Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Med danska flygvapnet i Afghanistan

FVI Sekreterare

 

Tre svenskar tillhörande strilbataljonen deployerade i mitten av februari med danska Air Control Wing till Camp Marmal, Mazar e Sharif i Norra Afghanistan. Danska flygvapnet har verkat med sin mobila stridsledningscentral, MACC (Mobile Air Control Center), på basen sedan 1 mars 2012 och bad inför sin femte rotation om stöttning från svensk sida i form av personal. Sverige svarade med att skicka två flygstridsledare och en luftbevakare till Danmarks förfogande vilken utökar detta femte team till 45 personer. Ungefär hälften av dessa tillhör den operativa delen, dvs stridsledning och luftbevakning, medan resterande del utgörs av stab, underrättelse och tekniker.

Från vänster: Marcus, Joel och Pontus

Från vänster: Marcus, Joel och Pontus

Officiellt är MACC:ens huvudsakliga uppgift att ”skapa ramarna för precist och effektivt luftunderstöd till markstridsoperationer samt producera en tillförlitlig luftlägesbild till högre operativ stab”.
Luftbevakarens arbete består utav att upprätta och bibehålla en korrekt luftlägesbild. En luftlägesbild skapas med hjälp av radarstationer och avancerade datalänkar så att man på en dataskärm kan se vad som rör sig i luften. Utifrån detta underlag identifierar luftbevakarna alla flygplan, UAV:er och helikoptrar så att flygstridsledaren vet vem som är vem och var den befinner sig. Luftlägesbilden skickas vidare till andra ledningsenheter och diverse högre staber.
Flygstridsledarens uppgift är att stödja de flygande förbanden på ett sätt som möjliggör att luftrummet utnyttjas på bästa flygsäkra sätt dvs att bistå med trafikinformation och att fördela och administrera luftpaket vid taktiska operationer. Kommunikation sker främst via radioförbindelse men även satellitkommunikation används till de flygande enheter som har den förmågan.

Radar

Vid flygstridsledning hemma i Sverige har flygstridsledarna ett stort ansvar avseende flygsäkerhet och separation mellan olika flygande enheter. Här nere är det piloterna som har allt formellt ansvar för separation och undvikande av kollision. Detta gör naturligtvis inte att MACC:ens personal känner ett mindre ansvar för flygsäkerheten, men det innebär att vi inte kan beordra piloterna att flyga på en viss kurs eller höjd utan blir snarare ett rådgivande stöd till dem. Vi ger piloterna relevant trafikinformation eller föreslår hur och var de bör flyga. Lyckligtvis förstår de flesta piloter att flygstridsledaren i 99 fall av 100 har en fördelaktig områdesuppfattning och följer våra förslag. Övriga skillnader mot ”hemma” är såklart att mycket är nytt. Vi arbetar i ett nytt luftrum, använder ett nytt stridsledningssystem och använder ny metodik samt till viss del även ny terminologi.

Gotham

Ledningscentralen vi jobbar i går under callsign ”Gotham” och ingår i ISAF:s (International Security Assistance Force) luftoperationer i norra delen av Afghanistan. Vi arbetar dagligen med mängder av olika flygfarkoster i form av flygplan, helikoptrar och UAV:er. Deras uppgifter skiljer sig mycket och kan t.ex. vara CAS (close air support), ISR (intelligence, surveillance and reconnaissance), lufttankning eller transitflygningar från punkt A till punkt B. Vi arbetar främst på en radiofrekvens och försöker stödja alla flygförband som ropar på ”Gotham”. När belastningen är som högst kan vi ha kontroll över mer än 25 olika enheter samtidigt. Enligt statistik har c:a 35000 flygande enheter anmält sig på frekvensen sedan starten förra året.

Politiskt beslut har fattats i Danmark att MACC Team 5 blir den sista rotationen i Afghanistan. Detta innebär att all utrustning packas ihop för att skickas till Danmark i samband med vår hemfärd. Detta faktum har skapat en oro hos många av de flygande förband som verkar i norra Afghanistan. Särskilt de samarbetspartners som varit med länge bävar för att gå tillbaka till hur saker fungerade innan ”Gotham” blev operativt.

AllaMACC Team 5

Det danska bidraget är mycket uppskattat här nere vilket märks tydligt.  Att bära ”Gothams” märke på uniformen leder ofta till spontana konversationer i kön till matsalen där piloter uttrycker sin tacksamhet för det stöd vi erbjuder och levererar till dem. Det är ett privilegium att som svensk yrkesofficer få vara en del av detta.

Joel
Flygstridsledare
LSS – Strilbat

Officiell blogg

Chefer i flygvapnet kommenterar och lyfter frågor och idéer för diskussion. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

5 kommentarer

 • Anders Johanson 18 maj 2013 00:08

  Bra jobbat Joel !

  Bara en fråga - är det inte alltid befälhavaren på
  luftfarkosten som har det formella ansvaret att
  undvika kollision, oavsett var denne flyger?

 • Ond 18 maj 2013 00:42

  Gott jobbat!

 • Carl Miemois 19 maj 2013 23:12

  Bra jobbat och välkomna hem igen.

 • Linnea 20 maj 2013 12:58

  Vet inte riktigt vart jag ska vända mig för att få svar på dessa frågor, så jag hoppas det är ok att ställa dem här.
  Kan kvinnor också bli stridspiloter inom sveriges flygvapen? Fungerar uttagningen på samma sätt, alltså har man samma gränser och krav som en man eller är det annorlunda?

  • FVI Linnea 22 maj 2013 21:34

   Linnea
   Kvinnor kan absolut bli stridspiloter. I Flygvapnet har vi för närvarande en aktiv kvinnlig stridspilot. Vi skulle gärna se att det blir flera. Det är inga skillnader på krav för kvinnliga sökande jämfört med manliga, vare sig vid psykologiska, medicinska eller fysiska test. I övrigt så finns det ganska bra information på forsvarsmakten.se om man söker på stridspilot.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *