Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Ett veckoperspektiv

FVC

Det händer mycket just nu. Den senaste veckan har Flygvapnets verksamhet fått mer uppmärksamhet än normalt. Det gäller inte minst rapporteringen kring vår incidentberedskap föranledd av den flygning som genomfördes av de ryska flygstridskrafterna tidigt på Långfredagens morgon. Det är dock fler aktiviteter som gjort oss synliga och jag tänkte kommentera några innan denna lite speciella vecka övergår i en ny.

Combined Joint Staff Exercise 2013 (CJSE 2013).

Jag har haft förmånen att gå i befattning som COM JFACC (Commander Joint Forces Air Component Command) under övningen. För andra året i rad grupperade vi på Ärna flygbas i Uppsala. Jämfört med förra året har stödet från LSS varit lika helgjutet. Ur ett övningsperspektiv kan jag konstatera att vi kom igång snabbare i år relativt i fjol. Det skapades snabbt en mycket god stämning vilken följde oss genom hela övningen. Jag tror att det var flera inverkande faktorer som skapade detta. Det är inte minst erfarenhetsöverföringen och att det finns flera i övningsledningen som varit med några år vilket skapar nödvändig kontinuitet.

Det är alltid lika givande och trevligt att arbeta i multinationella miljöer. I år hade jag stort stöd av en ställföreträdande chef från det finska flygvapnet, överste Petri Tolla. I staben hade vi representanter, utöver Sverige och Finland, från Norge, Estland, Lettland, Litauen, Schweiz, Österrike och USA. Jag ser redan fram emot nästa års övning som då genomförs i skepnad av VIKING 14.

fv_nytt_3_78_forsatt_lag

Incidentberedskap

Det har förstås inte undgått någon som läser denna blogg att de ryska flygstridskrafterna genomförde en flygning den 29 mars där det strategiska bombflygplanet TU-22 ingick. Inledningsvis handlade rapporteringen om den specifika händelsen, men ganska raskt kom debatten att handla om vår incidentberedskap. Man kan, får och skall ha synpunkter såväl på händelsen som på vår verksamhet. Det visar på engagemang, inte bara från media och våra folkvalda utan också från svenska folket. Det är viktigt anser jag. En sak som jag tar med mig från denna händelse är allmänhetens uttryck. Det vittnar om tydliga uppfattningar och förväntningar på vad det är Flygvapnet är till för och vad vi klarar av.

Det är uppenbart att vi har mer att göra då det handlar om att kommunicera det vi gör. Det handlar också om att på ett bättre sätt beskriva det som händer omkring oss. Utan att gå in i detalj på hur vi borde göra kan jag konstatera att vi ”var bättre förr” då det kommer till information och kommunikation. Jag vill ge ett exempel: i en artikel hämtad ur FV Nytt från 1978, ”FV i incidentberedskapen”, kan man bland annat ta del av vilka system vi själva förfogar över samt vilka flygplan och fartyg som vi mötte över Östersjön. Artikeln består av tolv sidor med initierad information som på ett öppet och tydligt sätt berättar om vad vi gjorde och vad som hände. Läs den gärna:

(http://www.aef.se/Flygvapnet/PDF-dokument/FVN_1978_1_Incidentberedskap.pdf)

Vi är medvetna om detta och i höstas gjorde vi ett första nedslag vid en pressträff. Där berättade vi om incidentberedskapen och visade bilder på aktuella utländska flygplan. Vi kommer att utveckla denna rapportering i syfte att försöka möta det informationsbehov och intresse som omfattar denna verksamhet.

Kopplat till ovanstående, riktas nu frågor kring försvarssekretess och huruvida information som omfattas av den kan ha lämnats ut till allmänheten. För mig är det viktigt att klara ut att det är stor skillnad mellan meddelande-/yttrandefrihet respektive att lämna ut information som omfattas av försvarssekretess. I den frågan utgår jag ifrån att alla förstår, respekterar och följer detta. För mig finns i detta fall ingen koppling till att begränsa öppenhet och transparens, tvärtom. Alla vi som dagligdags tar del av sekretessbelagd information måste vara medvetna och noggranna i hur vi hanterar informationen.

Avslutningsvis, på detta ämne, så har jag vid flera tillfällen under den gångna veckan lyssnat på radio, sett på TV inslag och läst artiklar där tydliga och starka uttryck för FM oförmåga förts fram. Det blir generella kommentarer som ger bilden av att vi inte har någon som helst militär förmåga.

Min bestämda uppfattning är att detta inte stämmer. Ur mitt perspektiv har det flygvapen jag representerar aldrig varit bättre. Vi är generellt sett bättre utbildade, vi är mer erfarna och vi klarar av mer komplexa och svåra uppgifter än tidigare. Vi levererar effekt i Afghanistan med våra helikoptrar och med våra transportflygplan och med helikopter utanför Afrikas Horn. Vi genomförde Operation Unified Protector 2011 med våra stridsflygplan och i början av året deltog vi i övningen Red Flag. Vi har flygstridsledare och luftbevakare inom ramen för det danska stridsledningsförbandet i Afghanistan. Jag skulle kunna fortsätta.

Dessa uppgifter och flera klarar vi av tack vare medvetna val och beslut som inneburit ett, mer eller mindre, totalt fokus på att bli interoperabla, att bli en relevant internationell partner. Det har vi lyckats med. Undantaget till det internationella fokus har för Flygvapnet varit incidentberedskapen. Den har vi upprätthållit på det sätt och till den nivå som FM valt och varierat över tiden.

FV historia

Idag publicerades en artikel i Expressen som till del beskriver vår historia. I artikeln refereras till en utredning kring de olyckor med dödlig utgång som drabbat Flygvapnet under Kalla Kriget. Jag välkomnar denna utredning. Det finns ingenting hemligt kring detta. Utfallet av olyckor och dödsfall under denna period är beklaglig. Man måste dock komma ihåg och förstå vilka förutsättningar som rådde då. Den resa som vi gjort fram till det Flygvapen vi har idag är minst lika intressant.

Personligen är jag övertygad om att vår historia, inklusive haverierna och personliga förluster, präglar oss mer än vad vi själva förstår. Jag kommer längre fram att återkomma med reflektioner kring detta.

Överflygning

I fredags förmiddag passerade en fyrgrupp Gripen, på väg norrut efter genomförd övning i Holland, Gävle. Flera personer reagerade på bullret och ringde till FM för att uttrycka detta och för att få reda på vad som stod på. På grund av missuppfattning utgick information från FM som sa att vi inte hade några flygplan i området. Det är förstås olyckligt och dessutom onödigt. Informationen fanns, men den kom aldrig till talespersonens kännedom, något som hon inte skall belastas för i detta fall.

 

Mina inledande ord pekade på att vi är och har varit i fokus, mer än vanligt, den senaste veckan. Det är bra att vår verksamhet granskas. Det är glädjande att det finns intresse och engagemang kring det vi gör. Trots de brister som uttrycks kan jag konstatera att vi är mycket efterfrågade.

Micael Bydén/ FVI

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Chefer i flygvapnet kommenterar och lyfter frågor och idéer för diskussion. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

11 kommentarer

 • Lennart Rasmusson 29 april 2013 13:40

  Michael Bydén, jag delar din uppfattning att det interoperabla flygvapen du representerar aldrig har varit bättre än nu. Men, det är inte det flygvapen som huvuddelen av det svenska folket tror sig ha. När ledamöter i försvarsutskottet visar på skrämmande okunskap kan man utgå ifrån att kunskaperna bland övriga politiker och den breda allmänheten är ännu sämre.
  Du har rätt när du skriver att vi "var bättre förr" när det gällde information och kommunikation med allmänheten. Till del kanske detta berodde på att media var mer intresserad av försvarsfrågor under det kalla krigets dagar. Men, jag är övertygad om att antalet flottiljer med sina pressofficerare, och det nätverk som de hade byggt upp, hade stor betydelse för hur Flygvapnet uppfattades ute i bygderna. Antalet flygflottiljer innebar dessutom att allmänheten med några års intervall inbjöds till flygdagar på "sin flottilj", då vi visade upp och informerade om vår verksamhet. Vi skall ej heller glömma bort den stora betydelse som vår egen försvarsgrenstidning FlygvapenNytt hade för att sprida information om Flygvapnet. En tidning som utkom 4 - 5 gånger per år och som var Nordens största flygtidsskrift med ca 35 000 ex per utgivning. Ytterligare ett exempel var vår uppvisningsgrupp Team 60 som väckte uppmärksamhet var de än uppträdde. Sammantaget borgade allt detta för att det var lätt att rekrytera människor till våra yrkesfack.
  Mycket av det som redovisats ovan kan vi inte få tillbaks. Min uppfattning är emellertid att Flygvapnet på nytt måste visa upp sig. Detta kan göras i form av deltagande i fler flygdagar än vad som är fallet idag, återupprätta Team 60, återtagande och uppbyggnad av kontakter gentemot de regionala och lokala medier som gått förlorade på grund av alla förbandsnedläggningar m.m. Flygvapenbloggen i all ära, men den följs av redan frälsta.
  Flygvapnet måste ut och visa upp sig!
  /Lennart Rasmusson

  • FVI Lennart Rasmusson 1 maj 2013 19:04

   Lennart
   Tack för din kommentar och ditt engagemang. Jag vet att ni är många tidigare kollegor som följer utvecklingen i FV och som är våra ambassadörer där ute.
   Jag delar helt din uppfattning om att vi behöver synas oftare och i flera sammanhang. Detta är uppmärksammat på alla nivåer och vi försöker göra vad vi kan , dels för att återta delar av tidigare aktiviteter och dels att hitta nya vägar där vi exponeras.
   Mvh Micael

 • Alf ingesson thoor 29 april 2013 14:22

  Att FV ser ut som det gör och dess personal har den attityd innebärande engagemang och vilja som krävs är till stor del produkten av vår historia.
  En utredning som syftar till att belysa och förklara orsakerna till alla de haverier FV råkat ut för under främst 50-60-70 talet är välkommen då förståelsen för hur vi tänker i dag kan öka väsentligt.
  Det är dock inte bara haverierna i sig med dess olika orsaker som måste försöka förstås. Det är även den miljö som rådde under olika tidsepoker under FV mognad som måste förklaras för att förstå varför det var som det var och blev som det blev. Det kan vara lätt att vara efterklok men de beslut som togs inom FV, i stort som smått, var riktiga och vettiga utifrån de förutsättningar som gällde vid aktuell tidpunkt.
  Genom att minnas vad som varit och dra lärdom av historien kan vi bli ännu bättre. Eftertänksamhet är inget som är på modet i dagens sms och e-brevtider men kan rekommenderas starkt då det då kan finnas möjligheter till att förstå vad som händer runt omkring oss.
  Man kan i varje ögonblick i livet ställa sig frågan "vad är viktigast just nu?"
  För FV kan det vara just reflektion över varför vi är som vi är.

 • John 1 maj 2013 11:29

  Jag förstår att du är stolt över det du gör och representerar och jag förstår att ni gör ett bra jobb på många sätt o vis.

  Men jag tycker det är synd att du försöker skönmåla verksamheten.

  Svara på en enkel fråga, i en skarp situation, hur lång tid kan ni arbeta effektivt nu? Utan att ta in civila hjälporgan som ni nu måste avseende flygbas jobb, bev etc?
  Det relevanta i ett flygvapen är hur länge och bra man kan leverera effekt i ett skarpt läge, hur länge gör ni det nu med de resurser som finns?
  Och, om du nu behöver ett exempel, ja, låt säga att du går upp emot 60 motståndare ggr 3 anflygningsvågor med 4 timmar emellan varje anfall, nå?

  • FVI John 1 maj 2013 19:14

   John
   Det är inte min avsikt att skönmåla. Delar av mitt inlägg var avsett för att skapa lite balans till den, som jag anser, onyanserade rapporteringen som framställde oss som helt utan förmågor. Jag anser att det är fel.

   Jag tror att du förstår och respekterar att jag jag inte ger mig in i några uttalanden om vår kapacitet. Det man måste förstå och ha med i sin diskussion är det faktum att vi under en lång period fokuserat på interoperabilitet, att bli en relevant partner i internationella sammanhang. Det har vi lyckats mycket bra med. Under den perioden fick den nationella förmågan stå tillbaka. Sedan en tid har vi påbörjat återtagandet av den nationella förmågan och det gör vi med våra nyvunna kompetenser och erfarenheter.
   Mvh Micael Bydén

 • ramjet 1 maj 2013 15:52

  Snacka om att flygvapnet ses o HÖRS för lite om en 4-grupp under ombasering väcker oro i det egna landet!!!

 • Alf Ingesson Thoor 2 maj 2013 07:28

  SvD idag 2 maj har en artikel med intervju med NATO/dansk besättning som stod upp för Sverige under Rysslands flygövningar mot Sverige under långfredagen.

  Tror att det är dags att FV återtar initiativet. Det kan ske genom att bjuda in media till plats där fisken (incidentroten står) och informera så långt som möjligt om verksamheten, dock utan att skönmåla, förbättra oss eller förminska den hotbild som nu media målar upp.

  Samtidigt så är det intressant att vi i FM, som så länge klagat på att politiker och media inte tar försvarets myndigheter på allvar när hotbild presenteras, nu förefaller minska densamma när nu äntligen respons fås.

  Missa inte det här tillfället.

 • Jan Burman 2 maj 2013 14:45

  Tyvärr är det nog så att "vi" som gärna ser att vi fick tillbaka vår försvarsförmåga har varit alldeles för tysta och artiga. I stället för att stötta ex ÖB när han gick ut och förklarade läget så gömde sig alla av rädsla över att förlora sin position. Sanningen är den att vårt lands flygvapen, som det ser ut i dag knappast skulle komma i luften alls om Sverige utsattes för ett överraskande anfall. Flygvapnet skulle slås ut på marken eftersom vi saknar adekvat luftvärn och har skrotat alla våra krigsbaser. Våra 400 inköpta IR-robotar (ja siffran är inte hemlig, svenska freds har gått ut med den för länge sedan) IRIS-T skall dessutom delas med luftvärnet. Våra i dag ca 80 aktiva piloter är långt ifrån så övade som dom borde vara. En liten del, den delen som verkar internationellt är mycket bra tränade men den tilldelade totala flygtiden räcker inte till alla. Vad gäller underhållsbiten ser det om möjligt än värre ut. De som tror att medlemskap i NATO skulle förändra någonting är helt galet ute. NATO länderna har lovat att stötta varandra men inte att hjälpa till med att bygga upp försvaret i olika länder, det får man bekosta själv om man vill vara med. För närvarande krävs en årlig budget på 2 procent av BNP vilket för Svenskt vidkommande är dubbelt upp mot vad vi lägger nu. Dessutom skulle dom första åren kosta betydligt mer då vi måste upp till NATO standard. Vi som är försvarsvänner måste i stället för att vinka till team 60 vid någon flygvapendag i stället se till att frågan belyses om och om igen.

 • Tore 2 maj 2013 15:54

  Jag måste nog erkänna att jag är lite besviken på försvarsmaktens reaktioner på denna uppståndelse.
  -
  Finns det någon som kan peka på försvarsministerns faktafel och undfallenhet så borde det vara försvarsmakten.
  -
  Om inte försvarsmakten kan stå upp för sig själv kommer inte heller någon annan göra det. Eller har HKV helt förlorat sin ryggrad?
  -
  Ursäkta att det blev lite kritiskt men jag tyckte det behövde sägas. Jag har full förståelse för att det förmodligen är nästan karriärmässigt självmord att öppet kritisera regeringen men jag vet inte om någon annan kan påverka debatten tillräckligt. Försvarsmakten sitter ju på alla fakta.

  Mvh// Tore

 • Kennet Johansson 10 maj 2013 17:51

  Jag är fruktansvärd besviken på på ditt svar
  hur tror du att vi "folket"skall försvara landet
  när ni "väljer" eder Beredskap,Vad det bättre på den Gamla goa tiden.När J35 flyg
  som bålgetingar över landet........Jag bor i Göteborg...Dom enda gångerna du ser en Gripen är på uppvisningar.Och marinen här
  var är dom ??? Västerhavet är tomt året runt
  Med mvh KJ.......

 • Den gamle 12 juni 2013 15:53

  Kul att FV-bloggen äntligen läst min kommentar från oktober 2012 och "puffar" för den länk som leder till FV-nytt nr 1 1978. Bra jobbat!
  Sot

  Sot 13 oktober, 2012 kl. 11:39 Anmäl kommentar
  Spännande. Jag kan rekommendera nedanstående ”länk” för dem som vill se hur verksamheten redovisades ”förr i tiden”.
  http://www.aef.se/Flygvapnet/PDF-dokument/FVN_1978_1_Incidentberedskap.pdf

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *