivs med en låg kostnad och stor uteffekt. Effektiv träning med olika flygplantyper utan extra kostnader då start och landning sker på hemmabas.

Flygvapnets deltagande vilar på det regeringsbeslut som ger Försvarsmakten möjlighet att bedriva övning och utbildning i och med länder från EU, NATO och Schweiz. Om behov av att använda svenskt luftrum finns används det regeringsbeslut som ger tillträde till Sverige för de nordiska länderna. För ej nordiska länder kommer hemställan om regeringsbeslut att tas fram.

Under 2014 genomfördes verksamhet med Danmark som baserade på Ämari i Estland. För 2015 finns planer att bedriva verksamhet med USA.

Arctic Challenge Exercise – ACE

Övningen ACE är en utveckling av övningen NORDIC AIR MEET (NOAM) samt Cross Boarder Training (CBT) Nord. Övningsverksamheten som pågår i norra Sverige, Norge och Finland har givit Försvarsmakten stora möjligheter att utveckla förmågor samt hålla nere övningskostnader. ACE är avsedd att vara en multinationell flygövning i norra Europa med stora övningsområden. Ambitionen är att övningen genomförs vartannat år med gemensamt planeringsansvar mellan Sverige, Norge och Finland.

Övningsserien är en viktig del i utvecklingen av det internationella samarbetet för samverkan i luftarenan, främst inom Norden. Förväntade resultat av övningen är ökad interoperabilitet inom luftarenan och ökad förmåga att i samverkan med andra nationer lösa uppgifter i sammansatta förband. Övningen syftar också till att utveckla förmågan att genomföra lufttankning med JAS 39 Gripen samt förmågan att genomföra taktisk ledning av luftstridskrafter.

För inbjudna länder hemställer Försvarsmakten om regeringsbeslut om tillträde till svenskt territorium vid varje tillfälle.

Flygvapnet bjuder in Norge, Finland, Schweiz samt länder från NATO och EU.

BALTOPS

BALTOPS är en multinationell övning som bedrivs i andan av Partnerskap för fred. Övningen leds av NATO och bedrivs i Östersjön och på strandnära landövningsområden i länder kring Östersjön. Övningen genomförs årligen och Försvarsmakten har deltagit vid tjugotre tidigare tillfällen.

Flygvapnet planerar att delta i BALTOPS 2015 med JAS 39 Gripen. Tidigare år har Flygvapnet även deltagit med helikoptrar. Övningen bidrar till ökad interoperabilitet inom luftarenan och ökad förmåga att i samverkan med andra nationer lösa uppgifter i sammansatta förband. Förmågeutvecklingen inom såväl luft- som sjöarenan bedöms kunna genomföras till en lägre kostnad då basering sker på hemmabas. Övningen förväntas också förbättra förmågan att genomföra taktisk ledning av luftstridskrafter.

Regeringsbeslut fordras för varje enskilt tillfälle.

Flygvapnet samövar under BALTOPS med ett stort antal länder i regionen, traditionellt i huvudsak länder ur NATO och PfP.

Foto: Anders Lundin Försvarsmakten

Foto: Anders Lundin Försvarsmakten

Marcus Björkgren Stabschef PROD FLYG

 

 

 

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Chefer i flygvapnet kommenterar och lyfter frågor och idéer för diskussion. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

4 kommentarer

 • Bosse Nyström 27 mars 2015 11:35

  Häftigt med samövningar! används Vitsel som bas ibland?

  • Marcus Björkgren, Flygstabschef Bosse Nyström 2 april 2015 15:40

   Ordinarie baser i form av flottiljflygplatser används i huvudsak. Det är en del av konceptet med dessa samövningar i syfte att hålla nere kostnaderna. Det händer att Vidsel används.

 • Johan kling 28 mars 2015 19:12

  Det är kul att se att flygvapnet (39) prioriteras och övar mycket. Tråkigt att läsa detta dock när man inser att vi på helikopter glöms bort och nedprioriteras på övningar som vanligt.

  • Marcus Björkgren, Flygstabschef Johan kling 2 april 2015 15:41

   Johan !

   Helikopterflottiljen, som finns från Kallinge i söder till Kallax i norr är stor och alla delar övar inte samtidigt. Helikopter är på intet sätt vare sig bortglömt eller nedprioriterat i Flygvapnet. HKP 15 systemet har haft & har en intensiv period med övningar och förberedelser inför pågående mission ATALANTA. HKP 14 systemet levereras i ökande takt och inte minst OPEVAL verksamheten för att så snabbt som möjligt komma upp i förmåga med detta system pågår. HKP 16 systemet övade intensivt inför missionen i ISAF och fortsätter nu öva för nationella insatser samt inte minst för stödet till polisen.

   Sammantaget har verksamheten på Helikopterflottiljen varit mycket intensiv under senare år då efterfrågan på Flygvapnets förmåga med detta förband varit stor, inte minst internationellt. Detta har gjort att takten och tempot på verksamheten medvetet har dämpats i syfte att uppnå balans mellan uppgifter och resurser.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *