På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Incidentverksamhet

flygvapenbloggen

Försvarsmakten och luftstridskrafterna är ständigt beredda att bedriva det vi kallar incidentverksamhet och Flygvapnet håller beredskap för detta året runt med delar ur i princip samtliga förband och flygslag.

En av uppgifterna i det nationella försvaret är att upprätthålla den territoriella integriteten. Det innebär att bevaka och hävda vår gräns, såväl landgränsen mot Norge och Finland som Sveriges territorialhav i Östersjön som sträcker sig ut till 12 Nm utanför kusten (baslinjerna). För att lösa detta måste identifiering av företag genomföras väl innan den så kallade baslinjen och på grund av flygplans höga hastighet innebär detta i praktiken att vi, i princip, uppträder i hela Östersjön. Ett annat syfte med våra flygningar i Östersjön är att skapa oss en normalbild över verksamheten som sker i vårt närområde. Det är främst vid dessa normalbildsflygningar som vi identifierar och följer andra nationers flygplan och fartyg, och de kan i samband med detta identifiera och ta bilder av våra flygplan

Trenden under den senaste tioårsperioden är att de faktiska gränskränkningarna har minskat medan den generella flygverksamheten ökat. Det sker dock fortfarande någon gång emellanåt incidenter då ”någon” har haft en bristande uppföljning av sitt eget flyg-/fartygsläge och passerat på fel sida av gränsen. Många av händelserna där det skrivs rapporter handlar också om bristande administrativa rutiner varvid en identifiering av företaget sker av vårt beredskapssatta ”jaktflyg”. Dessa insatser sker oavsett om ett gränsöverskridande sker eller inte.

Innan en skarp insats sker med våra beredskapsflygplan har ett omfattande förarbete gjorts av våra luftbevakare. Med alla tillgängliga medel försöker de att identifiera företagen och skapa klarhet i vad orsaken kan vara att de är okända. Detta sker oavsett om det är ett militärt eller civilt flygplan.

Sveriges incidentverksamhet används också till att kontrollera eller stötta civil luftfart då de exempelvis drabbas av radiobortfall.  Även vid andra säkerhetsanknutna händelser inom luftfarten nyttjas beredskapsflygplanen. Detta brukar kallas för insatser mot befarade ”RENEGADE[1]-flygplan”.

Inom Högkvarteret tittar vi nu på om det öppnare går att redovisa det som brukar kallas incidentverksamheten. Försvarsmakten skulle gagnas av en sådan tillgänglighet och ligga nära vår vision. Det är dock några frågor först som behöver besvaras och vi ber att så småningom få återkomma till om detta är möjligt och i vilken form.

Försvarsmakten och flygstridskrafterna har olika stående beredskapsalternativ och därmed god handlingsfrihet för att svara upp mot en förändrad bild av den beskrivna normala verksamheten i vårt område. Denna förändring kan ske omedelbart.

FM har, av tradition, valt att inleda ovan olika beskrivna identifieringsprocedurer med i grunden lätt beväpnade flygplan. Med lätt beväpning avses fast flygplanmonterad automatkanon. Detta val är med hänsyn till att vi inledningsvis inte vill verka provocerande mot militära företag eller skrämmande vid insatser mot civila flygplan. En bedömning sker löpande vilken beväpning som skall bäras. Det är ingen hemlighet att andra beväpningsalternativ används beroende på aktuell säkerhetsbedömning. Även under tillämpningsövningar kan olika beväpningsalternativ nyttjas

Micael Bydén/ Flygtaktisk chef


[1] RENEGADE= Flygplan som vi inte har kontakt med och som nyttjar färdvägar som skapar oklarhet avseende avsikt bakom agerandet.

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Chefer i flygvapnet kommenterar och lyfter frågor och idéer för diskussion. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

12 kommentarer

 • FV-sergeanten 13 oktober 2012 08:07

  Känns mycket positivt att ni funderar i de här banorna.

  En väl avvägd information borde på sikt kunna stärka försvarets förankring hos det svenska folket.

 • Wiseman 13 oktober 2012 10:02

  Mycket bra att FVI öppnar upp kring incidentberedskapen. Det vore önskvärt att en artikel motsvarande FVI blogginlägg finner sin väg in i nästa nummer av Insats & Försvar.

  Vi har allt att vinna på ökad öppenhet kring Försvarsmaktens skarpa verksamhet i närområdet.

 • Anna-Karin 13 oktober 2012 10:47

  Tack! Det här var god, intressant och informativ läsning som visar på vardagen och framtida möjlgheter.

 • Sot 13 oktober 2012 11:39

  Spännande. Jag kan rekommendera nedanstående "länk" för dem som vill se hur verksamheten redovisades "förr i tiden".

  http://www.aef.se/Flygvapnet/PDF-dokument/FVN_1978_1_Incidentberedskap.pdf

 • andre 13 oktober 2012 16:39

  Låter mycket bra. Det kan inte vara något annat än positivt.

 • Tore 14 oktober 2012 22:24

  Hoppas, hoppas. Jag hoppas verkligen ni kan få till något. Det hade varit en enorm PR-fördel. Om ni själva publicerar är det lättare för media att hålla sig uppdaterade vilket också skulle gagna Försvarsmakten med mer fokus på er verksamhet.

  Lycka till!

 • DV 15 oktober 2012 18:42

  Att beväpningsalternativet för incidenten är ekonomiskt styrt är väl inget som FVI behöver stick under stol med? Att påstå saker som att man inte vill framstå som provocerande mot militära företag är just bara nys då samtliga övriga aktörer i närområdet flyger med minst korthållsrobot. Och hur det skulle vara hotfullt mot civilflyget förbigår mig totalt, ungefär lika hotfullt som att alla polismän på våra gator bär pistol och det är något som till och med RPS etiska råd står ut med.

  Nä, ska vi tala klarspråk så beror valet att inte bära robot på att en robot har en begränsad livslängd som påverkas av hur många timmar den flygs. Och eftersom flygvapnet är i princip avväpnat sett till förådshålld numerär när det gäller framför allt robotar vill man inte slita ut de få och dyra robotar vi har.

  • Micael Bydén DV 18 oktober 2012 14:25

   DV
   Att uppfattas som provocerande i detta sammanhang skall inte enbart ses som provokation mot ett enskilt företag/flygplan oavsett om det är militärt eller civilt. Vårt uppträdande och vår beväpning sänder signaler till vår omvärld, inte minst till nationerna som gränsar till Östersjön. Vi har av tradition valt att bära en lättare beväpning, något som får anses vara en del av den normalbild som vi är med och skapar och som andra uppfattar och värderar. Glöm inte att vi verkar med vårt stridsflygsystem över hela Östersjön. Uppträdandet med spaningsflyget skulle mycket väl kunna definieras som offensivt ur andras perspektiv. Beväpningsalternativet är inte skrivet i sten och det finns tillfällen då vi bär andra alternativ. När vi ändrar uppträdande eller beväpningsalternativ så gör vi det med särskilt syfte. Om situationen i vårt närområde skulle förändras negativt och bedömningen blir att vi behöver ändra beväpning, då kommer så att ske.
   Man bör också beakta de insatsregler som vi har att förhålla oss till under normala förhållanden. Uppgiften är i de allra flesta fall identifiering. I ett extremfall skulle detta kunna leda till en situation där vi behöver varna och då är roboten inget alternativ.
   Micael Bydén FTCH

   • Rikard Micael Bydén 19 oktober 2012 15:49

    Väldigt bra att försvarsmakten blir lite öppnare om sin verksamhet. I somras under Almedalsveckan såg jag två Gripen över Visby, fler uppmärksammade det och någon poliker gick ut på ett socialt forum och påstod att flygvapnet valt att flyga över Visby bara för att "visa musklerna". Vad denne inte visste var att dessa plan var incidentroten som blivit utkallade i ett skarpt läge. Denne politiker vet antagligen inte heller att det är ganska vanligt med Gripenplan flygande över Gotland då F17 har en bas på ön.

    Har två frågor.

    I händele av konflikt där ett annat lands jaktflyg börjar agera på ett hotfullt sätt mot våra Gripenplan, har Gripenplanen då en rimlig chans att försvara sig med enbart automatkanon? Jag är medveten om att en sådan situation är ytterst ovanlig men några garantier att det inte sker finns inte.

    Är det bara Sverige ikring Östersjön som (i regel) avstår att bära robot på incidentflyget?

    Vill avsluta med att tacka för en bra blogg och jag som gotlänning tycker det är bra att flygvapnet visar stark närvaro på Gotland.

   • DV Micael Bydén 20 oktober 2012 02:48

    M Bydén

    Jo tack, jag har relativt god förståelse för värdet av normalbild och vilka signaler vi sänder. Jag har gått en lång utbildning som till stor del syftar till att kunna göra analyser av just det här slaget. Och även om markarenan är min hemvist så tror jag mig kunna bena ut denna fråga.

    Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det som vi (FM) har valt att göra är att lägga oss på en nivå under den som är normal för övriga aktörer i närområdet. Därför kan vi inte ens kliva upp på samma nivå utan att underrättelsekvarnarna börjar mala och slutsatser dras hos övriga aktörer. Vi ligger alltså konstant ett steg efter våra potentiella motståndare och riskerar just därför att uppfattas som hotfulla den dag vi hänger på robotarna.

    Det mest beklämmande är att höga vederbörande tar beslut av den här stolpe ut-karaktären som genom den minsta logiska analys skulle dömas ut av en OP-elev utan att ens en liten svettpärla formerats på den akademiska överläppen.

    Jag hoppades på att skälen var ekonomiska ty det hade varit logiskt om än beklagansvärt. Som det förklaras nu tar jag mig för pannan.

 • Laurentius 23 oktober 2012 22:35

  Lite ironiskt att man valt en bild med en tungt beväpnad rote med attack beväpning för att illustrera incidentroten. När man i inlägget och efterföljande diskussion framhäver att incident roten ska vara lätt beväpnad för att inte verka provocerande mot de man anflyger.

 • Lite bilder på “gamla” bekanta « Observationsplatsen 2 november 2012 02:33

  [...] Flygvapnet lyfter lite grann på den sekretess som omgärdar de skarpa insatser som sker i vårt närområde är till godo för [...]

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *