Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Att mäta ett förband

chefenf21

Marcus Borgström, Robert Nilsson och Lars Södermark deltog i Forceval av det italienska Tornadoförbandet.

Taceval, OCC E&F, Startasses, SEL, NEL, Forceval, Capeval – sällan har väl kärt barn haft fler namn. Det är inte enkelt att hålla isär alla begrepp och faktum är att det existerar dubbla namn på samma fenomen. Kortfattat så finns det två olika organisationer, den ena är Tactical Evaluation, Taceval, och den andra är Operational Concept Capability Evaluation & Feedback, OCC E&F. Båda är i grova drag, verktyg som Nato (Taceval) och PfP (OCC E&F) använder för att mäta ett förbands beredskap och förmågor. Så här beskrivs det på Natos hemsida:

 “The programme is a structured process that consists of a thorough examination of capabilities and performances against defined NATO standards and criteria such as STANAGs, the NATO Task List and ACO Forces Standards (AFS). It is a NATO led Programme, predominantly used to evaluate Partners force-contributions to NATO.”

 Sensommaren 2013 planeras det att 212. stridsflygdivisonen och delar av 2.Flygbasbataljonen skall genomföra det sista steget i denna långa process. Sista kvartalet 2012 innebär också startskottet för de mer praktiska förberedelserna. Även om det i huvudsak är personal från de nordliga insatsförbanden som är direkt berörda så kommer många andra instanser och funktioner att bli berörda och vars stöd kommer att krävas för att lyckas.

 Ett litet steg i denna förberedelse process var att tre ”qualified evaluators” fick möjligheten att åka till norra Italien och deltaga i en Forceval för ett Italienskt Tornado (SEAD) förband. Förbandet bestod av tre funktioner Operations (OPS), Force Protection (FP) och Logistics (LOG). OPS är ledning och flygdel, FP är bevakning och skydd (inkl CBRN) och LOG är i huvudsak det vi kallar för flygunderhållskompani (och lite till).

 Totalt bestod det prövade förbandet av ca 350 personer.

  • Utvärderingsteamet (evaluators)var ca 120 personer.
  • Övningen pågick i 4 dagar varav 3 var H24.
  • Det åtgick bedömt 4 ton kaffe.

 Under de tre dygnen med H24-verksamhet utsattes förbandet för ca 400 olika ”inspel” som de skulle agera på, alltifrån kontroll av åtgärder vid klargöring, fel på flygplan efter att ha blivit beskjuten i luften till fingerade slagsmål mellan förbandsmedlemmar. Allt i syfte att kontrollera såväl planer och dokument som rent praktiska åtgärder.

Övningen föregicks av en vecka med så kallade ICCS-tester, Individual Common Core Skills där minst 20 % av totala personalstyrkan testades i soldatkunskaper, exempelvis: skytte, sjukvård, CBRN och släckning av brand. Det genomfördes även teoretiska prov. ICCS-veckan genomfördes som en separat del av ett special team från Nato och i detta fall var inte vi svenskar delaktiga.

 Det är inte första gången vi deltar i denna typ av Forceval och varje gång slås vi av vilken enorm arbetsinsats alla deltagarna gör och har gjort innan själva övningen. Det är en enorm apparat som sätts igång. Fördelningen (ration) på förbandsmedlemmar och ”evaluators” gör att allt kontrolleras ner till absolut minsta detalj. Denna kontroll kan definitivt uppfattas som obehaglig och påfrestande men all denna arbetsinsats skall mynna ut i en rapport som syftar till att belysa förbandets förmåga och ge rekommendationer till fortsatt arbete. Allt i en mycket konstruktiv anda.

 Flygvapnet, och framför allt den personal som kommer att delta i den kommande evalueringsverksamheten under 2013, står inför en tuff utmaning med en krävande och samtidigt givande övningsserie.

 Robert  Nilsson                                                                                                                                           C MSE 2.div F 21

Chefen F 21 kommentar:

För närvarande råder det inte balans mellan uppgifter och resurser för F 21 inför det kommande verksamhetsåret. Huruvida en evaluering kommer att genomföras under 2013 eller inte är under beredning tillsammans med HKV. Besked väntas inom några veckor och kommer slutligen fastställas i VU 2013.

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Chefer i flygvapnet kommenterar och lyfter frågor och idéer för diskussion. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *