På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Årets Taktiker inom Luftstridskrafterna 2012

FVI Sekreterare

Under två halvdagar, 5 och 6 februari har årets första FV Möte genomförts i FM Högkvarter på Lidingövägen 24 i Stockholm. Mötet genomförs två gånger per år, där chefer på alla nivåer från förbanden och HKV samlas tillsammans med FV personal som tjänstgör utanför stridskraften och representanter för flera av de försvarsmaktsgemensamma förbanden. Mötet är ett utmärkt tillfälle att bli uppdaterad om vad dom händer inom flygstridskrafterna, det är ett bra forum att diskutera våra gemensamma frågor i och, inte minst, så ges ett ypperligt tillfälle att träffas under formella såväl som informella former. För mig utgör FV Mötet möjligheten att nå ut med viktig information och budskap.

Under mötet har deltagarna fått information om utfallet av 2012 års verksamhet och planeringen för 2013. Både produktions- och insatsperspektivet har belysts. Vidare informerade Flygsäkerhetsinspekhören, Klas Jonsson, och Öv Anders Stensttöm, chef FM UndSäkC, om sin respektive verksamhetsområden.

FV Mötet är också ett mycket lämpligt tillfälle att lyfta fram och uppmärksamma goda prestationer och goda exempel. Årligt återkommande är utdelning av utmärkelsen Årets taktiker inom flygstridskrafterna som i år tilldelas örlkn Torbjörn Jönsson och kn Johan Bergstöm båda tillhörande 3.Helikopterskvadron, Ronneby. I samband med mötet uppmärksammades också personal ur FV som på ett eller annat sätt bidragit i arbetet efter olyckan med en norsk C-130J vid Kebnekaise. Du kan läsa om respektive utmärkelse nedan.

Jag vill passa på att tacka alla som deltog vid FV Mötet. Ni var många som kom, fler än under de senaste årens möten. Det är mycket glädjande och jag ser redan fram emot höstens möte.

Micael Bydén/FVI

Årets Taktiker inom Luftstridskrafterna 2012

Den sjöoperativa förmågan har under ett flertal år varit eftersatt och befinner sig i en period av återtagande. Återtagande av ubåtsjaktförmågan har inletts men huvudsakligen har en ny förmåga utvecklats, d.v.s. i nära samverkan med Marina enheter med ombordbaserad helikopter lösa ett flertal olika uppgifter i både nationell och internationell miljö. Dessutom ställer dagens rigorösa nationella och internationella regelverk samt utbildningskrav mycket höga krav på både fartyg, helikoptrar och dess besättningar för att basering ombord ska vara möjlig

Örlkn Torbjörn Jönsson besitter stor kunskap om svårigheten att operera helikopter från fartyg. Torbjörn är en av våra få kunniga inom evaluering och har bidragit med sin fackkunskap i uppbyggnaden av flygplatsen och dess utrustning, men framförallt i att skapa procedurer för fartyg och helikopter, vilket ger oss möjlighet att säkert genomföra helikopteroperationer från fartyg. Verksamheten har Torbjörn drivit med intresse och kunnighet som varit avgörande för att lyckas nå målet.

Kn Johan Bergström har ett otroligt engagemang och är en praktiker som får saker gjorda. Johan har visat prov på hög kreativitet och förmåga att prova nya infallsvinklar när det ter sig omöjligt. Han har tagit ett aktivt ansvar avseende planering av kampanjer för både fartygsförband och helikoptrar, genomfört utbildning i internationella regelverk och överfört dessa till svenska förhållanden. Johan räds aldrig att ta tag i problem eller att tala om när något är fel och då komma med lösningar. Han har lagt ner oerhört mycket tid, långt över vad man kan begära, för att lyckas med målet att kunna basera HKP15 på HMS Carlskrona.

Ovanstående är motiveringen av beslutet att utse Örlkn Torbjörn Jönsson och Kn Johan Bergström, 3.Hkpskv, Helikopterflottiljen till årets taktiker inom luftstridskrafterna 2012.

Örlkn Torbjörn Jönsson och Kn Johan Bergström skulle personligen ha tilldelats priset under Flygvapenmöte och utnämnas till årets taktiker samt tilldelas vandringspriset ”Årets Taktiker inom Luftstridskrafterna”.

FVI Micael Bydén och Per Skantz, C 3.Hkpskv

Tyvärr kunde inte någon av dem närvara under ceremonin och därför fick Kk Per Skantz, C 3.Hkpskv ta emot priset på deras vägnar. Både Torbjörn och Johan är för närvarande engagerade i pågående och planerad internationell insats. Torbjörn är förbindelseofficer i Kustbevakningens pågående insats med basering på Seychellerna. Johan är ombord på HMS Carlskrona som nu genomför ett intensivt förberedelseskede inför insatsen ME03. ”Insats går före!”.

Grattis Torbjörn och Johan!

Ni kan även läsa om Torbjörn Jönsson på Marinbloggen: Inlägg den 26 januari under den passande rubriken ”Tack för att ni skickade den bästa”

 

Haveriet vid Kebnekaise

Den 15 mars 2012 havererade en norsk C-130J vid Kebnekaisemassivet. Samtliga fem i besättningen omkom vid olyckan. I december genomfördes en minnesceremoni i Kiruna över händelsen (se tidigare blogginlägg) där delar av den personal som bidragit i arbetet efter olyckan tackades av. Eftersom medarbetare från Flygvapnets samtliga förband deltagit i arbetet genomfördes en enklare ceremoni vid FV Mötet där representanter för förbanden fick motta diplom som kommer att tilldelas aktuell personal.

Ceremonin föregicks av en presentation om själva händelseförloppet. Agne Widholm från Statens Hevrikommission (SHK) delade med sig av den fakta som hittills framkommit i det utredningsarbete som SHK leder och som nu är i sitt slutskede. Därefter berättade Kn K-G Bergqvist, FM Flygbärgningsgrupp, om arbetet på haveriplatsen. En tuffare miljö att jobba i är svår att finna.

K-G Bergqvist och Pontus Thiel, båda FM Flygbärgningsgrupp, FVI och     Agne Widholm, SHK

 

Fakta Årets Taktiker inom Luftstridskrafterna

2004 instiftade C FTK priset ”Årets Taktiker inom Luftstridskrafterna”. Syftet med priset är att stimulera intresset och engagemanget för luftstridskrafternas taktik- och övningsutveckling.

Till ”Årets Taktiker” kan den utses som bidragit till luftstridskrafternas utveckling enligt något av följande kriterier:

–        Har lämnat ett skriftligt förslag till förändrat taktiskt uppträdande som bedöms medföra en utökad taktisk/stridsteknisk förmåga av luftstridskrafterna.

–        Har lämnat ett skriftligt förslag till modifiering/uppgradering eller införande av ett nytt materielsystem som bedöms medföra en utökad taktisk/stridsteknisk förmåga av luftstridskrafterna.

–        Har genomfört praktisk utbildnings- eller övningsverksamhet som bedöms medföra en utökad taktisk/stridsteknisk förmåga av luftstridskrafterna.

Till beredningen av årets taktiker inom luftstridskrafterna 2012 inkom 11 förslag som täcker in ett flertal förmågor inom luftstridskrafterna. Samtliga dessa förslag innehåller verksamhet som gagnar och utvecklar luftstridskrafterna. Det är glädjande att förbanden fortsätter det goda arbetet från föregående år, att nominera kandidater till årets taktiker.

Vandringspriset består av en större modell av JAS 39 Gripen där man får sin inskription samt ett individuellt pris i form av en mindre motsvarande modell . Det individuella priset behålls av vinnaren medan vandringspriset förvaras på Flygtaktisk Stab (FTS) i HKV. Utöver vandringspriset kommer pristagarna att erhålla en resa med uppehälle för att besöka/medverka i ett internationellt taktiskt seminarium/kurs och/eller utställning.

 

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Chefer i flygvapnet kommenterar och lyfter frågor och idéer för diskussion. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *